Skip to content

XTB TRADEBEAT

Sondaż sondaży z Wielkiej Brytanii

Sondaż sondaży z sporządzony przez stowarzyszenie "What UK Thinks" bazuje na 6 ostatnich sondażach sporządzonych od 14 do 20 czerwca. 

Sondaż sondaży składa się z dwóch sondaży YouGov online, dwóch telefonicznych od Survation, jednego online z Opinium oraz jednego telefonicznego od ORB. 

Sondaż sondaży daje minimalną przewagę obozu pozostania: 51% chce pozostania, a 49% chce wyjścia. 

Poniżej zestawienia średnich z sondaży:

link do pliku

 źródło: What UK Thinks

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.