Skip to content

XTB TRADEBEAT

Codzienne webinarium

Zapraszamy do udziału w codziennym webinarium, na którym omówimy bieżącą sytuacje na rynkach finansowych. 

Start o godzinie 09:30. Rejestracja pod LINKIEM. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.