Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 12.03.18

00:00
Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)

Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)

Strefa Euro

Eurogrupa to powstały w 1997 roku nieformalny element struktury decyzyjnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. W jej skład wchodzą ministrowie finansów z państw strefy euro.
09:00
Raport o inflacji

Raport o inflacji

Polska

Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, projekcję inflacyjną na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące. Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim. Raport publikowany jest 4 razy w roku.
19:00
Budżet federalny luty -215,2 mld USD -216 mld USD 49,2 mld USD

Budżet federalny

USA luty

Aktualna: -215,2 mld USD

Prognoza: -216 mld USD

Poprzednia: 49,2 mld USD

Budżet Federalny to, prezentowane przez Departament Skarbu, oświadczenie rządu USA o wysokości przychodów i wydatków w miesiącu poprzedzającym publikację. Opiera się na informacjach dostarczanych przez podmioty rządowe i banki Rezerwy Federalnej. Umożliwia śledzenie zmian miesięcznych sald skarbu państwa, ukazuje trendy budżetu i wskazuje na kierunki zmian polityki fiskalnej.

wtorek 13.03.18

00:00
Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)

Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)

Strefa Euro

Ecofin to jeden z możliwych składów w jakich pracuje Rada Unii Europejskiej. W skład Ecofin wchodzą ministrowie ds. gospodarczych i ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej. Obok Rady ds. Ogólnych i Rady ds. Rolnictwa stanowi jedną z najstarszych konfiguracji tego organu. Domeną działań Ecofin jest m.in. budżet UE, finanse publiczne, Unia Gospodarcza i Walutowa, rynki finansowe, przepływy kapitału oraz relacje finansowe z krajami trzecimi.
01:30
Kredyt hipoteczny styczeń -1,1% m/m -0,1% m/m -2,3% m/m

Kredyt hipoteczny

Australia styczeń

Aktualna: -1,1% m/m

Prognoza: -0,1% m/m

Poprzednia: -2,3% m/m

Kredyt hipoteczny to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) informujący o zmianie liczby zaakceptowanych wniosków kredytowych. Obejmuje liczbę zobowiązań kredytowych podjętych przez banki, towarzystwa budowlane i innych pożyczkodawców, udzielających kredytów w pełni zabezpieczanych na nieruchomościach mieszkalnych. Prezentowane dane informują o zmianie liczny zaakceptowanych wniosków o kredyty hipoteczne z przeznaczeniem na budowę, zakup mieszkania na rynku pierwotnym oraz zakup mieszkania na rynku wtórnym. Raport publikowany jest raz na miesiąc, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
01:30
Indeks zaufania biznesu luty 9 12

Indeks zaufania biznesu

Australia luty

Aktualna: 9

Prognoza:

Poprzednia: 12

08:00
Inflacja CPI luty 4,7% r/r 4,7% r/r 4,3% r/r

Inflacja CPI

Rumunia luty

Aktualna: 4,7% r/r

Prognoza: 4,7% r/r

Poprzednia: 4,3% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Institutul Naţional de Statistică (urząd statystyczny Rumunii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Wskaźnik ten jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Wskaźnik powstaje na podstawie miesięcznych badań cen ok. 1750 rodzajów produktów i usług z ok. 7100 punktów sprzedaży.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 12 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Produkcja przemysłowa styczeń 2,2% r/r 0,6% r/r -1,1% r/r

Produkcja przemysłowa

Słowacja styczeń

Aktualna: 2,2% r/r

Prognoza: 0,6% r/r

Poprzednia: -1,1% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Słowacji. Obejmuje on dane z przedsiębiorstw działających w sektorze produkcyjnym, górnictwie i kopalnictwie, sektorze elektrycznym, gazowym, wodociągowym, gospodarowania ściekami i związanymi z rekultywacją.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 40 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Inflacja HICP luty 0,1% m/m 0,1% m/m -1,5% m/m

Inflacja HICP

Hiszpania luty

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: -1,5% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Inflacja HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) to wskaźnik cen obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Inflacja HICP luty 1,2% r/r 1,2% r/r 0,7% r/r

Inflacja HICP

Hiszpania luty

Aktualna: 1,2% r/r

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 0,7% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Inflacja HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) to wskaźnik cen obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po zakończeniu miesiąca.
13:30
Inflacja bazowa CPI luty 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m

Inflacja bazowa CPI

USA luty

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług.Jest liczony jest on na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się średnią zmianę cen dla nabywców w postaci konsumenckiej inflacji bazowej. Raport ten publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
13:30
Inflacja CPI luty 0,2% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m

