Skip to content

XTB TRADEBEAT

Mocne odbicie inflacji w Polsce

Koniec roku przyniósł zdecydowane odbicie inflacji w Polsce. Choć spodziewano się, że wstępne dane CPI za grudzień pokażą długo wyczekiwany wzrost cen w naszym kraju, niemniej jednak i tak można mówić o dużym zaskoczeniu.

W grudniu inflacja CPI wzrosła aż o 0,8% r/r - jest to największe odbicie od lipca 2013 roku i może oznaczać trwałe wyjście z deflacji, która utrzymywała się w Polsce od drugiej połowy 2014 roku. Dane za kończący się miesiąc zdecydowanie przekroczyły oczekiwania - konsensus celował we wzrost o 0,4%, a w listopadzie mieliśmy do czynienia ze stagnacją. W ujęciu miesiąc do miesiąca również odnotowano znaczącą poprawę dynamiki inflacji - ceny wzrosły o 0,7%, podczas gdy spodziewano się zmiany o +0,3% a poprzedni odczyt wypadł na poziomie +0,1%. Inflacja zdecydowanie ruszyła w kierunku celu NBP, który wypada na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 p.p. Biorąc pod uwagę fakt, że ogólnie na całym świece w przyszłym roku ceny mają ruszyć w górę, prawdopodobnie i w Polsce zobaczymy dalsze odbicie inflacji. Niemniej jednak na razie nie powinno to się przełożyć na zmiany ze strony polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP - w następnych 12 miesiącach raczej należy spodziewać się utrzymania stóp na obecnym poziomie, choć będzie się nasilać presja na ewentualne podwyżki. Tutaj głównym hamulcowym mogą być jednak inwestycje, które jak do tej pory rozczarowywały.

link do pliku

 Inflacja CPI śmielej odbiła w stronę celu ustalonego przez NBP. Źródło: Macrobond, XTB

 Jeśli chodzi jeszcze o inflacje CPI w ujęciu r/r, to warto też zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z największym pozytywnym zaskoczeniem od lipca 2013 roku. Warto zauważyć, że do tej pory to konsensus był bardziej optymistyczny od rzeczywistości.

link do pliku

 Rozdźwięk pomiędzy odczytem a konsensusem pokazuje z jak dużym zaskoczeniem mamy do czynienia. Źródło: Bloomberg

Złoty umacniał się od poranka względem euro - EURPLN testuje obecnie strefę wsparcia wypadającą przy poziomie 4,40, która w ostatnich tygodniach stanowi barierę nie do przebicia dla niedźwiedzi. Mając na uwadze fakt, że polska waluta jest dosyć mocno wyprzedana, nasilająca się presja inflacyjna może pomagać w jej umocnieniu - wzrosty poziomu cen mogą zachęcać do ewentualnych podwyżek stóp w kolejnych kilkunastu miesiącach.

link do pliku

 EURPLN testuje obecnie strefę wsparcia wypadającą przy poziomie 4,40, która w ostatnich tygodniach stanowi barierę nie do przebicia dla niedźwiedzi. Źródło: xStation 5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.