Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kanada - zezwolenia na budowę: -7,7%

Konsensus: -1%     Poprzednio: 4,4% (rewizja z 3,5%)

Dane za listopad.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.