Skip to content

XTB TRADEBEAT

Dolar słabszy po inflacji, giełdy w Europie lekko w górę

Spoglądając na rynek walutowy możemy zobaczyć, że dolar nowozelandzki jest najsilniejszą z głównych walut, a siła ta nie wynika bynajmniej z publikacji danych makroekonomicznych. Jedynym wydarzeniem podczas sesji azjatyckiej było przemówienie przewodniczącego RBNZ, który mówił o polityce makroostrożnościowej, jednak wpływ tego przemówienia na krajową walutę  był znikomy. Powiedział on, że na ten moment polityka markoostrożnościowa Nowej Zelandii sprawuje się całkiem dobrze, jednak nie może ona kontrolować cyklu na rynku nieruchomości.

Główne indeksy w Europie otwarły się nieco wyżej we wtorek, podczas gdy benchmarki z krajów rozwijających się pozostają raczej z tyłu. Najgorzej na starym kontynencie radzą sobie dzisiaj spółki technologiczne, natomiast inwestorzy przychylni są do spółek użytku publicznego. O godzinie 12:30 pojawi się dzisiaj plan budżetowy Wielkiej Brytanii, który uwzględniać będzie rachunek rozwodowy z UE. To będzie pierwszy raz kiedy brytyjskie władze dostarczą liczby mówiące o koszcie Brexitu.

Polska giełda odstaje nieco od rynków z Europy Zachodniej, co jest dziś charakterystyczne dla parkietów z europejskich gospodarek rozwijających się. Jako jedyny zyskuje indeks małych spółek sWIG80. Najmocniej zyskują dziś spółki farmaceutyczne, a najsłabiej radzą sobie firmy z sektora energetycznego. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę Manpower polski rynek pracy ustabilizował się. W II kwartale 2018 roku 18% pracodawców planuje zwiększyć zatrudnienie, podczas gdy jedynie 3% planuje redukcję etatów.

Główne krytpowaluty nie doświadczyły oswiększejtatnio  zmienności, a większość z nich pozostało w trybie konsolidacji. Pomimo, że cena nie zmieniała się zbytnio to w okresie tym otrzymaliśmy kilka dość pozytywnych informacji odnośnie cyfrowych walut. Zacznijmy od ciekawych komentarzy ze strony szefa Urzędu Nadzoru Bankowego, Andrea Enria. Przemawiał on przeciwko zbyt przesadnej regulacji wirtualnych walut, gdyż zbyt restrykcyjne prawo może zahamować, a nawet zabić innowacje finansowe.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.