Skip to content

XTB TRADEBEAT

Dolar w cenie, ale nie wobec euro

Dzisiejsza sesja to w dalszym ciągu dominacja amerykańskiego dolara, głównie w stosunku do walut surowcowych. Z drugiej strony mamy lekkie zmęczenie na parze EURUSD, która niewyraźnie wybijała dzisiaj w kierunku północnym, co było związane z cofnięciem się rentowności. Dziś para stara się odbijać do góry, na co złożyły się nieco lepsze dane z Niemiec nt. cen importowych, dosyć optymistyczny wydźwięk biuletynu EBC, a także wypowiedź Jensa Weidmanna, apelująca aby EBC nie zwlekał zbyt długo z podwyżkami stóp. 

Dolar z kolei dostał dzisiaj mieszane dane. Przede wszystkim genialna rewizja PKB za III kwartał za sprawą konsumpcji. Z drugiej zaś strony poznaliśmy dane na temat wydatków oraz dochodów Amerykanów, które spowodowały lekką korektę na dolarze. 

W III kwartale w Nowej Zelandii odnotowano wzrost PKB o 1,1% k/k - jest to zdecydowanie lepszy wynik od konsensusu, który zakładał ekspansję na poziomie 0,8%. Co prawda poprzedni odczyt zrewidowano z 0,9% do 0,7%, jednakże są to wciąż bardzo dobre dane, jeśli je porównać chociażby z tymi z Australii - przypomnijmy, że w analogicznym kwartale odnotowano tam spadek PKB o 0,5% k/k. W ujęciu rocznym również mieliśmy do czynienia z solidnym wzrostem w tempie 3,5% - konsensus celował w wynik na poziomie 3,7% po ekspansji rzędu 3,4% poprzednio. Niemniej jednak, ważniejsze dla rynku było pozytywne zaskoczenie po stronie danych kwartalnych. Mimo wszystko dolar nowozelandzki nie zyskał dzisiaj zbyt wiele w stosunku do dolara amerykańskiego, co było związane z negatywnym sentymentem, co do rynku surowców.

Dolar dominował dzisiaj głównie w stosunku do funta, co było związane z dalszymi zawirowaniami w sprawie Brexitu, do dolara australijskiego po kolejnym cofnięciu się cen rud żelaza wyraźnie poniżej 80 USD za tonę oraz dolara kanadyjskiego po fatalnych danych inflacyjnych, które skłaniają ku myśleniu nawet o obniżce stóp procentowych przez BoC. 

Sytuacja na giełdach była dzisiaj mieszana, w szczególności we Włoszech. W przypadku tamtejszego rynku mamy pozytywne rozwiązanie dla banków, co było już wcześniej wycenione przez rynek. Niespodzianką okazał się być polski rynek ze względu na informacje dotyczące funduszy emerytalnych. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.