Inflacja CPI

USA luty

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,5% m/m

Inflacja konsumencka CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Inflacja bazowa CPI liczona jest analogicznie jak inflacja CPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
13:30
Inflacja bazowa CPI luty 1,8% r/r 1,8% r/r 1,8% r/r

Inflacja bazowa CPI

USA luty

Aktualna: 1,8% r/r

Prognoza: 1,8% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług.Jest liczony jest on na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się średnią zmianę cen dla nabywców w postaci konsumenckiej inflacji bazowej. Raport ten publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
13:30
Inflacja CPI luty 2,2% r/r 2,2% r/r 2,1% r/r

Inflacja CPI

USA luty

Aktualna: 2,2% r/r

Prognoza: 2,2% r/r

Poprzednia: 2,1% r/r

Inflacja konsumencka CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Inflacja bazowa CPI liczona jest analogicznie jak inflacja CPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)

Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)

Kanada

środa 14.03.18

00:50
Protokół z posiedzenia BoJ styczeń

Protokół z posiedzenia BoJ

Japonia styczeń

00:50
Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia styczeń 8,2% m/m 5,6% m/m -11,9% m/m

Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia

Japonia styczeń

Aktualna: 8,2% m/m

Prognoza: 5,6% m/m

Poprzednia: -11,9% m/m

03:00
Inwestycje w aglomeracjach miejskich luty 7,9% r/r 7% r/r 7,2% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich

Chiny luty

Aktualna: 7,9% r/r

Prognoza: 7% r/r

Poprzednia: 7,2% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich to część raportu obejmującego inwestycje w środki trwałe, publikowanego przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o wielkości, tempie i strukturze wydatków poniesionych na inwestycje. Dzieli wydatki w zależności od obszaru na jakim dokonywana jest inwestycja, jednostki inwestującej a także według przedmiotu inwestycji (inwestycje w poprawę efektywności lub zdolności produkcyjnych, inwestycje w innowacje, inwestycje w nieruchomości, inne inwestycje). Raport podaje wysokości wydatków inwestycyjnych narastająco, licząc od początku danego roku. Prezentowane dane obejmują wszystkie inwestycje trwałe na obszarach miejskich. Wartości podawane w danym miesiącu odzwierciedlają zmianę wartości inwestycji w okresie styczeń-miesiąc bieżący danego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:00
Produkcja przemysłowa luty 7,2% r/r 6,1% r/r 6,2% r/r

Produkcja przemysłowa

Chiny luty

Aktualna: 7,2% r/r

Prognoza: 6,1% r/r

Poprzednia: 6,2% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Chin. Dane dotyczą przedsiębiorstw zaangażowanych w wydobycie i przetwarzanie zasobów naturalnych (w tym rolniczych) a także przedsiębiorstw zajmujących się naprawą urządzeń przemysłowych (w tym samochodów). Raport zawiera dane miesięczne, publikowane kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:00
Sprzedaż detaliczna luty 9,7% r/r 9,8% r/r 9,4% r/r

Sprzedaż detaliczna

Chiny luty

Aktualna: 9,7% r/r

Prognoza: 9,8% r/r

Poprzednia: 9,4% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny), obejmujący dane o całkowitej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej. Raport nie zawiera informacji na temat surowców, paliw, narzędzi i sprzętu sprzedawanego przedsiębiorstwom, znaczków pocztowych, wody, energii elektrycznej, gazu. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja CPI - fin. luty 0,5% m/m 0,5% m/m -0,7% m/m

Inflacja CPI - fin.

Niemcy luty

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: -0,7% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja HICP - fin. luty 1,2% r/r 1,2% r/r 1,4% r/r

Inflacja HICP - fin.

Niemcy luty

Aktualna: 1,2% r/r

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 1,4% r/r

Inflacja konsumencka HICP to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) i obliczany jest on według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
08:00
Inflacja CPI - fin. luty 1,4% r/r 1,4% r/r 1,6% r/r

Inflacja CPI - fin.

Niemcy luty

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,6% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja HICP - fin. luty 0,5% m/m 0,5% m/m -1% m/m

Inflacja HICP - fin.

Niemcy luty

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: -1% m/m

Inflacja konsumencka HICP to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) i obliczany jest on według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
08:00
Produkcja przemysłowa s.a. styczeń -2,8% m/m 3,7% m/m

Produkcja przemysłowa s.a.

