Skip to content

XTB TRADEBEAT

Duże odbicie inflacji producenckiej w Chinach

Sesja nocna przyniosła kilka odczytów z Chin, wśród których znalazły się dane o inflacji za grudzień. Największym zaskoczeniem jest duży skok cen płaconych przez chińskich producentów.

 W grudniu wskaźnik CPI, który odzwierciedla inflację konsumencką, wrósł o 2,1% r/r (0,2% m/m), podczas gdy konsensus zakładał dynamikę na poziomie 2,3% (0,3%). 

link do pliku

Wskaźnik PPI rośnie w najszybszym tempie od 5 lat. Źródło: Bloomberg

Niemniej jednak podczas gdy ceny płacone przez chińskich konsumentów były względnie stabilne, to zdecydowanie odbiła inflacja producencka. Indeks PPI wzrósł z 3,3% r/r do najwyższego poziomu od 5 lat równego 5,5%. Co prawda, spodziewano przyspieszenia dynamiki, aczkolwiek konsensus celował w wynik na poziomie 4,5%. Tak mocne odbicie wskaźnika było możliwe za sprawą słabszego juana, który sprawił, że zdecydowanie podrożały importowane surowce. Warto zauważyć, że w przypadku wskaźników PPI jeszcze 4 miesiące wcześniej mieliśmy do czynienia z deflacją. Chiny są jednym z czołowych eksporterów, więc wzrost cen ich produktów może dodatkowo napędzać narastającą na świecie presję inflacyjną. 

link do pliku

 Na odbicie wskaźnika PPI miały wpływ wyższe ceny importowanych surowców, a także słabszy juan. Źródło: Bloomberg

Jakie znaczenie ma tak duży wzrost indeksu PPI dla chińskiej gospodarki? Zdania są podzielone. Odbicie cen płaconych przez przedsiębiorstwa mają jak na razie bardzo nikłe przełożenie na inflację konsumencką - indeks CPI pozostaje poniżej celu PBoC, który wypada na poziomie 3%. Dlatego też nie powinniśmy z tego tytułu zobaczyć jakiś zmian w polityce monetarnej. Dopiero mocniejsze odbicie wskaźnika CPI mogłoby zwiastować podwyżki stóp, a tym czasem raczej powinniśmy raczej spodziewać się osłabienia dynamiki inflacji z tytułu efektu bazy. Dlatego też odczyty z Chin nie wywołały większej reakcji rynków - giełdy w Azji nieco tracą, a na rynku walutowym widzimy kontynuację ruchów z ostatnich dni.

Niemniej jednak z uwagi na silne powiązania handlowe wyższe ceny producenckie w Chinach mogą zwiastować zdecydowane odbicie wskaźników inflacyjnych w USA. To natomiast może sugerować, że FED nieco zbyt długo zwlekał z podwyżkami stóp.

link do pliku

 Wyższe ceny producenckie w Chinach mogą zdecydowanie pchnąć w górę wskaźniki inflacyjne w USA. Źródło: Bloomberg

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.