Skip to content

XTB TRADEBEAT

Ogromny wzrost zapasów ropy

Po sesji na Wall Street poznaliśmy dane na temat zmiany zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Raport API okazał się być sporym zaskoczeniem, gdyż pokazał ogólny wzrost zapasów na poziomie 4,68 mln brk, przy oczekiwanym spadku na poziomie 1,5 mln brk. 

link do pliku

Widać, że spadki zapasów nie trwały zbyt długo, chociaż trzeba poczekać na potwierdzenie z DOE. Źródło: API, Bloomberg, XTB

Zapasy w Cushing wzrosły o 632 tysiące baryłek, chociaż oczekiwano wzrostu aż o 3,2 mln brk. Sporym zaskoczeniem jest wyraźny wzrost zapasów benzyny aż o 3,905 mln brk, co jest największym wzrostem od stycznia i potwierdza mniejszy sezonowy popyt na produkty ropopochodne. Zapasy destylatów wzrosły o 233 tysiące baryłek.

Wzrost zapasów ropy naftowej jest prawdopodobnie efektem odbicia importu, który w ostatnim czasie miał się nieco gorzej. Przy stabilnej produkcji to właśnie import oraz implikowany popyt dyktują w jaki sposób mogą zmieniać się zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych.

Ropa wyraźnie straciła po publikacji danych na temat zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych, ale w dalszym ciągu cena utrzymuje się w górnej granicy strefy wsparcia związanej z poziomem 52,00 USD za baryłkę. 

link do pliku

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.