Rumunia styczeń

Aktualna: -2,8% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 3,7% m/m

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Institutul Naţional de Statistică (urząd statystyczny Rumunii) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Rumunii. Dane pochodzą z comiesięcznych badań sondażowych, przeprowadzanych wśród ok. 9 tys. podmiotów gospodarczych, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł, zatrudniających 50 i więcej osób. Dane są sezonowo wyrównane i skorygowane o liczbę dni roboczych.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 38 dni po zakończeniu miesiąca.
08:30
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Strefa Euro

09:00
Inflacja CPI luty 2,1% r/r 2,2% r/r 2,4% r/r

Inflacja CPI

Słowacja luty

Aktualna: 2,1% r/r

Prognoza: 2,2% r/r

Poprzednia: 2,4% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Wskaźnik ten liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług. W jego skład wchodzi ok. 720 dóbr i usług, które stanowią istotny udział w wydatkach konsumentów i obejmują całą sferę konsumpcji.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 12 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. styczeń 6,7% r/r 6,7% r/r 5% r/r

Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin.

Węgry styczeń

Aktualna: 6,7% r/r

Prognoza: 6,7% r/r

Poprzednia: 5% r/r

09:00
Produkcja przemysłowa s.a. - fin. styczeń 1,5% m/m 1,5% m/m 1,1% m/m

Produkcja przemysłowa s.a. - fin.

Węgry styczeń

Aktualna: 1,5% m/m

Prognoza: 1,5% m/m

Poprzednia: 1,1% m/m

09:00
Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. styczeń 6,9% r/r 6,9% r/r -0,5% r/r

Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.

Węgry styczeń

Aktualna: 6,9% r/r

Prognoza: 6,9% r/r

Poprzednia: -0,5% r/r

09:00
Sprzedaż detaliczna styczeń 2,2% r/r 1,2% r/r

Sprzedaż detaliczna

Hiszpania styczeń

Aktualna: 2,2% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 1,2% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów, produktów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Zawiera on informacje m.in. o sprzedaży detalicznej żywności, napojów i produktów tytoniowych, odzieży, artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego i.in.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Strefa Euro

09:45
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Strefa Euro

10:03
Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń -0,5% m/m -0,1% m/m -0,3% m/m

Sprzedaż detaliczna s.a.

Włochy styczeń

Aktualna: -0,5% m/m

Prognoza: -0,1% m/m

Poprzednia: -0,3% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Włoski Urząd Statystyczny obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Opublikowane dane są wyrównane sezonowo.
11:00
Produkcja przemysłowa w.d.a. styczeń 2,7% r/r 4,7% r/r 5,2% r/r

Produkcja przemysłowa w.d.a.

Strefa Euro styczeń

Aktualna: 2,7% r/r

Prognoza: 4,7% r/r

Poprzednia: 5,2% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym i energetycznym, z wyłączeniem sektora budowlanego Strefy Euro. Dane te są sezonowo wyrównane i skorygowane o liczbę dni roboczych. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Produkcja przemysłowa s.a. styczeń -1% m/m -0,4% m/m 0,4% m/m

Produkcja przemysłowa s.a.

Strefa Euro styczeń

Aktualna: -1% m/m

Prognoza: -0,4% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

11:45
Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Strefa Euro

12:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 0,9% 0,3%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna: 0,9%

Prognoza:

Poprzednia: 0,3%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
13:30
Inflacja bazowa PPI luty 0,2% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m

Inflacja bazowa PPI

USA luty

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Inflacja producencka (Producer Price Index) to grupa wskaźników publikowanych przez Bureau of Labor Statistics mierzących średnią zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy sprzedawcy. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. producencką inflację bazową.Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
13:30
Inflacja PPI luty 0,2% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m

Inflacja PPI

USA luty

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Inflacja producencka PPI (Producer Price Index) to grupa wskaźników publikowanych przez Bureau of Labor Statistics mierzących średnią zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy sprzedawcy. Inflacja bazowa PPI liczona jest analogicznie jak inflacja PPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
13:30
Inflacja PPI luty 2,8% r/r 2,8% r/r 2,7% r/r

Inflacja PPI

USA luty

Aktualna: 2,8% r/r

Prognoza: 2,8% r/r

Poprzednia: 2,7% r/r

Inflacja producencka PPI (Producer Price Index) to grupa wskaźników publikowanych przez Bureau of Labor Statistics mierzących średnią zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy sprzedawcy. Inflacja bazowa PPI liczona jest analogicznie jak inflacja PPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
13:30
Inflacja bazowa PPI luty 2,5% r/r 2,5% r/r 2,2% r/r

Inflacja bazowa PPI

USA luty

Aktualna: 2,5% r/r

Prognoza: 2,5% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

Inflacja producencka (Producer Price Index) to grupa wskaźników publikowanych przez Bureau of Labor Statistics mierzących średnią zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy sprzedawcy. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. producencką inflację bazową.Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
13:30
Sprzedaż bez samochodów luty 0,2% m/m 0,4% m/m 0,0% m/m

