Skip to content

XTB TRADEBEAT

Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC

Poniżej prezentujemy zapis dyskusji z grudniowego posiedzenia FOMC, na którym zdecydowano o podwyżce stóp o 25 punktów bazowych, a także podniesiono oczekiwaną ścieżkę podwyżek na ten rok (do trzech ruchów po 25 punktów bazowych każdy):

  • zdaniem większości członków FED ścieżka podwyżek stóp powinna być stopniowa;
  • niemal wszyscy członkowie FED przyznali, że w swoich prognozach uwzględniają potencjalny pozytywny wpływ stymulacji fiskalnej na tempo wzrostu gospodarczego;
  • członkowie FED są podzieleni w ocenie projekcji inflacyjnych;
  • część członków FED wskazała, że silniejszy USD hamuje dynamikę inflacji;
  • wiele członków FED jest zdania, że trzeba będzie szybciej podnosić stopy;

Na rynku nie widać jednoznacznej reakcji na minutes z ostatniego posiedzenia FOMC. Z jednej strony za czynnik działający przeciwko dolarowi można uznać fakt, że wciąż większość członków optuje za stopniową ścieżką stóp, a z tym gronie są najprawdopodobniej najważniejsi dysydenci w FED, z prezes Yellen na czele. Z drugiej strony bardziej jastrzębie skrzydło w Rezerwie kładzie akcent na zacieśniający się rynek pracy, który sprawia, że amerykańska gospodarka już obecnie znajduje się blisko stanu pełnego zatrudnienia, co powinno przełożyć się na szybsze tempo normalizacji polityki monetarnej w USA.

Podsumowując, wydźwięk minutes jest stosunkowo neutralny z lekkim wskazaniem przeciwko dolarowi. Amerykańska waluta od kilku tygodni jest dosyć relatywnie mocno wykupiona, co może zachęcać rynek do wykorzystania, jako pretekstu do sprzedaży USD. Para EURSD obecnie testuje górne ograniczenie kanału spadkowego, choć nie widać dużej dynamiki po stronie popytowej.

link do pliku

 EURSD po publikacji minutes testuje górne ograniczenie kanału spadkowego. Źródło: xStation 5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.