Skip to content

XTB TRADEBEAT

Strefa euro  Sprzedaż detaliczna: 1,5% m/m

Konsensus: 1,4% m/m; poprzednio: -1,1% m/m

Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym: 2,8% r/r

Konsensus: 2,2% r/r; poprzednio: 0,2% r/r

Dane za listopad. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.