Skip to content

XTB TRADEBEAT

Polityka znów miesza na rynkach

Polityka znów miesza dzisiaj mocno na rynkach finansowych. Rex Tillerson, były już Sekretarz Stanu został zwolniony dzisiaj przez Donalda Trumpa. O jego zwolnieniu mogło zadecydować wiele czynników, w tym spory związane z Iranem, ostatnie poparcie przez Tillersona Wielkiej Brytanii w sporze z Rosją, czy plan taryfowy podpisany pod Trumpa, który już wcześniej doprowadził do odejścia Cohna z drużyny amerykańskiego prezydenta. Na miejsce Tillersona wybrany został szef CIA, który znany jest ze swojego dosyć jastrzębiego podejścia do polityki zagranicznej, co zostało odebrane bardzo mieszanie przez dolara. Niezbyt zachwyceni są również inwestorzy na rynkach giełdowych, którzy wyraźnie wyprzedawali akcje dzisiejszego popołudnia. Wraz z osłabieniem się dolara widać było również odbicie cen kruszców. 

Dzisiaj opublikowane zostały dane inflacyjne z USA, które wypadły zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, co nieco zmniejsza obawy, iż ostatni spadek dynamiki płac mógł również odnieść skutek w dynamice cen konsumpcyjnych. Inflacja CPI wypadła na poziomie 2,2% r/r, zgodnie z oczekiwaniami i wyżej niż 2,1% r/r w styczniu. Z kolei inflacja bazowa CPI wypadła na poziomie 1,8% r/r zgodnie z poprzednim odczytem oraz oczekiwaniami. 

Wydawało się, że dolar kanadyjski najgorsze może mieć już za sobą. Tym razem atak nastąpił jednak ze strony Poloza oraz jego oczekiwań co do inflacji, co powoduje, iż spadają oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w Kanadzie. Do tej pory, czynnik ten był decydujący przy utrzymywaniu dolara kanadyjskiego na wysokim poziomie. 

Spoglądając na rynek walutowy możemy zobaczyć, że dolar nowozelandzki jest najsilniejszą z głównych walut, a siła ta nie wynika bynajmniej z publikacji danych makroekonomicznych. Jedynym wydarzeniem podczas sesji azjatyckiej było przemówienie przewodniczącego RBNZ, który mówił o polityce makroostrożnościowej, jednak wpływ tego przemówienia na krajową walutę  był znikomy. Powiedział on, że na ten moment polityka markoostrożnościowa Nowej Zelandii sprawuje się całkiem dobrze, jednak nie może ona kontrolować cyklu na rynku nieruchomości.

Główne krytpowaluty nie doświadczyły oswiększejtatnio  zmienności, a większość z nich pozostało w trybie konsolidacji. Pomimo, że cena nie zmieniała się zbytnio to w okresie tym otrzymaliśmy kilka dość pozytywnych informacji odnośnie cyfrowych walut. Zacznijmy od ciekawych komentarzy ze strony szefa Urzędu Nadzoru Bankowego, Andrea Enria. Przemawiał on przeciwko zbyt przesadnej regulacji wirtualnych walut, gdyż zbyt restrykcyjne prawo może zahamować, a nawet zabić innowacje finansowe.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.