Skip to content

XTB TRADEBEAT

Lockhart (FED) o perspektywach dla gospodarki USA

Właśnie poznaliśmy tekst przemówienia Denisa Lockharta, który piastuje stanowisko szefa FED z Atlanty. Odniósł się on w nim do kwestii podwyżek stóp oraz wyraził oczekiwania wobec wzrostu gospodarczego. Poniżej prezentujemy jego kluczowe komentarze:

  • spodziewa się, że na przestrzeni kolejnych 3 lat amerykańska gospodarka będzie się rozwijać w tempie ok. 2% rocznie;
  • Lockhart w swojej prognozie nie uwzględnił planowanych reform fiskalnych;
  • inflacja powinna zawitać w okolicy 2% jeszcze w 2017 lub w 2018 roku;
  • FED powinien teraz nieco odsunąć się w cień;
  • w dużej mierze gospodarka znajduje się już na końcu etapu cyklicznego odbicia po latach kryzysu;

Lockhart zwykle był bliski konsensusowi panującemu w FED, choć kilka razy dał się poznać od bardziej jastrzębiej strony. Obecnie rynek spodziewa się od 2 do 4 podwyżek stóp, więc na ten moment należy poczekać na kolejne dane z amerykańskiej gospodarki, gdyż kolejne wypowiedzi członków Rezerwy raczej nie powinny za wiele wnieść nowego dla rynku.

Warto też pamiętać, że Lockhart ustąpi ze swojego stanowiska wraz z końcem lutego, jednakże wciąż nie poznaliśmy jego następcy. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.