Skip to content

XTB TRADEBEAT

May pomaga funtowi, nudno na giełdach

Tematem poranka jest wyraźne umocnienie funta, które stało się zasługą premier Theresy May. Nie pomaga to brytyjskiej giełdzie, która jest z kolei najsłabszą w Zachodniej Europie. Poza tym sytuacja jest dość stabilna, a rynek oczekuje na zapis z ostatniego posiedzenia FOMC.

Moment zwrotny na funcie nie musi być przypadkowy. O północy na rynki dotarła informacja, żę premier UK Theresa May jednak zmieniła podejście do trybu podejmowania decyzji o uruchomieniu procesu wyjścia z UE. Ogłosiła, że podda decyzję swojego gabinetu o użyciu Art.50 pod głosowanie parlamentu. Dziś brytyjski parlament zajmie się wnioskiem Partii Pracy o przeprowadzenie pełnej otwartej debaty nad planem wyjścia.

Dziś rano wyszły wyniki comiesięcznego badania TNS Sifo Prospera, zlecanego przez Riksbank. Pokrywa ono tematy inflacji, PKB i przysżłych stóp procentowych. W ramach badania ankietowani się uczestnicy rynku pieniężnego - co akurat osłabia przekaz tych danych, ale pozwala na stosunkowo szybkie monitorowanie co dzieje się z oczekiwaniami inflacyjnymi. W najnowszej ankiecie podeszły oczekiwania inflacyjne, co jest dla rynku dobrą odtrutką na wczorajsze niepokojące dane o CPI (zaskoczenie 0,3 pkt proc niższymi odczytami zarówno dla całego koszyka CPI jak i inflacji bazowej).

Mohhamed Barkindo, Sekretarz Generalny OPEC wypowiadał się dzisiaj tym razem dla telewizji Bloomberg TV. Oczywiście słowa Barkindo nie powinny dziwić, gdyż od dawna wykazuje on pozytywne nastawienie, co do działania na rynku ropy naftowej. Nie ma jednak wyraźnego wskazania, co do jakiegokolwiek porozumienia z Rosją. Warto przypomnieć, że przed spotkaniem w Algierii ukazało się dużo plotek na temat porozumienia, które po części okazały się być prawdziwe. 

 Pomimo raczej pustego kalendarza w pierwszej części tygodnia na rynkach finansowych nie brakowało emocji. Na funcie atmosfera jest niezwykle gorąca, zaś dolar zabrał się do odrabiania strat po piątkowym raporcie NFP. Dla tej waluty kluczowe wydarzenia dopiero nadejdą, zaś jednym z nich będzie dzisiejsza publikacja minutes o godzinie 20:00.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.