Skip to content

XTB TRADEBEAT

DoE - zmiana zapasów ropy: 4850 kb (aktualizacja)

konsensus 605

poprzednio -2976

zapasy w Cushing:  -1318 kb

konsensus 370

poprzednio 569

 zapasy benzyny -1907 kb

konsensus -1045

poprzednio 222

zapasy innych destylatów -3746 kb

konsensus -1240

poprzednio -2359

zmiana wykorzystania mocy przerobowych rafinerii USA: -2.80%

konsensus -0.73%

poprzednio -1.8%

wydobycie ropy w USA -0.2%

Wczorajszy raport API był zaskakujący i pokazał pierwszy wzrost zapasów od 6 tygodni, co może rozpocząć sezonowy okres wzrostu zapasów. DoE to potwierdza. Dla ropy powinien to być wyraźnie negatywny sygnał.

Huragan może zaburzać dane i prawdopodobnie jest przyczyną silniejszego czerpania po zapasy benzyny i destylatów a mniejszego pokrywania popytu z bieżącej produkcji (która została ograniczona jako pokazuje niższe wykorzystanie mocy przerobowych)

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.