Skip to content

XTB TRADEBEAT

NOK osłabia się po tym jak inflacja nie spełnia rynkowych oczekiwań

Podsumowanie:

  • Inflacja bazowa w Norwegii rozmija się z prognozami w pierwszym miesiącu tego roku
  • PKB zgodne z oczekiwaniami wykazuje harmoniczny wzrost wszystkich składowych oprócz eksportu netto
  • NOK osłabia się, gdyż niższa inflacja redukuje szanse na ewentualną podwyżkę Banku Norwegii

Obecnie norweska korona jest najsłabszą walutą w koszyku G10, po tym jak inwestorzy reagują na słabsze styczniowe odczyty inflacji. Nawet silniejsze PKB za IV kwartał nie dało rady przyćmić rozczarowania jakie przyniosły dane o CPI. W konsekwencji NOK osłabia się 1.2% względem dolara, a patrząc na inne czynniki można stwierdzić, że wzrostowe odbicie masz szanse być kontynuowane.

link do pliku

 Inflacja w Norwegii nie sprostuje rynkowym oczekiwaniom. Źródło: Macrobond, XTB Research

Inflacja bazowa spada w styczniu z 1.4% do 1.1% w ujęciu rok do roku, podczas gdy konsensus zakładaj jej wzrost do 1.5%. Główny wskaźnik CPI pozostał natomiast na poziomie 1.6% r/r, co było zgodne z konsensusem. Rozczarowanie to natychmiast przełożyło się na wyprzedaż norweskiej korony, gdyż oddala ono wizję pierwszej podwyżki w tym kraju. Przypomnijmy, że członkowie tamtejszego banku centralnego podwyżkę jeszcze na koniec tego roku (grudzień), ale z inflacją poniżej oficjalnego celu (2.5%) może okazać się, że zostanie ona odsunięta w czasie - chyba, że był to tylko jednorazowy, wyjątkowy spadek.

link do pliku

 PKB w ujęciu rok do roku spowalnia w IV kwartale, jednakże jest to zgodne z oczekiwaniami. Źródło: Macrobond, XTB Research

Z drugiej strony, PKB "lądowe" (z wyłączeniem ropy i żeglugi) wzrosło w IV kwartale o 0.6% k/k, co jest zgodne z tym czego oczekiwali analitycy. Ponadto poprzednia wartość została zrewidowana w górę z 0.6% do 0.7% k/k. Szczegóły publikacji pokazują, że wszystkie główne kategorie miały pozytywny wpływ na odczyt i jedynym wyjątkiem jest tutaj eksport netto. Dane te pokazują, że gospodarka Norwegii pozostaje na właściwej ścieżce po tym jak wcześniej spowolniła z powodu krachu cenowego na rynku ropy. Podsumowując, można stwierdzić, że jedna jaskółka wiosny nie czyni i jest jeszcze zbyt wcześnie, aby osądzać, czy styczniowe dane nt. inflacji mogą przemienić się w długoterminowy trend. Dlatego też prognozy dotyczące pierwszej podwyżki stóp w grudniu nie wydają się jeszcze na ten moment mocno zagrożone.

link do pliku

 Technicznie, para USDNOK reaguje na opór na 8.00 znosząc wcześniej ponad 50% ostatniej fali spadkowej. Warto zauważyć, że ostanie dna otworzone zostały na równości zasięgów fal spadkowych tj. potencjalnej dużej korekty prostej. Oznacza to, że para ta ma szansę na dalsze wzrosty w kolejnych tygodniach - zwłaszcza jeśli przecena ropy będzie pogłębiać się. Pierwszym celem może być szczyt w okolicy 8.40. Źródło: xStation5

Na koniec zaznaczmy, że norweska korona jest jedną z najbardziej niedowartościowanych walut w koszyku G10, co oznacza, że w dłuższym terminie może dalej umacniać się względem dolara. Niemniej obecnie rynek obligacji wskazuje na potencjalny wzrost kursu w stronę 8.40 (bazując na dyferencjale 10-letnich obligacji), co jest zgodne ze scenariuszem technicznym.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.