Skip to content

XTB TRADEBEAT

Dane niezłe, ale szczegóły nieco gorzej

Dane na temat perspektyw gospodarczych w sektorze usług wyglądają całkiem pozytywnie. Indeks PMI wzrósł w porównaniu do wstępnego odczytu, natomiast indeks ISM pozostał na tym samym bardzo wysokim poziomie, pomimo oczekiwań wyraźnego spadku. 

link do pliku

Indeks ISM pozostaje na niezmienionym poziomie, jednak rozmija się on nieco z indeksem PMI. Źródło: Macrobond, XTB

Ogólnie rzecz biorąc patrząc na indeksy ISM za grudzień można dojść do wniosku o znacznej poprawie perspektyw gospodarczych. Dane te sugerują, że możemy mieć do czynienia z kontynuacją silnego wzrostu gospodarczego za IV kwartał oraz wyraźnie dobrego wzrostu za cały miniony rok. 

link do pliku

Indeksy ISM wskazują na poprawę perspektyw gospodarczych. Źródło: Macrobond, XTB

Jednak kluczowym odczytem w stosunku do jutrzejszego dnia był subindeks zatrudnienia. Dzisiaj poznaliśmy kolejne dane z rynku pracy i w tym momencie subindeks zatrudnienia sugeruje, że możemy mieć do czynienia z mniejszą ekspansją nowo zatrudnionych niż w poprzednim miesiącu. 

link do pliku

Subindeks zatrudnienia z indeksu ISM dla usług jest kluczowy dla całego zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Źródło: Macrobond, XTB

Nie widać dużej korelacji pomiędzy indeksem kompozytowym zatrudnienia i zmianą zatrudnienia, jednak sama zmiana może nam dać podstawy, wraz z innymi odczytami, co do prognozowania raportu NFP. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki moglibyśmy spodziewać się nieco gorszego odczytu niż rynkowy konsensus blisko 170 tys. Z drugiej strony raport NFP jest bardzo zmienny ze względu na dostosowania sezonowe, dlatego nie do końca wiadomo jakie dane będą jutro opublikowane. 

link do pliku

Indeks kompozytowy niekoniecznie koreluje ze zmianą zatrudnienia. Źródło: Macrobond, XTB

Jednak w tym momencie dla Rezerwy Federalnej kluczowe będą prawdopodobnie płace. Pojawiły się nawet spekulacje, że Fed chce jedynie widzieć wzrost zatrudnienia na poziomie powyżej 100 tys. nowych miejsc pracy, co powinno wspieraj dalsze podwyżki stóp procentowych. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.