Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kanada - Zmiana zatrudnienia: -88 tys.

Konsensus: -2,0 tys.; poprzednio: -2,4 tys.; redukcja z: 78,6 tys.

Zmiana zatrudnienia na pełen etat: 49 tys.

Poprzednio: 2,7 tys.; redukcja z: 23,7 tys.

Zmiana zatrudnienia na niepełen etat: -137 tys.

Poprzednio:  -5,1 tys.; redukcja z: 54,9 tys.

Stopa bezrobocia: 5,9%

Konsensus: 5,8%; poprzednio: 5,7%

Dane za styczeń. Fatalne dane plus wyraźne rewizje. CAD pod presją. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.