Sprzedaż bez samochodów

USA luty

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

Wyniki sprzedaży detalicznej to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Zawiera dane zarówno o sprzedaży bezpośredniej jak i wysyłkowej, dzieląc produkty na grupy takie jak żywność i napoje, odzież, samochody. Ze względu na duży udział sprzedaży detalicznej w amerykańskim PKB, raport ten ma istotne znaczenie dla oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Raport zawiera dane miesięczne, jest publikowany ok. 14 dni po zakończeniu miesiąca i zawiera dane o całkowitej sprzedaży detalicznej oraz o sprzedaży detalicznej z wyłączeniem sprzedaży samochodów (ze względu na dużą ich zmienność).
13:30
Sprzedaż bez samochodów i paliw luty 0,3% m/m -0,2% m/m

Sprzedaż bez samochodów i paliw

USA luty

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza:

Poprzednia: -0,2% m/m

13:30
Sprzedaż detaliczna luty -0,1% m/m 0,3% m/m -0,3% m/m

Sprzedaż detaliczna

USA luty

Aktualna: -0,1% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: -0,3% m/m

Wyniki sprzedaży detalicznej to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Zawiera dane zarówno o sprzedaży bezpośredniej jak i wysyłkowej, dzieląc produkty na grupy takie jak żywność i napoje, odzież, samochody. Ze względu na duży udział sprzedaży detalicznej w amerykańskim PKB, raport ten ma istotne znaczenie dla oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Raport o wynikach sprzedaży detalicznej zawiera m.in. takie składowe jak całkowita sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna z wyłączeniem sprzedaży samochodów (ze względu na dużą ich zmienność). Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 14 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Protokół z posiedzenia NBH luty

Protokół z posiedzenia NBH

Węgry luty

15:00
Zapasy niesprzedanych towarów styczeń 0,6% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m

Zapasy niesprzedanych towarów

USA styczeń

Aktualna: 0,6% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Zapasy niesprzedanych towarów to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych) obejmujący dane o całkowitej ilości zapasów utrzymywanych w gospodarce, rozumianych jako ilość wszystkich produktów dostępnych do sprzedaży firmom i/lub finalnemu odbiorcy. Dane te są częścią szerokiego raportu o zapasach i sprzedaży w produkcji i handlu, tworzonego w oparciu o trzy rodzaje ankiet przeprowadzanych odpowiednio wśród detalistów, hurtowników i producentów. Kształtowanie się poziomu zapasów niesprzedanych towarów ułatwia prognozowanie kierunku zmian popytu i podaży w gospodarce. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:30
Zmiana zapasów benzyny tydzień -6,3 mln brk -1,2 mln brk -0,8 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna: -6,3 mln brk

Prognoza: -1,2 mln brk

Poprzednia: -0,8 mln brk

15:30
Zmiana zapasów ropy tydzień 5 mln brk 2 mln brk 2,4 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna: 5 mln brk

Prognoza: 2 mln brk

Poprzednia: 2,4 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
15:30
Zmiana zapasów destylatów tydzień -4,4 mln brk -1,5 mln brk -0,6 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna: -4,4 mln brk

Prognoza: -1,5 mln brk

Poprzednia: -0,6 mln brk

17:15
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Strefa Euro

22:45
PKB s.a. IV kw. 0,6% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k

PKB s.a.

Nowa Zelandia IV kw.

Aktualna: 0,6% k/k

Prognoza: 0,7% k/k

Poprzednia: 0,6% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Nowej Zelandii publikuje Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii).Dane te są wyrównane sezonowo.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 85 dni po zakończeniu kwartału.
22:45
PKB s.a. IV kw. 2,9% r/r 3,1% r/r 2,7% r/r

PKB s.a.

Nowa Zelandia IV kw.

Aktualna: 2,9% r/r

Prognoza: 3,1% r/r

Poprzednia: 2,7% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Nowej Zelandii publikuje Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii).Dane te są wyrównane sezonowo.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 85 dni po zakończeniu kwartału.

czwartek 15.03.18

00:00
Święto Narodowe - dzień wolny

Święto Narodowe - dzień wolny

Węgry

01:30
Biuletyn kwartalny RBA I kw.

Biuletyn kwartalny RBA

Australia I kw.

Biuletyn kwartalny RBA (Reserve Bank of Australia ) to publikowany raz na kwartał dokument Narodowego Banku Australii zawierający felietony i teksty przemówień z ostatnich trzech miesięcy. Publikowany jest każdego roku w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.
08:45
Inflacja HICP - fin. luty 0,0% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m

Inflacja HICP - fin.

