Skip to content

XTB TRADEBEAT

Decyzja BoE za 5 minut

Decyzja BoE równo o godzinie 13.Rynek nie spodziewa się zmiany stóp procentowych oraz programu QE, dlatego też ważny będzie zapis minutes. Rozkład głosów za utrzymaniem statusu quo powinien wynieść 9:0.

 GBPUSD wyraźniej rusza w dół przed decyzją.

link do pliku

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.