Skip to content

XTB TRADEBEAT

Nowe rekordy na DAX, jen silniejszy pomimo braku zmian w polityce BoJ

Giełdy w Stanach osiągają nowe rekordowe poziomy, po tym jak spółki publikują swoje wyniki finansowe, a Senat uchwala prowizorium budżetowe. W Azji natomiast giełdy czerpią z optymizmu w USA oraz komentarzy prezesa BoJ, Kurody. W Europie natomiast DAX otwiera się na nowych historycznych szczytach. Świetnie radzi sobie także polska giełda, gdzie indeks WIG ustanawia nowe historyczne szczyty.

Pomimo, że Bank Japonii pozostawił swoją politykę pieniężną bez zmian, jen wraz z krajową giełdą dość zauważalnie zyskiwały. Były pewne przypuszczenia, że podniesione mogą zostać prognozy dla PKB i inflacji, jednakże tak się nie stało, a zamiast tego zobaczyliśmy skokowe umocnienie się japońskiej waluty, co może być nieco mylące. W każdym razie, BoJ pozostawił cel dla krótkoterminowej stopy procentowej na -0.1% i cel dla rentowności 10-letnich obligacji w okolicy 0%. Co więcej, podtrzymał deklarację skupu JGB mniej więcej w obecnym tempie, tak aby zwiększała się ich ilość w bilansie banku o około 80 bilionów JPY rocznie.

 Po weekendowym spotkaniu się przedstawicieli krajów OPEC oraz Rosji doszło do jednomyślnego potwierdzenia chęci utrzymania ograniczonej produkcji ropy do końca 2018 roku. Informacja ta sprzyja cenom ropy, chociaż nie zdołała ona wynieść tego surowca na nowe maksima. Tym samym można zadać sobie pytanie, czy nie jesteśmy już blisko momentu przegięcia, w którym dobre informacje będą wykorzystywane przez inwestorów do upłynniania swoich pozycji długich. Wciąż jednak pozostaje tutaj miejsce na pozytywne wieści dla cen ropy m.in. ze strony poziomu zapasów.

Bitcoin (BITCOIN na xStation5) po dotarciu do kluczowej strefy oporu w okolicy $12500 ponownie wraca do trendu spadkowego, a pomagają mu w tym wieści z Korei Południowej. Zauważmy, że kraj ten w końcu podjął długo wyczekiwaną decyzję ws. handlu krypotwalutami. Zgodnie z tą decyzją anonimowe konta bankowe wykorzystywane do handlu kryptowalutami zostaną zbanowane wraz z nadejściem 30 stycznia.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.