Skip to content

XTB TRADEBEAT

Inflacja w strefie euro nie sprostała oczekiwaniom, ale EURUSD dalej rośnie

Streszczenie:

  • Dynamika inflacji w strefie euro za wrzesień wypadła poniżej prognoz
  • Mocniejsze euro może nieco ciążyć na tempie inflacji
  • EURUSD oscyluje w okolicy poziomu 1,18.

 Perspektywy dla gospodarki strefy euro wciąż są bardzo dobre, niemniej inflacja ponownie dała powód do niezadowolenia. Dynamika cen konsumpcyjnych we wrześniu utrzymała poziom z poprzedniego miesiąca równy 1,5% r/r, podczas gdy zakładano nieznaczne odbicie do 1,6%. Ponadto bazowa miara wyhamowała z 1,2% r/r (tyle też wynosił konsensus) do 1,1% r/r. W efekcie euro zareagowało nieznacznym osłabieniem, które został jednak szybko wymazane.

link do pliku

 Dane inflacyjne ze strefy euro za wrzesień nie sprostały oczekiwaniom. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Dzisiejsze dane mogą budzić pewne rozczarowanie, szczególnie mając na uwadze październikowe posiedzenie EBC, gdzie mają być dyskutowane zmiany w polityce Banku. Sam prezes Draghi wskazywał, że w przyszłym miesiącu mogą zapaść kluczowe rozstrzygnięcia.

Jednym z czynników, który mógł ostudzić wzrost dynamiki inflacji było mocniejsze euro - od początku roku eurodolar podszedł aż o 12%. Z drugiej strony aprecjacja waluty może mieć coraz mniejszy wpływ na tempo wzrostu cen z uwagi na rosnący popyt wewnętrzny - to z kolei może nakładać coraz większą presję na odbicie wciąż dosyć wątłej dynamiki płac. Warto też pamiętać o efekcie bazy, który obecnie nie sprzyja wyższym odczytom. 

link do pliku

  EURUSD nie wykazuje większej reakcji na słabsze odczyty inflacyjne ze strefy euro za wrzesień, wciąż jednak para nie przeprowadziła ataku an kluczowy opór. Źródło: xStation5

Spoglądając na wykres EURUSD od strony analizy technicznej widać, że kluczowy opór znajduje się w pobliżu poziomu 1,1840. Przy relatywnie wysokich amerykańskich rentownościach re-test tej bariery może stwarzać dobrą okazję do wejścia w krótkie pozycje. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.