Francja luty

Aktualna: 0,0% m/m

Prognoza: 0,0% m/m

Poprzednia: -0,1% m/m

08:45
Inflacja HICP - fin. luty 1,3% r/r 1,3% r/r 1,5% r/r

Inflacja HICP - fin.

Francja luty

Aktualna: 1,3% r/r

Prognoza: 1,3% r/r

Poprzednia: 1,5% r/r

09:00
Produkcja przemysłowa styczeń 5,5% r/r 6,1% r/r 2,7% r/r

Produkcja przemysłowa

Czechy styczeń

Aktualna: 5,5% r/r

Prognoza: 6,1% r/r

Poprzednia: 2,7% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Czech. Indeks ten jest obliczany na podstawie danych dotyczących wartości produkcji przemysłowej w cenach stałych. Dane pochodzą z przedsiębiorstw, których podstawową działalnością jest działalność przemysłowa i zatrudniają 20 lub więcej osób, bez względu na formę własności.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 37 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
sprzedaż detaliczna bez samochodów styczeń 8,2% r/r 6,7% r/r 4,7% r/r

sprzedaż detaliczna bez samochodów

Czechy styczeń

Aktualna: 8,2% r/r

Prognoza: 6,7% r/r

Poprzednia: 4,7% r/r

09:00
Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC luty 81,5 81,4

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Polska luty

Aktualna: 81,5

Prognoza:

Poprzednia: 81,4

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI)to wskaźnik prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Publikowany jest raz na miesiąc.
09:15
Ceny producentów i importu luty 0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m

Ceny producentów i importu

Szwajcaria luty

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Wskaźnik poziomu cen producentów i importu publikowany przez Swiss Federal Statistical Office obrazuje łączną zmianę cen dóbr produkcyjnych i dóbr importowanych, czyli towarów przywożonych do danego kraju.Raport ten publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po jego zakończeniu. miesiąca.
09:15
Ceny producentów luty 0,4% m/m 0,3% m/m

Ceny producentów

Szwajcaria luty

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,3% m/m

Indeks cen dóbr produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii), który obrazuje zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Stanowi jedną z miar poziomu inflacji w danym państwie.
09:15
Ceny producentów luty 1,2% r/r 0,5% r/r

Ceny producentów

Szwajcaria luty

Aktualna: 1,2% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 0,5% r/r

Indeks cen dóbr produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii), który obrazuje zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Stanowi jedną z miar poziomu inflacji w danym państwie.
09:15
Ceny producentów i importu luty 2,3% r/r 1,8% r/r

Ceny producentów i importu

Szwajcaria luty

Aktualna: 2,3% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 1,8% r/r

Wskaźnik poziomu cen producentów i importu publikowany przez Swiss Federal Statistical Office obrazuje łączną zmianę cen dóbr produkcyjnych i dóbr importowanych, czyli towarów przywożonych do danego kraju.Raport ten publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po jego zakończeniu. miesiąca.
09:30
Decyzja ws. stóp procentowych I kw. -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25%

Decyzja ws. stóp procentowych

Szwajcaria I kw.

Aktualna: -1,25% do -0,25%

Prognoza: -1,25% do -0,25%

Poprzednia: -1,25% do -0,25%

Decyzje o wysokości stóp procentowych w Szwajcarii podejmowane są przez Narodowy Bank Szwajcarii raz na kwartał - w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Łącznie z decyzją o stopach procentowych, SNB publikuje sprawozdanie dotyczące polityki monetarnej i jej założeń na najbliższy kwartał.
10:00
Decyzja ws. stóp procentowych marzec 0,50% 0,50% 0,50%

Decyzja ws. stóp procentowych

Norwegia marzec

Aktualna: 0,50%

Prognoza: 0,50%

Poprzednia: 0,50%

10:00
Inflacja CPI - fin. luty 1,4% r/r 1,7% r/r 1,9% r/r

Inflacja CPI - fin.

Polska luty

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 1,9% r/r

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli popularna inflacja konsumencka lub inflacja CPI, to podstawowa miara zmiany cen na terenie kraju. Dla Polski publikuje go Główny Urząd Statystyczny. Obliczany jest on w oparciu o badania cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym. W 2008 roku ich liczba sięgała 1800. Badanie przeprowadza się w 209 rejonach kraju. Poszczególnym towarom przypisywane są określone wagi opracowane na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych. GUS publikując te dane podaje obok zmiany cen całego koszyka dóbr konsumpcyjnych, również zmiany cen poszczególnych jego składowych (m.in. żywności, odzieży i obuwia, transportu, edukacji). Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 14 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
13:30
Ceny importu luty 0,4% m/m 0,3% m/m 1% m/m

