Skip to content

XTB TRADEBEAT

Minutes RPP

Rada Polityki Pieniężnej opublikowała zapis z ostatniego posiedzenia Banku, na którym zapadała decyzja o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian:

  • Niektórzy członkowie sugerowali, że utrzymujące się niskie tempo wzrostu gospodarczego może zagwarantować obniżkę stóp
  • Jeśli pojawi się presja inflacyjna, konieczny będzie wzrost poziomu stóp procentowych
  • Cięcie stóp miałoby ograniczony wpływ na gospodarkę
  • Poziom stóp powinien gwarantować stabilność sektora bankowego
  • Stabilne stopy procentowe najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w kolejnych kwartałach

 RPP nie ulega presji i nie daje się słabym danym. Ton dyskusji pozostaje bez zmian, podobnie jak oczekiwania rynku. Opublikowana dziś ankieta Bloomberga pokazała, że ekonomiści spodziewają się, że następnym ruchem Rady będzie podwyżka stóp i nastąpi ona w I kwartale 2018 roku. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.