Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 15.01.18

00:00
Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny

Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny

USA

01:29
Inflacja konsumencka - Melbourne Institute grudzień 0,1% m/m 0,2% m/m

Inflacja konsumencka - Melbourne Institute

Australia grudzień

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,2% m/m

Inflacja konsumencka wg Melbourne Institute to raport publikowany wspólnie przez TD Securities i Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. Wskaźnik ten dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w ciągu badanego miesiąca. Metodologia jego liczenia jest analogiczna jak w przypadku wskaźnika CPI, publikowanego raz na kwartał przez urząd statystyczny Australii. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług w głównych miastach Australii. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 4 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Bilans handlu zagranicznego grudzień 24,7 mld NOK -4,2 mld NOK

Bilans handlu zagranicznego

Norwegia grudzień

Aktualna: 24,7 mld NOK

Prognoza:

Poprzednia: -4,2 mld NOK

09:00
Inflacja CPI grudzień 1,9% r/r 1,9% r/r 1,9% r/r

Inflacja CPI

Słowacja grudzień

Aktualna: 1,9% r/r

Prognoza: 1,9% r/r

Poprzednia: 1,9% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Wskaźnik ten liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług. W jego skład wchodzi ok. 720 dóbr i usług, które stanowią istotny udział w wydatkach konsumentów i obejmują całą sferę konsumpcji.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 12 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC grudzień 80,7 80,8

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Polska grudzień

Aktualna: 80,7

Prognoza:

Poprzednia: 80,8

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI)to wskaźnik prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Publikowany jest raz na miesiąc.
10:00
Saldo rachunku bieżącego listopad 0,04 mld CZK 1 mld CZK 15 mld CZK

Saldo rachunku bieżącego

Czechy listopad

Aktualna: 0,04 mld CZK

Prognoza: 1 mld CZK

Poprzednia: 15 mld CZK

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Česká národní banka (Narodowy Bank Czech). Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Czechy z resztą świata.Saldo rachunku bieżącego informuje o różnicy między wartością importowanych a eksportowanych towarów, usług, dochodów oraz przekazów transferów bieżących.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 43 dni po zakończeniu miesiąc
11:00
Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad 22,5 mld EUR 22,4 mld EUR 19 mld EUR

Bilans handlu zagranicznego s.a.

Strefa Euro listopad

Aktualna: 22,5 mld EUR

Prognoza: 22,4 mld EUR

Poprzednia: 19 mld EUR

Raport o handlu zagranicznym to szeroki raport publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych krajów należących do Strefy Euro, krajów kandydujących i krajów należących do EFTA (European Free Trade Association). Dostarcza danych z podziałem m.in. na rodzaj dóbr, rodzaj transakcji (import, eksport), okres jakiego dotyczy i kraju. Bilans handlu zagranicznego s.a. to dane sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Saldo rachunku bieżącego listopad 233 mln EUR 556 mln EUR 575 mln EUR

Saldo rachunku bieżącego

Polska listopad

Aktualna: 233 mln EUR

Prognoza: 556 mln EUR

Poprzednia: 575 mln EUR

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Narodowy Bank Polski. Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata. Bilans płatniczy prezentowany jest z uwzględnieniem rachunku bieżącego, rachunku kapitałowego i finansowego, salda błędów i opuszczeń oraz oficjalnych aktywów rezerwowych. Saldo rachunku bieżącego obejmuje transakcje dotyczące rozliczeń za towary, usługi, dochody oraz przekazy transferów bieżących. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 42 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Inflacja CPI - fin. grudzień 2,1% r/r 2,0% r/r 2,5% r/r

Inflacja CPI - fin.

Polska grudzień

Aktualna: 2,1% r/r

Prognoza: 2,0% r/r

Poprzednia: 2,5% r/r

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli popularna inflacja konsumencka lub inflacja CPI, to podstawowa miara zmiany cen na terenie kraju. Dla Polski publikuje go Główny Urząd Statystyczny. Obliczany jest on w oparciu o badania cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym. W 2008 roku ich liczba sięgała 1800. Badanie przeprowadza się w 209 rejonach kraju. Poszczególnym towarom przypisywane są określone wagi opracowane na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych. GUS publikując te dane podaje obok zmiany cen całego koszyka dóbr konsumpcyjnych, również zmiany cen poszczególnych jego składowych (m.in. żywności, odzieży i obuwia, transportu, edukacji). Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 14 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.

wtorek 16.01.18

08:00
Inflacja CPI - fin. grudzień 0,6% m/m 0,6% m/m 0,3% m/m

Inflacja CPI - fin.

Niemcy grudzień

Aktualna: 0,6% m/m

Prognoza: 0,6% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja HICP - fin. grudzień 1,6% r/r 1,6% r/r 1,8% r/r

Inflacja HICP - fin.