Ceny importu

USA luty

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: 1% m/m

Ceny importu to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistic, obrazujący ceny handlu zagranicznego wyrażone w walucie krajowej. Wskaźnik ten budowany jest w oparciu o informacje dot. cen towarów zakupionych w USA, ale wyprodukowanych zagranicą. Informacje o cenach ropy pochodzą z danych Departamentu Energii, zaś o cenach towarów rolniczych z Departamentu Rolnictwa. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
13:30
Ceny importu bez ropy luty 0,5% m/m 0,5% m/m

Ceny importu bez ropy

USA luty

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,5% m/m

Ceny importu i eksportu to dwa wskaźniki publikowane przez Bureau of Labor Statistic obrazujące ceny handlu zagranicznego wyrażone w walucie krajowej. Indeksy te budowane są w oparciu o informacje dot. cen towarów zakupionych w USA ale wyprodukowanych zagranicą (import) oraz cen towarów sprzedanych poza USA a wyprodukowanych w kraju (eksport). Informacje o cenach ropy pochodzą z danych Departamentu Energii, zaś o cenach towarów rolniczych z Departamentu Rolnictwa. Wskaźnik cen importu bez ropy umożliwia ocenę poziomu inflacji towarów w obrocie międzynarodowym z wyłączeniem ropy naftowej. Indeks zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
13:30
Indeks Fed z Filadelfii marzec 22,3 23,3 25,8

Indeks Fed z Filadelfii

USA marzec

Aktualna: 22,3

Prognoza: 23,3

Poprzednia: 25,8

Indeks Fed z Filadelfii to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey i Delaware. Uczestnicy mają za zadanie określić kierunek zmian zachodzących w ich przedsiębiorstwach odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące m.in. zatrudnienia, godzin pracy, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), dostaw, zapasów, terminów realizacji, cen płaconych i cen otrzymywanych. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje rozwój sektora przetwórczego, co uważane jest za równoznaczne ze wzrostem gospodarczym. Spadek poniżej tego poziomu sygnalizuje spowolnienie. Badanie przeprowadzane jest od maja 1968 roku. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, na początku drugiej połowy każdego miesiąca.
13:30
Indeks NY Empire State marzec 22,5 15 13,1

Indeks NY Empire State

USA marzec

Aktualna: 22,5

Prognoza: 15

Poprzednia: 13,1

Indeks New York Empire State to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, powstający na podstawie ankiet wysyłanych pierwszego dnia każdego miesiąca do około 200 czołowych managerów lub prezesów firm sektora produkcyjnego na terenie stanu Nowy Jork. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące zmian zaobserwowanych w ich przedsiębiorstwach w poprzednim miesiącu oraz oceniają perspektywy na najbliższe 6 miesięcy. Pytania dotyczą takich zagadnień jak zamówienia, czas realizacji dostaw, zapasy, ceny, stan zatrudnienia, nakłady na technologie oraz wydatki kapitałowe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, po uwzględnieniu czynników sezonowych, konstruowane są subindeksy, które z kolei składają się na indeks New York Empire State, obrazujący koniunkturę gospodarczą w całym stanie. Odczyt poniżej 0 pkt oznacza pogorszenie warunków, odczyt powyżej tego poziomu oznacza poprawę warunków gospodarczych. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
13:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 226 tys. 225 tys. 231 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna: 226 tys.

Prognoza: 225 tys.

Poprzednia: 231 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
15:00
Indeks rynku nieruchomości - NAHB marzec 70 72 72

Indeks rynku nieruchomości - NAHB

USA marzec

Aktualna: 70

Prognoza: 72

Poprzednia: 72

Indeks rynku nieruchomości NAHB to przygotowywany przez National Association of Home Builders (Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów) wskaźnik nastrojów na rynku nieruchomości. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród członków stowarzyszenia. Zawiera on trzy rodzaje (wyrównanych sezonowo) danych statystycznych: • bieżąca sprzedaż domów jednorodzinnych, • oczekiwania wobec sprzedaży domów jednorodzinnych na najbliższe 6 miesięcy, • zainteresowanie nabywców. Indeks przyjmuje wartości w przedziale 0 – 100. Odczyt na poziomie 50 oznacza, że pozytywnych ocen sytuacji na rynku nieruchomości było dokładnie tyle ile negatywnych. Odczyt powyżej 50 oznacza, że odpowiedzi pozytywnych było więcej. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
16:45
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)

Strefa Euro

21:00
Napływ kapitałów długoterminowych styczeń 62,1 mld USD 36 mld USD 27,3 mld USD

