Skip to content

XTB TRADEBEAT

Chiny w dalszym ciągu obserwowane przez inwestorów

Rok zaczął się całkiem pozytywnie dla rynków, szczególnie że nie mamy do czynienia ze strachem związanym z publikacją słabych danych z Chin. Nie mniej chińskie władze w dalszym ciągu dążą do większej stabilizacji i swoimi działaniami oraz przede wszystkim regulacjami chcą ograniczyć problem odpływu kapitału. 

Chiny wzmacniają oraz decydują się na nowe narzędzia, które mają powstrzymać odpływ kapitału za granicę. Pierwszą z nowych regulacji jest wypełnienie aplikacji przed kupieniem opcji waluty przez obywateli Chin. Obywatele mają do dyspozycji zaznaczenie jednego z 11 celów, które zawierają między innymi podróże, czy ochronę zdrowia. Jednak co ważniejsze, chińscy obywatele w dalszym ciągu nie mogą kupować zagranicznej waluty, aby dokonać zagranicznych zakupów, np. nieruchomości. W dalszym ciągu utrzymany jest limit kupna zagranicznej waluty na poziomie 50 tys. USD rocznie. 

Na tym jednak działania się nie kończą. Rząd ma mieć plan awaryjny na dalszą deprecjację juana, czy odpływ kapitału. Jednym z  takich działań może być prośba skierowana do państwowych spółek, aby wymieniły zagraniczną walutę na juana na pewien okres. Kolejnym działaniem może być dalsza wyprzedaż amerykańskich obligacji przez Chiny. 

Zdaniem Bloomberga takie działania w zasadzie zachęcą jedynie dalszy odpływ kapitału, co z kolei może oznaczać wybuch paniki na rynkach w przypadku kontynuacji dewaluacji juana. 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.