Skip to content

XTB TRADEBEAT

Nagranie: Super Czwartek dla GBP oraz USD - poranna analiza rynków (02.11.17)

Poniżej zamieszczamy nagranie z dzisiejszego webinarium:

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.