Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz makro - Dane z rynku ropy pod obserwacją

Podsumowanie:

  • Oczekiwania spadku inflacji w strefie euro
  • Dane z rynku nieruchomości ponownie mają być gorsze
  • Zapasy ropy mają kontynuować spadki wraz z produktami ropopochodnymi

Kalendarz makroekonomiczny podczas środowej sesji jest naprawdę bogaty w dużą ilość odczytów makroekonomicznych. Spośród nich znajdziemy m.in. inflację CPI ze strefy euro. Poznamy również inflację z Polski oraz następnie sporo odczytów ze Stanów Zjednoczonych, począwszy od danych z rynku nieruchomości, przez dane dotyczące produkcji przemysłowej, a kończąc na zapasach ropy naftowej. Oprócz tego poznamy dzisiaj raport IEA na temat rynku ropy naftowej. 

11:00 Strefa euro - Inflacja CPI za kwiecień. Dzisiaj poznamy odczyty finalnej inflacji, której wstępne odczyty rozczarowały pokazując 1,2% r/r wobec oczekiwanych 1,3% r/r. Bazowa inflacja wypadła na poziomie 0,7% r/r przy oczekiwaniu na poziomie 0,9% r/r. Dane takie usprawiedliwiają brak działania ze strony EBC i nie wskazują, żeby ta sytuacja miała się zmienić w najbliższym czasie. Konsensusy wskazują na utrzymanie wstępnych odczytów. 

14:30 USA - Dane z rynku nieruchomości za kwiecień. Rynek nieruchomości w USA radzi sobie bardzo dobrze i pozwolenia wraz z rozpoczętymi budowami znajdują się w pobliżu historycznych szczytów. Niemniej, coraz wyższe koszty kredytowania mogą powoli zbierać żniwo na tym rynku. Rynek oczekuje spadek pozwoleń o 2,1% m/m do poziomu 1350 tys. oraz spadku 0,7% do poziomu 1310 rozpoczętych budowy domów. 

16:30 USA - Zapasy ropy naftowej. Raport API pokazał spory wzrost zapasów na poziomie 4,85 mln brk w porównaniu do oczekiwań spadku na poziomie 1,5 mln brk. Wobec tego na rynku ropy naftowej tworzy się powoli podaż i potwierdzenie wzrostu zapasów może przypieczętować przynajmniej krótkoterminową korektę na rynku. Oczekiwania ws. raportu DOE wskazują na 1,5 mln brk spadku oraz spadku produktów ropopochodnych. 

Przemówienia bankierów:

10:10 John z BoE

14:00 Draghi z EBC

14:30 Bostic z Fed

14:30 Coeure z EBC

16:30 Praet z EBC

18:00 Jordan z SNB

18:15 Schembri z BoC

23:30 Bullard z Fed

link do pliku

Pomimo jastrzębich uwag ze strony EBC, EURUSD kontynuuje spadki w związku z rosnącymi rentownościami w USA. Źródło: xStaiton5

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.