Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kanada - zezwolenia na budowę: 3,5% m/m

Konsensus: 1,5% m/m     Poprzednio: 3,8% m/m (rewizja do 4,9%)

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.