Skip to content

XTB TRADEBEAT

Konferencja prezesa NBP (aktualizacja)

Właśnie rozpoczyna się konferencja prezesa NBP, Adama Glapińskiego, która została zorganizowana z uwagi na dwudniowe posiedzenie RPP, na którym zgodnie z oczekiwaniami podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Poniżej prezentujemy jego najważniejsze komentarze:

  • wzrost dynamiki inflacji jest spowodowany głównie przez wyższe ceny surowców energetycznych, czyli pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej;
  • w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen będzie postępować, jednak w umiarkowanym tempie;
  • inflacja raczej nie osiągnie w tym roku celu NBP (2,5% +/- 1 p.p.);
  • inwestycje masowo ruszą, jeśli uda się zakończyć się prace formalne związane z przyznaniem środków unijnych;
  • inflacja nie ruszy mocniej w górę, jeśli gospodarka światowa istotnie nie przyspieszy;

 Prezes Glapiński ostrożnie podchodzi do oceny wpływu inflacji - główny nacisk jest położony na czynniki zewnętrzne, które nie zależą od RPP. Co więcej, zaznacza on, iż raczej w tym roku nie powinno dojść do osiągnięcia celu inflacyjnego, który wynosi 2,5% (+/- 1 p.p.). Oznacza to, że RPP nie widzi jak na razie podstaw do podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach. EURPLN nieco wzrósł powyżej poziomu 4,3720. Niemniej jednak nie widać większych ruchów na parze.

link do pliku

 Reakcja EURPLN jest dosyć stłumiona. Źródło: xStation 5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.