Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kanada - rozpoczęte budowy domów: 217 tys.

Konsensus: 211 tys.     Poprzednio: 252,2 tys.

Dane za grudzień.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.