Skip to content

XTB TRADEBEAT

Spokojna sesja azjatycka

W trakcie sesji nocnej poznamy kilka odczytów niemniej jednak ich waga dla rynku walutowego powinna być dosyć mało znacząca. Wśród ciekawszy odczytów należy wymienić dane o rachunku bieżącym Japonii, a także indeks surowcowy banku ANZ dla Nowej Zelandii.

0:50 - Japonia, saldo rachunku obrotów bieżących za listopad. Spodziewany jest spadek nadwyżki z 1,7 bln JPY do 1,5 bln JPY.

1:00 - Nowa Zelandia, indeks cen surowców od banku ANZ za grudzień. Poprzednio odnotowano wzrost o 2,7% m/m.

8:00 - Szwecja, stopa bezrobocia za grudzień. Poprzednio odnotowano wynik na poziomie 7,6%. Lepsze dane z rynku racy powinny wspierać SEK.

Ponadto być może w nocy poznamy dane z Chin nt. udzielonych kredytów za grudzień - duże zadłużenie tamtejszych firm oraz gospodarstw domowych jest jednym z głównych czynników ryzyka dla nastrojów na globalnych rynkach.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.