Skip to content

XTB TRADEBEAT

Sesja azjatycka

W trakcie sesji azjatyckiej poznamy kilka odczytów z japońskiej oraz australijskiej gospodarki. Nie będą to bardzo ważne dane, nie mniej pokażą, czy w dalszym ciągu obserwujemy poprawę gospodarczą w obu krajach.

W przypadku Japonii będą to dane na temat inwestycji w rynek papierów wartościowych, czy w rynek obligacji. Jednak zdecydowanie ważniejsze będą dane na temat płac. Płace za listopad mają wzrosnąć o 0,2% m/m, podczas gdy w poprzednim miesiącu było to 0,1% m/m. Mocniejszy wzrost płac będzie pokazywał większą presję na inflację i jednocześnie zmniejszał naciski na bank centralny do dalszego luzowania polityki monetarnej. 

Z kolei w przypadku Australii poznamy dosyć ważne dane dotyczące bilansu handlowego. Przypomnijmy, że dane o wzroście PKB za III kwartał były fatalne, natomiast bilans za listopad ma się znacząco poprawić. W dalszym ciągu mamy mieć do czynienia z deficytem, natomiast ma on się zmniejszyć do poziomu 0,5 mld AUD. Poprzednio było to deficyt na poziomie 1,5 mld AUD. Oprócz samego bilansu ważna będzie dynamika eksportu oraz importu. Poprzednio eksport zwiększył się jedynie 1,0% m/m, natomiast import wzrósł o 2% m/m. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.