Skip to content

XTB TRADEBEAT

Funt znowu pod presją

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego poranka jest kontynuacja wyprzedaży brytyjskiego funta, który ponownie stracił grunt pod stopami. Na rynku pojawiły się plotki, które mówią o kapitulacji ze strony ministrów z rządu May, którzy twierdzą, że Sąd Najwyższy utrzyma swoją decyzję dotyczącą Artykułu 50, który ma rozpocząć proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Utrzymanie takiej decyzji daje szanse na łagodniejsze podejście do negocjacji, zaś z drugiej strony utrzymuje dalszą niepewność w sprawie Wielkiej Brytanii. 

Pomimo niepewności, gospodarka Wielkiej Brytanii trzyma się całkiem nieźle. Przede wszystkim odbija produkcja przemysłowa, a przetwórstwo pokazuje oznaki dalszego rozwoju. Nieco gorzej ma się sytuacja od strony bilansu handlowego. Mocny wzrost importu, zdecydowanie wyższy niż import spowodował rozszerzenie się deficytu handlowego. Z jednej strony może to świadczyć o dużej silne konsumentów, choć większość tego wzrostu wynika raczej ze słabego funta. 

Ropa naftowa kontynuuje korektę spadkową, choć dzisiejsza sesja przynosi lekkie odbicie przed publikacją raportu DOE na temat stanu zapasów. Raport API pokazał wyraźny wzrost zapasów ropy oraz przede wszystkim produktów ropopochodnych, co świadczy o ograniczonym popycie na te produkty. 

Lira turecka w dalszym ciągu znajduje się pod presją, co jest związane z impasem ze strony banku centralnego, który przy bieżących danych inflacyjnych powinien podnosić stopy procentowe. Ogólnie sytuacja na walutach wschodzących nie jest zbyt dobra, patrząc również na meksykańskie peso. W przypadku tej waluty może liczyć się dzisiejsze wystąpienie Donalda Trumpa. Ewentualne słowa o renegocjowaniu umów handlowych mogą doprowadzić do wyznaczenia kolejnych szczytów na parze USDMXN

Przed nami decyzja RPP o wysokości stóp procentowych, raport DOE o 16:30 oraz wystąpienie Trumpa o 17.0

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.