Skip to content

XTB TRADEBEAT

Członkowie RPP komentują słaby wzrost PKB

Publikacja danych o wzroście PKB za III kwartał wywołała falę komentarzy, również ze strony członków Rady Polityki Pieniężnej. Gospodarka rozwijała się w tempie zaledwie 2.5% r/r, czyli najsłabiej od trzech lat. Był to wstępny odczyt i nie znamy struktury PKB, ale można się domyślać, że jest to efekt słabszych inwestycji oraz nie tak silnej konsumpcji, jak się tego spodziewano po wprowadzeniu programów rządowych.

Jerzy Żyżyński, który jest jednym z największych zwolenników ekspansywnej polityki monetarnej w RPP, stwierdził iż dane o wzroście PKB za III kwartał są bardzo niepokojące. Ponadto Żyżyński zaznaczył, że sama konsumpcja to za mało, aby podtrzymać dynamiczny rozwój, dlatego tez oczekuje od rządu strategii dla inwestycji. Ponadto podkreślił, że dane wznowią dyskusję w RPP nt. obniżek stóp, aczkolwiek przestrzeń dla luzowania monetarnego jest ograniczona.

W podobnym tonie wypowiadał się Łukasz Hardt. Stwierdził on, że obniżka stóp jest wciąż mało prawdopodobna, jednakże nie można wykluczyć takiej możliwości. Co więcej, dodał on, iż zacieśnianie polityki monetarnej przez FED dodatkowo osłabi skłonność RPP do obniżek. Ponadto zaznaczył on, że słabszy wzrost nie jest niespodzianką, a spółki ograniczają inwestycję z uwagi na obawy związane z reformą podatkową. Osiągnięcie wzrostu PKB w tym roku na poziomie 3% będzie sukcesem. Odnosząc się do możliwości podwyżek stóp, stwierdził on, że nawet przy CPI na poziomie 1.5% nie będzie skłonny do zacieśniania polityki monetarnej.

Ponadto dla PAP-u wypowiadał się Jerzy Kropiwnicki. Jednoznacznie powiedział on, że dane o PKB za III kwartał nie wpłyną na zmianę polityki monetarnej prowadzonej przez RPP.

 Tym czasem złoty nadal jest słaby, jednak głównie za sprawą siły dolara oraz rosnących rentowności. EURPLN znajduje się wciąż powyżej poziomu 4.40.

link do pliku

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.