Skip to content

XTB TRADEBEAT

Czy Reforma Podatkowa wesprze dolara i US500?

Podsumowanie:

  • Kongres będzie głosował nad ostatecznym projektem Reformy Podatkowej

  • Reforma może wesprzeć amerykańską gospodarkę poprzez stymulację ze strony fiskalnej

  • EURUSD pozostaje w konsolidacji, ale na wykresie widać formację RGR

  • US500 kontynuuje wzrosty docierając w okolicę 2.700 pkt

Ostatni tydzień przed Świętami może okazać się kluczowy dla notowań dolara oraz indeksów z Wall Street. Minął już ponad rok odkąd Donald Trump został wybrany na prezydenta i czas najwyższy, aby wspólnie z członkami Partii Republikańskiej dotrzymał obietnic wyborczych. W tej analizie przyjrzymy się postanowieniom Reformy Podatkowej i zobaczymy jaki może mieć ona wpływ na notowania US500 i EURUSD.

Czego dotyczy Reforma?

Republikanie uważają Reformę Podatkową za generalny “remont” amerykańskiego Kodeksu Podatkowego i faktycznie proponowane zmiany są głębokie. Najważniejszym punktem Reformy zdaje się być obniżka stawki podatku dochodowego dla przedsiębiorstw z 35 do 21%. Ponadto w projekcie zawarto kilka rozwiązań zapewniających tymczasowe obniżki podatku dla osób fizycznych, jednak wpływ tych zmian pozostaje niejasny. Oprócz zmniejszenia stawki podatku Reforma zakłada wprowadzenie kilku ulg dla małych przedsiębiorstw, co sprawia że całość projektu ma wydźwięk probiznesowy. Niezależni analitycy podatkowi zaznaczają, że największymi beneficjentami zmian będą osoby bogate, które zyskają na obniżeniu najwyższej stawki podatkowej i większych kwotach wolnych od podatku od spadków.

Dlaczego Reforma jest ważna dla rynków finansowych?

Niższa stawka podatku oznacza, że większa część zysku pozostanie do dyspozycji akcjonariuszy, co może tłumaczyć wyższe wartości wskaźnika ceny akcji do zysku. Inną ważną kwestią jest to, że Reforma zwiększy deficyt o około 1,5 bln USD w ciągu 10 lat skutkując stosunkowo dużą stymulacją fiskalną. Powinno pozwolić to na dalsze podwyżki stóp procentowych, co jest ważnym bodźcem dla dolara.

Kiedy Reforma ma być poddana pod głosowanie?

Obecna wersja projektu wymaga odrębnego głosowania w obu izbach Kongresu. Kluczowy będzie Senat, gdzie Republikanie mają przewagę jedynie 2 głosów. Nie ma żadnego sztywnego terminu, kiedy głosowanie ma zostać przeprowadzone, jednak oczekuje się że dojdzie do niego nie później niż w środę. Wynik głosowania może mieć znaczący wpływ na notowania dolara oraz wyceny amerykańskich spółek.

Analiza techniczna EURUSD

Silniejszy impuls mógłby rozruszać notowania EURUSD, które od miesięcy poruszają się w konsolidacji. Widzimy, że kluczowy opór zlokalizowany jest tuż ponad poziomem 1,19 i jak dotąd był on zbyt silny dla byków. Po jedynie częściowej realizacji zasięgu spadkowego formacji głowy i ramion z trzeciego kwartału doszło do uformowania się tego samego schematu, jednak już w mniejszej skali. Linia ramion nowo wyrysowanego układu RGR została wyznaczona przy poziomie 1,1855 (najbliższy opór), a linia szyi przy 1,1720 (najbliższe wsparcie). Poziomem wsparcia w średnim terminie mogą być okolice 1,1550.link do pliku

Na interwale D1 na EURUSD można dostrzec formację RGR. Źródło: xStation5

Warto zaznaczyć, że względna siła euro nie jest uzasadniona przez sytuację na rynku długu. Patrząc na rentowności 10-letnich amerykańskich i niemieckich obligacji (ich różnica do tej pory dosyć trafnie wyznaczała kierunek dla EURUSD), możemy zauważyć, że spread pomiędzy nimi powoli się zwiększa, co stwarza potencjał spadkowy dla pary.link do pliku

Notowania EURUSD pozostawały stabilne pomimo coraz większej dywergencji względem rynku długu. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB

Analiza techniczna US500

Od czasu wybrania Donalda Trumpa na prezydenta USA hossa na Wall Street nie zwalnia. Widzimy, że ostatni impuls wzrostowy zdołał wybić notowania US500 powyżej górnego ograniczenia kanału cenowego i zdążył już się zrównać z podobnym ruchem, do którego doszło w lutym. Wtedy doprowadziło to do nieznacznej realizacji zysków, jednak póki skala korekty pozostaje niewielka (mniej niż 100 pkt), nie powinno dojść do zmiany trendu. Innym wartym uwagi poziomem wsparcia jest górna krawędź kanału cenowego. Według metodologii overbalance jedynie korekta większa niż 100 pkt mogłaby w tej sytuacji zagrozić obecnemu trendowi.link do pliku

US500 kontynuuje wzrosty nie dając oznak możliwego odwrócenia trendu. Źródło: xStation5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.