Skip to content

XTB TRADEBEAT

Dzisiejszy kalendarz makro - raport OPEC kluczowy dzisiejszej sesji

Podsumowanie:

Dzisiejszy dzień jest względnie spokojny pod względem odczytów makroekonomicznych, chociaż w okolicy południa powinien opublikowany zostać raport OPEC za ostatni miesiąc, który będzie dotyczył trendów popytowo-podażowych. W raporcie tym przede wszystkim będziemy skupiać się na wykonaniu porozumienia przez państwa OPEC, w szczególności te, które wykazywały chęć oszukiwania oraz państwa, które nie są objęte tym porozumieniem. W samym raporcie nie powinniśmy mieć uwag dotyczących potencjalnej decyzji pod koniec tego miesiąca, gdzie głównymi rozgrywającymi będzie Arabia Saudyjska oraz Rosja. 

Dzisiejszy kalendarz wygląda naprawdę skromnie, chociaż warto zwrócić uwagę na wypowiedzi bankierów centralnych:

  • 10:00 Contancio z EBC
  • 17:00 Nowotny z EBC
  • 18:45 Kuroda z BoJ

link do pliku

Ropa nieco cofa się po ostatnich wzrostach. Co ciekawe, przy umiarkowanych spadkach obserwujemy również wyraźny spadek wolumenu, co może świadczyć o braku chęci inwestorów do przyłączenia się do potencjalnej korekty w krótkim terminie. Źródło: xStation5

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.