Skip to content

XTB TRADEBEAT

Ilość wież wiertniczych w USA

Na rynku ropy 747

Poprzednio 741

Mamy zatem kolejny tydzień wzrostu. Pamiętajmy jednak, że ropa ma za sobą okres spadków, zaś systematyczny wzrost ilości odwiertów jest obecnie oczekiwany i chyba dopiero spadki poniżej 40$/b mogłyby ten proces zatrzymać. 

Wiele zależeć będzie od kolejnych danych o zapasach - jeśli powrócą spadki, ropa może zacząć odrabiać straty.  

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.