Skip to content

XTB TRADEBEAT

Polska - płace: 4,0% r/r (omówienie danych)

  • konsensus: 3,9%; poprzednio: 3,6%;

Zmiana zatrudnienia: 3,1% r/r

  • konsensus: 3,0%; poprzednio: 3,1%;

 Dane za listopad.

Opublikowane dziś odczyty świadczą o kontynuacji pozytywnych tendencji na polskim rynku pracy. Dynamika wzrostu stawek płac w sektorze prywatnym przyspieszyła w większym stopniu, niż oczekiwał tego rynek. Ponadto zatrudnienie wzrosło w takim samym tempie, jak w październiku, co jest również lepszym wynikiem od założeń konsensusu. Dlatego też dane zaskoczyły in plus, do czego nas przyzwyczaiły w ostatnich miesiącach.

link do pliku

Rynek pracy nie zwalnia tempa. Źródło: Macrobond, XTB

Niemniej jednak do tej  pory sytuacja na rynku pracy nie przełożyła się na skok w wykonaniu inflacji w kierunku celu NBP - co prawda presja na wzrost cen się nasila, jednakże jest ona nadal dosyć słaba. Stąd też zgodnie z naszymi oczekiwaniami publikacja nie przełożyła się na większą reakcję na złotym. Notowania polskiej waluty w największej mierze zależą od zmian rentowności. EURPLN testował dziś poziom 4,4085, który zakończył się sukcesem popytu. Niemniej jednak warto zauważyć, że para znajduje się najniżej od ponad trzech tygodni.

link do pliku

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.