Napływ kapitałów długoterminowych

USA styczeń

Aktualna: 62,1 mld USD

Prognoza: 36 mld USD

Poprzednia: 27,3 mld USD

Napływ kapitałów do USA to raport zawierający dane o transgranicznym przepływie inwestycji pomiędzy rezydentami USA (w tym amerykańskimi oddziałami przedsiębiorstw z główną siedzibą w innych krajach) a cudzoziemcami (w tym zagranicznymi oddziałami firm amerykańskich). Jego obserwacja ułatwia prognozowanie kursu dolara oraz kształtowania się stóp procentowych w USA. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.

piątek 16.03.18

00:00
dzień wolny

dzień wolny

Węgry

05:30
Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. styczeń 2,5% r/r 2,7% r/r 4,4% r/r

Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.

Japonia styczeń

Aktualna: 2,5% r/r

Prognoza: 2,7% r/r

Poprzednia: 4,4% r/r

05:30
Produkcja przemysłowa s.a. - fin. styczeń -6,8% m/m -6,6% m/m 2,9% m/m

Produkcja przemysłowa s.a. - fin.

Japonia styczeń

Aktualna: -6,8% m/m

Prognoza: -6,6% m/m

Poprzednia: 2,9% m/m

08:00
Bilans handlu zagranicznego luty 21,3 mld NOK 28,8 mld NOK

Bilans handlu zagranicznego

Norwegia luty

Aktualna: 21,3 mld NOK

Prognoza:

Poprzednia: 28,8 mld NOK

08:00
Produkcja przemysłowa styczeń 12% r/r 8,7% r/r

Produkcja przemysłowa

Turcja styczeń

Aktualna: 12% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 8,7% r/r

Odczyt dotyczący produkcji przemysłowej publikowany jest przez Turecki Urząd Statystyczny. Obrazuje zmianę produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Dane publikowane są raz w miesiącu.
09:00
Inflacja PPI luty -0,3% r/r 0,5% r/r

Inflacja PPI

Czechy luty

Aktualna: -0,3% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 0,5% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług (ściśle powiązanych z tymi towarami) działających i sprzedających na terenie Czech. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT, akcyzy, kosztów transportu.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
10:00
Saldo rachunku bieżącego styczeń 28,88 mld CZK -2,92 mld CZK

Saldo rachunku bieżącego

Czechy styczeń

Aktualna: 28,88 mld CZK

Prognoza:

Poprzednia: -2,92 mld CZK

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Česká národní banka (Narodowy Bank Czech). Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Czechy z resztą świata.Saldo rachunku bieżącego informuje o różnicy między wartością importowanych a eksportowanych towarów, usług, dochodów oraz przekazów transferów bieżących.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 43 dni po zakończeniu miesiąc
10:00
Wynagrodzenie luty 6,8% r/r 7,3% r/r 7,3% r/r

Wynagrodzenie

Polska luty

Aktualna: 6,8% r/r

Prognoza: 7,3% r/r

Poprzednia: 7,3% r/r

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto stanowią sumę wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób, w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wynagrodzeniach zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
10:00
Zatrudnienie luty 3,7% r/r 3,7% r/r 3,8% r/r

Zatrudnienie

Polska luty

Aktualna: 3,7% r/r

Prognoza: 3,7% r/r

Poprzednia: 3,8% r/r

Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione sezonowo, a także pracowników najemnych. Przedsiębiorstwa definiowane są jako podmioty w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonym przez GUS zakresie (m.in. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel).Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
10:00
Inflacja CPI - fin. luty 0,5% r/r 0,6% r/r 0,9% r/r

Inflacja CPI - fin.

Włochy luty

Aktualna: 0,5% r/r

Prognoza: 0,6% r/r

Poprzednia: 0,9% r/r

11:00
Inflacja HICP luty 1,1% r/r 1,2% r/r 1,3% r/r

Inflacja HICP

Strefa Euro luty

Aktualna: 1,1% r/r

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 1,3% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP luty 0,3% m/m 0,3% m/m -1,3% m/m

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro luty

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: -1,3% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja HICP luty 0,2% m/m 0,2% m/m -0,9% m/m

Inflacja HICP

Strefa Euro luty

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: -0,9% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP luty 1,2% r/r 1,2% r/r 1,2% r/r

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro luty

Aktualna: 1,2% r/r

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 1,2% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
13:30
Rozpoczęte budowy domów luty 1236 tys. 1288 tys. 1326 tys.

Rozpoczęte budowy domów

USA luty

Aktualna: 1236 tys.

Prognoza: 1288 tys.

Poprzednia: 1326 tys.

