Skip to content

XTB TRADEBEAT

Minutki FOMC: Niska inflacja nie jest tylko zjawiskiem przejściowym

O godzinie 20:00 opublikowane zostały minutki z ostatniego wrześniowego posiedzenia FOMC. Główne zapisy ze spotkania przedstawicieli FED to:

  • Wielu członków FOMC widzi uzasadnienie dla jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w tym roku
  • Wielu członków obawia się, że niska inflacja nie jest tylko przejściowym zjawiskiem
  • Niewielu członków chciało podwyżki dopiero, gdy inflacja powróci na wyższe poziomy
  • Kilku członków powiedziało, że podwyżka powinna zależeć od napływających danych gospodarczych
  • Członkowie FED oczekują niższych odczytów inflacji w najbliższych miesiącach z powodu huraganów
  • Większość członków widzi wzrost płac jako rezultat silniejszego rynku pracy
  • Wielu przedstawicieli oczekuje wzrostu inflacji spowodowanego "ciasnym rynkiem pracy"
  • Kilku członków jest zaniepokojonych trendem inflacji utrzymującym się poniżej 2%

Dolar po publikacji raportu nieco traci, pomimo przywołania po raz kolejny jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w tym roku. Jest to wynik stwierdzenia (z którym zgadza się wielu członków), że niska inflacja nie jest tylko zjawiskiem przejściowym. Oczywiście wpływa to na średnio i długoterminowe perspektywy trajektorii stóp procentowych w USA. 

link do pliku

W krótkim terminie EURUSD pozostaje nadal w lokalnej konsolidacji. Wybicie górą doprowadzi cenę do ważnego oporu (wykres poniżej) Źródło: xStation5 

link do pliku

 EURUSD kieruje się w stronę ważnej strefy oporu między 1,1870 a 1,1890 wyznaczoną przez równość korekt, linię szyi formacji RGR oraz potencjalne prawe ramie większej formacji RGR. Źródło: xStation5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.