Skip to content

XTB TRADEBEAT

Inflacja w Szwecji przyspiesza, SEK zyskuje na sile

O godzinie 9:30 poznaliśmy dane inflacyjne ze Szwecji. Wydźwięk publikacji jest zdecydowanie pozytywny, gdyż poziom cen w grudniu rósł w szybszym tempie niż zakładał konsensus.

 Wskaźnik CPI wzrósł z 1,4% r/r do poziomu 1,7% r/r, podczas gdy konsensus celował w dynamikę równą 1,6% r/r. W przypadku odczytów CIPF także mieliśmy do czynienia z pozytywnym zaskoczeniem - odnotowano tutaj odbicie wzrostu z 1,6% do 1,9%, a oczekiwano wyniku na poziomie 1,8%.

link do pliku

 Kilka miesięcy temu słabszy odczyt CPI dał podstawę Riksbankowi do zwiększenia luzowania polityki monetarnej, gdyż obawiano trwałego wyhamowania dynamiki inflacji. Wraz ze zbliżeniem się do celu inflacyjnego rośnie presja na zerwanie z ekspansywną polityką pieniężną. Źródło: Macrobond, XTB

Dynamiczne dojście inflacji do celu może być teraz poważnym problemem dla Riksbanku. Wielu członków banku była przeciwna przedłużeniu programu QE. Teraz gołębia retoryka płynąca ze strony szwedzkich władz monetarnych powinna zacząć się zmieniać.

link do pliku

 Lepsze dane inflacyjne sprzyjają ruchom w dół na EURSEK. Para porusza się w obrębie kanału spadkowego i wybicie poziomu 9,50 powinno pozwolić jej śmielej ruszyć w kierunku strefy wsparcia wypadającej przy 9,40. Źródło: xStation 5

Jak ważne dla Riksbanku jest kwestia inflacji podkreślają dziś opublikowane minutes z grudniowego posiedzenia. Poniżej przedstawiamy kluczowe punkty dyskusji mającej miejsce na ostatnim spotkaniu Banku:

  • widać kilka pozytywnych przesłanek dla wzrostu poziomu cen, jednakże Riksbank dostrzega także czynniki ryzyka;
  • odbicie inflacji jest wciąż dosyć wątłe;
  • długoterminowe oczekiwania inflacyjne nie oznaczają, że Riksbank zakończy stymulację gospodarki;
  • rodzą się wątpliwości nt. pozytywnych skutków kontynuacji programu skupu obligacji;
  • zachowanie statusu quo w polityce monetarnej będzie wspierać odbicie inflacji;
  • część członków Riksbanku nie wyklucza możliwości dalszych obniżek stóp, jeśli zmaterializują się ryzyka zewnętrzne (reformy Trumpa); pozostała część przedstawicieli Banku domaga się szybszych podwyżek stóp

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.