Skip to content

XTB TRADEBEAT

Ogromna zmienność na EURUSD

W trakcie sesji azjatyckiej mogliśmy zaobserwować ogromną na zmienność na parze EURUSD, wobec czego potwierdziły się nasze domysły, że może dojść do prób utworzenia silnych ruchów przy bardzo niskim wolumenie. 

Do szalonego ruchu na EURUSD doszło w trakcie obecności jedynie dwóch rynków: australijskiego i nowozelandzkiego, jeszcze przed otwarciem Japonii, co pozwoliło wykorzystać sytuację bardzo niskiej płynności. 

Oczywiście zmienność ta miała miejsce nie tylko na EURUSD, ale w przypadku większości par z amerykańskim dolarem, gdzie właśnie ta waluta pokazywała oznaki słabości. 

link do pliku

Pomiędzy sesją europejską oraz azjatycką doszło do dużej zmienności na EURUSD. Źródło: xStation5

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.