Rozpoczęte budowy domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA). Obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie. Dane pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
13:30
Pozwolenia na budowę domów luty 1298 tys. 1320 tys. 1396 tys.

Pozwolenia na budowę domów

USA luty

Aktualna: 1298 tys.

Prognoza: 1320 tys.

Poprzednia: 1396 tys.

Pozwolenia na budowę domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych). Obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie. Dane pochodzą z raportów składanych przez lokalne urzędy wydające pozwolenia na budowę domów. Około 9 tys. z 20 tys. takich urzędów w USA jest ankietowanych co miesiąc, pozostałe raz w roku. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Saldo rachunku bieżącego styczeń 2005 mln EUR 1687 mln EUR -1152 mln EUR

Saldo rachunku bieżącego

Polska styczeń

Aktualna: 2005 mln EUR

Prognoza: 1687 mln EUR

Poprzednia: -1152 mln EUR

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Narodowy Bank Polski. Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata. Bilans płatniczy prezentowany jest z uwzględnieniem rachunku bieżącego, rachunku kapitałowego i finansowego, salda błędów i opuszczeń oraz oficjalnych aktywów rezerwowych. Saldo rachunku bieżącego obejmuje transakcje dotyczące rozliczeń za towary, usługi, dochody oraz przekazy transferów bieżących. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 42 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Inflacja bez cen żywności i energii luty 0,8% r/r 1% r/r 1,0% r/r

Inflacja bez cen żywności i energii

Polska luty

Aktualna: 0,8% r/r

Prognoza: 1% r/r

Poprzednia: 1,0% r/r

Inflacja bazowa prezentuje zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, po oczyszczeniu z wahań wynikających z szoków podażowych czy zmian sezonowych. Ilustruje ona zmiany cen po wyeliminowaniu m.in. cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen energii, a więc dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe.
14:00
Inflacja bez cen żywności i energii styczeń 1,0% r/r 0,9% r/r 0,9% r/r

Inflacja bez cen żywności i energii

Polska styczeń

Aktualna: 1,0% r/r

Prognoza: 0,9% r/r

Poprzednia: 0,9% r/r

Inflacja bazowa prezentuje zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, po oczyszczeniu z wahań wynikających z szoków podażowych czy zmian sezonowych. Ilustruje ona zmiany cen po wyeliminowaniu m.in. cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen energii, a więc dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe.
14:15
Produkcja przemysłowa luty 1,1% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m

Produkcja przemysłowa

USA luty

Aktualna: 1,1% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: -0,1% m/m

Produkcja przemysłowa to publikowany przez amerykański bank centralny indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Dane służące konstrukcji tego indeksu pochodzą z amerykańskiego urzędu statystycznego a także z towarzystw handlowych i zawierają informacje zarówno o zasobach zużytych do produkcji jak i o wielkości produkcji końcowej. Z indywidualnych danych, przy użyciu formuły Fishera, wyliczany jest następnie indeks produkcji przemysłowej. Na podstawie wskaźnika produkcji przemysłowej można ustalać perspektywy gospodarcze i szacować tempo wzrostu PKB. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca
14:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych luty 78,1% 77,6% 77,5%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

USA luty

Aktualna: 78,1%

Prognoza: 77,6%

Poprzednia: 77,5%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez amerykański bank centralny obrazujący poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego w gospodarce. Stanowi on część raportu o dynamice produkcji przemysłowej i zawiera dane o sektorze przemysłowym, wydobywczym i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Poziom 80-85% uznawany jest za granicę, powyżej której zaczyna pojawiać się groźba presji inflacyjnej. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:00
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. marzec 2,5 2,5

Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst.

USA marzec

Aktualna: 2,5

Prognoza:

Poprzednia: 2,5

15:00
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. marzec 2,9 2,7

Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst.

USA marzec

Aktualna: 2,9

Prognoza:

Poprzednia: 2,7

15:00
Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. marzec 102 99,5 99,7

Indeks Uniwersytetu Michigan - wst.

USA marzec

Aktualna: 102

Prognoza: 99,5

Poprzednia: 99,7

Indeks Uniwersytetu Michigan to indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych, które proszone są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości. Pozwala na ocenę potencjału nabywczego amerykańskich konsumentów. Indeks publikowany jest dwa razy w miesiącu. Pierwszy raz, około połowy miesiąca jako raport wstępny, obrazujący wyniki uzyskane po przeprowadzeniu ok. 60% rozmów. Drugi raz jako dane finalne, publikowany na przełomie miesięcy, zawiera dane ze wszystkich przeprowadzonych w danym miesiącu ankiet.
18:00
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 800 796

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

USA tydzień

Aktualna: 800

Prognoza:

Poprzednia: 796