Skip to content

XTB TRADEBEAT

Eksport coraz lepszy w Japonii

W trakcie sesji azjatyckiej poznaliśmy dane na temat bilansu handlowego z Japonii. Na pierwszy rzut oka nie prezentują się one najlepiej, gdyż bilans handlowy wyniósł zaledwie 135 mld JPY, natomiast spodziewano się 227 mld JPY za listopad, a poprzedni odczyt za październik wyniósł 496 mld JPY. 

Warto jednak zwrócić uwagę na dane szczegółowe, czyli dynamikę eksportu oraz importu. Eksport w ujęciu rocznym osiągnął minimalnie ujemną dynamikę na poziomie -0,4% r/r za listopad, natomiast rynek spodziewał się -2,0% r/r, a poprzednia wartość była na poziomie 10,3% r/r. Listopad to miesiąc sporej deprecjacji jena, dlatego powoli może już być widoczny efekt słabszej waluty, choć raczej powinniśmy mówić o lepszej kondycji gospodarki, co zresztą widać również po danych na temat importu. 

Import zmalał o 8,8% r/r za listopad i był to mniejszy spadek niż oczekiwano: -12,6% r/r. Poprzednio był to spadek o 16,5% r/r. 

link do pliku

Eksport w pierwszych miesiącach stycznia może osiągnąć dodatnią dynamikę. Źródło: Bloomberg

Ostatnie dane sondażowe na temat kondycji dużych przedsiębiorstw w Japonii pokazały poprawę sytuacji. Ogólnie widać tendencję odbicia sektora przemysłowego na całym świecie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Bank Japonii rozpoczął dzisiaj 2 dniowe posiedzenie i lepsze dane gospodarcze oraz perspektywy inflacyjne wpłyną raczej na utrzymanie dotychczasowego tonu Banku Japonii. 

Jen umacnia się w stosunku do amerykańskiego dolara i na wykresie dziennym widać wyraźne cofnięcie od linii trendu spadkowego wyznaczonego po lokalnych szczytach z 2015 roku. 

link do pliku

 USDJPY wyraźnie cofa się z poziomów oporu. Źródło: xStation5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.