Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz makro - Czy to schyłek rynku  byka?

Podsumowanie:

  • Decyzja Riksbanku w środowy poranek
  • Inflacja z USA w środę
  • Dane z UK we wtorek oraz piątek
  • Raport OPEC dzisiejszego dnia

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest raczej pusty, chociaż będziemy mieli do czynienia z dwoma ciekawymi wydarzeniami. Niemniej, wydarzenia te nie będą miały raczej wpływu na kształtowanie się trendów rynkowych, a w szczególności na rynku kapitałowym. Inwestorzy z całego świata zastanawiają się na tym, czy faktycznie mamy do czynienia z końcem rynku byka. 

Dzisiaj warto przyjrzeć się publikacji raportu OPEC około godziny 13:00. Raport sporządzany był jeszcze przed ostatnimi spadkami cenowymi, dlatego OPEC nie mógł odnieść się w nim do ostatniej korekty. Również po godzinie 17:30 wypowiadać się będzie McCafferty z BoE. Jest on znany raczej z jastrzębiego usposobienia, a ostatnie oświadczenie banku powinno być tak traktowane, dlatego warto śledzić jego słowa po godzinie 17:30. 

Czy to koniec rynku byka? Na co zwrócić uwagę w bieżącym tygodniu?

Ostatnia wyprzedaż, która dotknęła globalne rynki akcji sprawiła, że inwestorzy zaczęli się zastanawiać czy trwająca od 9 lat hossa właśnie dobiegła końca. W obliczu braku publikacji i wydarzeń, które do niej doprowadziły nie powinno dziwić, że raporty makroekonomiczne i posiedzenia banków centralnych nie budzą w inwestorach takich emocji jak wcześniej. Niemniej w nadchodzącym tygodniu jedna publikacja z pewnością przykuje uwagę uczestników rynku i jest nią odczyt inflacyjny z USA. Ponadto, w najbliższych dniach warto również mieć na uwadze publikację danych z Wielkiej Brytanii i posiedzenie Riksbanku.

Dane inflacyjne z USA (Środa, 14:30)

Nieoczekiwany wzrost inflacji jest chyba najgorszą rzeczą, jaka może teraz spotkać amerykański rynek akcji. Warto pamiętać, że to dobry raport NFP pogłębił przecenę na Wall Street. Przyspieszenie dynamiki wzrostu płac do 2,9% w ujęciu rocznym doprowadziło do wzrostu rentowności obligacji, co było dla inwestorów jasnym sygnałem, że czas taniego pieniądza dobiega końca. Odczyty inflacyjne z USA jak do tej pory wypadały umiarkowanie, ale jakiekolwiek przyspieszenie może zwiększyć obawy inwestorów, przez co najbliższa publikacja będzie miała jeszcze większe znaczenie. Konsensus rynkowy wskazuje na poziom 2,1% w ujęciu rocznym w przypadku głównego odczytu i 1,8% dla odczytu bazowego. Kluczowe rynki: US30, EURUSD.

Inflacja (Wtorek, 10:30) i sprzedaż detaliczna (Piątek, 10:30) z Wielkiej Brytanii

Bank Anglii zdecydował się zignorować ostatnie słabsze odczyty makroekonomiczne i zasygnalizował, że w najbliższym czasie może dojść do podwyżki stóp procentowych. Jednym z głównych powodów przemawiającym za taką postawą jest wzrost inflacji. Z tego powodu inwestorzy będą patrzeć na przyszłotygodniowy odczyt inflacyjny z pewną obawą. Ponadto, w przyszłym tygodniu opublikowane zostaną również dane dotyczące sprzedaży detalicznej, które mogą okazać się ważne biorąc pod uwagę ostatni słabszy popyt krajowy. Kluczowe rynki: GBPUSD, UK100

Decyzja Riksbanku w sprawie stóp procentowych (Środa, 9:30)

Od dłuższego czasu szwedzka korona kiepsko radzi sobie w stosunku do innych walut (w szczególności do euro). Jako powód takiego stanu rzeczy można podać to, że Riksbank utrzymuje drugie najniższe stopy procentowe na świecie (jedynie SNB ma niższe). Sytuacja jednak może ulec zmianie, gdyż od pewnego czasu szwedzcy bankierzy centralni przygotowują rynki na pierwszą w tym roku podwyżkę stóp i to pomimo braku podobnych ruchów ze strony EBC. Rynki nie oczekują, że do podwyżki dojdzie na najbliższym posiedzeniu, ale jeśli Riksbank utrzyma obecną retorykę perspektywy dla SEK mogą ulec poprawie. Kluczowe rynki: USDSEK, EURSEK.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.