Skip to content

XTB TRADEBEAT

Fundusze hedgingowe znikają z rynku kryptowalut wraz ze spadkiem cen

Podsumowanie:

  • Tajwan chce regulacji Bitcoina oraz innych kryptowalut
  • Bitcoin kontynuuje spadki znajdując się już poniżej 8000 USD
  • Działalność funduszy hedgingowych na rynku kryptowalut kurczy się wraz ze spadkiem cen

Wiele kryptowalut notuje obecnie spore straty wraz ze spadkiem zainteresowania na tym rynku. Bitcoin w międzyczasie kieruje się do kolejnego okrągłego poziomu 7000 USD. Brakuje w tym momencie jakichkolwiek pozytywnych informacji dla tego rynku. Neutralną informacją wydaje się być chęć regulacji rynku kryptowalut przez władze Tajwanu. Warto również wspomnieć o tym, że mocno kurczy się liczba funduszy hedgingowych na rynku kryptowalut. 

Zaczynamy jednak od regulacji. Yang Chin-long, nowo wybrany szef banku centralnego Tajwainu sugeruje władzom, że Bitcoin oraz inne kryptowaluty powinny być reagulowane aktem kontroli pieniądza w celu unikania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Yang powiedział, że bank centralny przygląda się rynkowi kryptowalut od dłuższego czasu i wydał wielokrotnie wytyczne oraz ostrzeżenia dotyczące dużej zmienności cen. Ruch ten wydaje się być zgodnie z trendem regionu, gdyż Malezja oraz Korea Północna podjęły już kroki w celu zakazu anonimowego handlu kryptowalutami. Yang wskazał również, że rynek ten należy regulować, gdyż aż 87,5% transakcji dokonywanych jest przez zaledwie 0,61% posiadaczy Bitcoina, co stanowi duże pole do manipulacji. 

link do pliku

Bitcoin kieruje się  ponownie do poziomu 7000 USD. Źródło: xStation5

Patrząc na wykres Bitcoina na interwale H4 widać, że respektowane są psychologiczne poziomy, wynikające ze stref popytowo-podażowych. Poziom 7400 USD był silnym oporem wynikającym z lokalnego dołka z początku drugiej połowy marca i w tym momencie cena testuje okolice 7000 USD. Jeżeli na rynku nie pojawią się pozytywne informacje dla rynku, sprzedający będą chcieli jeszcze raz przetestować okolice 6500 USD. Poprzednio test tego poziomu zbiegł się wraz z dolnym ograniczeniem spadkowego kanału trendowego. 

link do pliku

Po 2017 roku, zainteresowanie funduszy hedgingowych rynkiem kryptowalut słabnie. Źródło: Autonomous Research LPP, XTB 

Silne wzrosty z zeszłego roku doprowadziły do znacznego wzrostu zainteresowania ze strony instytucji finansowych. W samym 2017 roku powstało 167 nowych funduszy hedgingowych zajmujących się handlem na tym rynku, co było znacznym wzrostem w porównaniu do roku 2016, kiedy to otworzyło się ich zaledwie 19. Ten rok jest zdecydowanie gorszy, choć należy przyznać, iż jesteśmy dopiero po pierwszym kwartale. Niemniej, wynik finansowy funduszy w pierwszym kwartale był w zasadzie fatalny, ze średnią stratą na poziomie 23,31%. Managerowie narzekają na powolny przyrost kapitału co jest związane ze spadkiem wartości kryptowalut. W obecnym roku zamknięto już 9 funduszy. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.