Skip to content

XTB TRADEBEAT

RPP zgodnie z oczekiwaniami nie zmienia wysokości stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami utrzymała główną stopę procentową na poziomie 1,50%. Złoty się dziś nieznacznie umacnia, co jednak wynika w dużej mierze pewnej słabości dolara. Być może do większych reakcji na polskiej walucie dojdzie po godzinie 16. Wtedy ma rozpocząć się konferencja prezesa Glapińskiego, na której zostanie przedstawiony komunikat oraz zaktualizowane projekcje makroekonomiczne.

link do pliku

 EURPLN pozostaje w obrębie ścisłej konsolidacji wypadającej pomiędzy 4,2275 a 4,2450. Wybicie z niej może doprowadzić do dalszego wzrostu zmienności na parze. Źródło: xStation5

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.