Skip to content

XTB TRADEBEAT

Nowe projekcje NBP - słaby IV kw

Dziś rano NBP zaprezentował cały raport o inflacji i omówił nowe projekcje PKB i inflacji. Podstawowe liczby z nowych projekcji poznaliśmy w ub. środę bo zwyczajowo wpisywane są one w treść komunikatu RPP.

Ze szczegółów raportu dowiadujemy się, że wzrost gospodarczy w IV kw będzie najwyraźniej nadal wyraźnie niższy od tego co NBP zakładał w poprzedniej rundzie prognostycznej i przyczynią się do tego bardzo słabe inwestycje. Od początku 2017 wzrost ma już kroczyć zakładaną od pewnego czasu ścieżką. Wynik za cały 2017 ma być nawet o 0.1 wyższy niż sądzono poprzednio dzięki temu, że im mocniej inwestycje spadają teraz (a właśnie skala ich spadku była powodem zaskoczenia słabym wzrostem w II kw) tym ładniej odbiją w przyszłym. Minimalnie poprawiono też wkład konsumpcji prywatnej do wzrostu PKB w kolejnych latach.

Sam IV kw ma się zamknąć wynikiem 2,9% r/r. Inwestycje miałyby pokazać -4.9% r/r, ale ma to być zupełnie przejściowe i oparte na opóźnieniach w absorpcji funduszy unijnych. Na małe szanse na przebicie 3% przez wzrost gospodarczy w IV kw wskazała też dużo wcześniej wiceprezes GUS.

link do pliku

 czerwona linia pokazuje nowa projekcję PKB a wykres wachlarzowy dotyczy poprzedniej projekcji; źródło: NBP

Jeśli chodzi o inflację to przewidywania są bardzo zbliżone do poprzednich, ale podobnie jak w przypadku PKB jest poprawka na negatywne zaskoczenia z tego roku.

link do pliku

 źródło: NBP

Oznacza to, że wciąż ma dojść do zatrzymania się odbicia inflacji na dolnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu przez większość 2017 i cały 2018. Raport podkreśla uporczywie niską presję popytową i brak ciśnienia w górę na ceny po stronie kosztowej. Doszło do obniżenia ścieżki inflacji bazowej a lukę tę pokryto założeniem o wyższych cenach energii i żywności.

Raport nie wskazuje na asymetryczne ryzyka dla pokazanych ścieżek, za to podkreśla stan wysokiej niepewności. Dzięki temu jest dobrym dopełnieniem obecnej polityki RPP wskazywania na długi okres stabilności stóp, choć z punktu widzenia rynku walutowego zawiera pewne negatywne elementy dla złotego. EURPLN kontynuuje korektę ostatnich silnych przesunięć w górę i robi to w lepszym stylu niż EURHUF.

link do pliku

 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.