Niemcy grudzień

Aktualna: 1,6% r/r

Prognoza: 1,6% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Inflacja konsumencka HICP to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) i obliczany jest on według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
08:00
Inflacja CPI - fin. grudzień 1,7% r/r 1,7% r/r 1,8% r/r

Inflacja CPI - fin.

Niemcy grudzień

Aktualna: 1,7% r/r

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja HICP - fin. grudzień 0,8% m/m 0,8% m/m 0,3% m/m

Inflacja HICP - fin.

Niemcy grudzień

Aktualna: 0,8% m/m

Prognoza: 0,8% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Inflacja konsumencka HICP to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) i obliczany jest on według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Inflacja PPI grudzień 0,7% r/r 0,6% r/r 0,9% r/r

Inflacja PPI

Czechy grudzień

Aktualna: 0,7% r/r

Prognoza: 0,6% r/r

Poprzednia: 0,9% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług (ściśle powiązanych z tymi towarami) działających i sprzedających na terenie Czech. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT, akcyzy, kosztów transportu.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
10:02
Inflacja CPI - fin. grudzień 0,9% r/r 0,9% r/r 0,9% r/r

Inflacja CPI - fin.

Włochy grudzień

Aktualna: 0,9% r/r

Prognoza: 0,9% r/r

Poprzednia: 0,9% r/r

10:30
Inflacja PPI grudzień 3,3% r/r 2,9% r/r 3% r/r

Inflacja PPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 3,3% r/r

Prognoza: 2,9% r/r

Poprzednia: 3% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:30
Inflacja bazowa CPI grudzień 0,3% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

10:30
Inflacja bazowa CPI grudzień 2,5% r/r 2,6% r/r 2,7% r/r

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 2,5% r/r

Prognoza: 2,6% r/r

Poprzednia: 2,7% r/r

10:30
Inflacja CPI grudzień 3% r/r 3% r/r 3,1% r/r

Inflacja CPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 3% r/r

Prognoza: 3% r/r

Poprzednia: 3,1% r/r

10:30
Inflacja CPI grudzień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m

Inflacja CPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

11:00
Bilans handlu zagranicznego listopad 4,83 mld EUR 5,2 mld EUR 4,95 mld EUR

Bilans handlu zagranicznego

Włochy listopad

Aktualna: 4,83 mld EUR

Prognoza: 5,2 mld EUR

Poprzednia: 4,95 mld EUR

Bilans Handlu zagranicznego stanowi część raportu dotyczącego handlu zagranicznego Włoch. Obliczany jest jako różnica eksportu i importu.
14:00
Inflacja bez cen żywności i energii grudzień 0,9% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r

Inflacja bez cen żywności i energii

Polska grudzień

Aktualna: 0,9% r/r

Prognoza: 0,8% r/r

Poprzednia: 0,9% r/r

Inflacja bazowa prezentuje zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, po oczyszczeniu z wahań wynikających z szoków podażowych czy zmian sezonowych. Ilustruje ona zmiany cen po wyeliminowaniu m.in. cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen energii, a więc dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe.
14:30
Indeks NY Empire State styczeń 17,7 18 18

Indeks NY Empire State

USA styczeń

Aktualna: 17,7

Prognoza: 18

Poprzednia: 18

Indeks New York Empire State to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, powstający na podstawie ankiet wysyłanych pierwszego dnia każdego miesiąca do około 200 czołowych managerów lub prezesów firm sektora produkcyjnego na terenie stanu Nowy Jork. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące zmian zaobserwowanych w ich przedsiębiorstwach w poprzednim miesiącu oraz oceniają perspektywy na najbliższe 6 miesięcy. Pytania dotyczą takich zagadnień jak zamówienia, czas realizacji dostaw, zapasy, ceny, stan zatrudnienia, nakłady na technologie oraz wydatki kapitałowe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, po uwzględnieniu czynników sezonowych, konstruowane są subindeksy, które z kolei składają się na indeks New York Empire State, obrazujący koniunkturę gospodarczą w całym stanie. Odczyt poniżej 0 pkt oznacza pogorszenie warunków, odczyt powyżej tego poziomu oznacza poprawę warunków gospodarczych. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
18:00
Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)

Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)

Szwajcaria

środa 17.01.18

00:50
Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia listopad 5,7% m/m -1,4% m/m 5% m/m

Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia

Japonia listopad

Aktualna: 5,7% m/m

Prognoza: -1,4% m/m

Poprzednia: 5% m/m

01:30
Kredyt hipoteczny listopad 2,1% m/m 0,1% m/m -0,6% m/m

Kredyt hipoteczny

Australia listopad

Aktualna: 2,1% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: -0,6% m/m

Kredyt hipoteczny to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) informujący o zmianie liczby zaakceptowanych wniosków kredytowych. Obejmuje liczbę zobowiązań kredytowych podjętych przez banki, towarzystwa budowlane i innych pożyczkodawców, udzielających kredytów w pełni zabezpieczanych na nieruchomościach mieszkalnych. Prezentowane dane informują o zmianie liczny zaakceptowanych wniosków o kredyty hipoteczne z przeznaczeniem na budowę, zakup mieszkania na rynku pierwotnym oraz zakup mieszkania na rynku wtórnym. Raport publikowany jest raz na miesiąc, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Inflacja HICP grudzień 1,4% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r

Inflacja HICP

Strefa Euro grudzień

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,5% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP grudzień 0,4% m/m 0,4% m/m -0,1% m/m

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro grudzień

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: -0,1% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja HICP grudzień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m

Inflacja HICP

Strefa Euro grudzień

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP grudzień 1,1% r/r 0,9% r/r 0,9% r/r

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro grudzień

Aktualna: 1,1% r/r

Prognoza: 0,9% r/r

Poprzednia: 0,9% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 4,1% 8,3%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna: 4,1%

Prognoza:

Poprzednia: 8,3%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
14:00
Wynagrodzenie grudzień 7,3% r/r 7,15% r/r 6,5% r/r

Wynagrodzenie

Polska grudzień

Aktualna: 7,3% r/r

Prognoza: 7,15% r/r

Poprzednia: 6,5% r/r

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto stanowią sumę wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób, w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wynagrodzeniach zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
14:00
Zatrudnienie grudzień 4,6% r/r 4,5% r/r 4,5% r/r

Zatrudnienie

Polska grudzień

Aktualna: 4,6% r/r

Prognoza: 4,5% r/r

Poprzednia: 4,5% r/r

Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione sezonowo, a także pracowników najemnych. Przedsiębiorstwa definiowane są jako podmioty w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonym przez GUS zakresie (m.in. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel).Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
15:15
Produkcja przemysłowa grudzień 0,9% m/m 0,5% m/m 0,2% m/m

Produkcja przemysłowa

USA grudzień

Aktualna: 0,9% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

Produkcja przemysłowa to publikowany przez amerykański bank centralny indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Dane służące konstrukcji tego indeksu pochodzą z amerykańskiego urzędu statystycznego a także z towarzystw handlowych i zawierają informacje zarówno o zasobach zużytych do produkcji jak i o wielkości produkcji końcowej. Z indywidualnych danych, przy użyciu formuły Fishera, wyliczany jest następnie indeks produkcji przemysłowej. Na podstawie wskaźnika produkcji przemysłowej można ustalać perspektywy gospodarcze i szacować tempo wzrostu PKB. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca
15:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych grudzień 77,9% 77,3% 77,1%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

USA grudzień

Aktualna: 77,9%

Prognoza: 77,3%

Poprzednia: 77,1%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez amerykański bank centralny obrazujący poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego w gospodarce. Stanowi on część raportu o dynamice produkcji przemysłowej i zawiera dane o sektorze przemysłowym, wydobywczym i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Poziom 80-85% uznawany jest za granicę, powyżej której zaczyna pojawiać się groźba presji inflacyjnej. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Decyzja BoC ws. stóp procentowych styczeń 1,25% 1,25% 1,00%

Decyzja BoC ws. stóp procentowych

Kanada styczeń

Aktualna: 1,25%

Prognoza: 1,25%

Poprzednia: 1,00%

Decyzje o wysokości stóp procentowych w Kanadzie podejmuje Rada Dyrektorów, organ banku odpowiedzialny za politykę monetarną i określanie jego strategii. Począwszy od 2000 roku, decyzje o wysokości stóp procentowych podejmowane są osiem razy w roku.
16:00
Indeks rynku nieruchomości - NAHB styczeń 72 72 74

Indeks rynku nieruchomości - NAHB

USA styczeń

Aktualna: 72

Prognoza: 72

Poprzednia: 74

Indeks rynku nieruchomości NAHB to przygotowywany przez National Association of Home Builders (Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów) wskaźnik nastrojów na rynku nieruchomości. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród członków stowarzyszenia. Zawiera on trzy rodzaje (wyrównanych sezonowo) danych statystycznych: • bieżąca sprzedaż domów jednorodzinnych, • oczekiwania wobec sprzedaży domów jednorodzinnych na najbliższe 6 miesięcy, • zainteresowanie nabywców. Indeks przyjmuje wartości w przedziale 0 – 100. Odczyt na poziomie 50 oznacza, że pozytywnych ocen sytuacji na rynku nieruchomości było dokładnie tyle ile negatywnych. Odczyt powyżej 50 oznacza, że odpowiedzi pozytywnych było więcej. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
17:15
Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)

Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz)

Kanada

20:00
Beżowa Księga styczeń

Beżowa Księga

USA styczeń

Beżowa Księga to publikowany osiem razy do roku raport dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej USA oraz prognoz odnośnie najbliższych decyzji FED. Beżowa Księga zastąpiła w roku 1983 Czerwoną Księgę. Od swej poprzedniczki Beżowa Księga różni się nie tylko kolorem okładek, lecz również tym, że jest dostępna publicznie, można znaleźć ją w Internecie. Aby powstała Beżowa Księga każdy z dwunastu banków Rezerwy Federalnej gromadzi informacje na temat bieżących warunków ekonomicznych w swoim okręgu. Informacje te pochodzą z samych banków a także od ekonomistów, ekspertów, menadżerów dużych firm i z innych źródeł. Zebrane informacje przekazywane są do banku centralnego FED, który jest odpowiedzialny za przygotowanie Beżowej Księgi. Analiza w niej zawarta obejmuje podział na okręgi oraz na sektory: przemysł, górnictwo, rolnictwo, handel, usługi, finanse i bankowość, turystyka a także dotyczy wydatków konsumentów oraz sytuacji na rynku pracy. Beżowa Księga stanowi cześć przygotowań FOMC (Federal Open Market Committee) do spotkań i jest publikowana na dwa tygodnie przed każdym zaplanowanym spotkaniem.
21:00
Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

USA

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego we Francji. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
22:00
Napływ kapitałów długoterminowych listopad 57,5 mld USD 50 mld USD 23,2 mld USD

Napływ kapitałów długoterminowych

USA listopad

Aktualna: 57,5 mld USD

Prognoza: 50 mld USD

Poprzednia: 23,2 mld USD

Napływ kapitałów do USA to raport zawierający dane o transgranicznym przepływie inwestycji pomiędzy rezydentami USA (w tym amerykańskimi oddziałami przedsiębiorstw z główną siedzibą w innych krajach) a cudzoziemcami (w tym zagranicznymi oddziałami firm amerykańskich). Jego obserwacja ułatwia prognozowanie kursu dolara oraz kształtowania się stóp procentowych w USA. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
22:30
Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

USA

czwartek 18.01.18

01:30
Stopa bezrobocia grudzień 5,5% 5,4% 5,4%

Stopa bezrobocia

Australia grudzień

Aktualna: 5,5%

Prognoza: 5,4%

Poprzednia: 5,4%

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. Jedną ze składowych tego raportu jest stopa bezrobocia czyli ilość bezrobotnych, wyrażona jako procent całej siły roboczej. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
01:30
Zmiana zatrudnienia grudzień 34,7 tys. 15,2 tys. 61,6 tys.

Zmiana zatrudnienia

Australia grudzień

Aktualna: 34,7 tys.

Prognoza: 15,2 tys.

Poprzednia: 61,6 tys.

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. Jedną ze składowych tego raportu jest zmiana zatrudnienia czyli zmiana ilości pracowników zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
05:30
Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. listopad 3,6% r/r 3,7% r/r 5,9% r/r

Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.

Japonia listopad

Aktualna: 3,6% r/r

Prognoza: 3,7% r/r

Poprzednia: 5,9% r/r

05:30
Produkcja przemysłowa s.a. - fin. listopad 0,5% m/m 0,6% m/m 0,5% m/m

Produkcja przemysłowa s.a. - fin.

Japonia listopad

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza: 0,6% m/m

Poprzednia: 0,5% m/m

08:00
PKB IV kw. 1,6% k/k 1,6% k/k 1,7% k/k

PKB

Chiny IV kw.

Aktualna: 1,6% k/k

Prognoza: 1,6% k/k

Poprzednia: 1,7% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Chin publikuje NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny).
08:00
PKB IV kw. 6,8% r/r 6,7% r/r 6,8% r/r

PKB

Chiny IV kw.

Aktualna: 6,8% r/r

Prognoza: 6,7% r/r

Poprzednia: 6,8% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Chin publikuje NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny).
08:00
Produkcja przemysłowa grudzień 6,2% r/r 6% r/r 6,1% r/r

Produkcja przemysłowa

Chiny grudzień

Aktualna: 6,2% r/r

Prognoza: 6% r/r

Poprzednia: 6,1% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Chin. Dane dotyczą przedsiębiorstw zaangażowanych w wydobycie i przetwarzanie zasobów naturalnych (w tym rolniczych) a także przedsiębiorstw zajmujących się naprawą urządzeń przemysłowych (w tym samochodów). Raport zawiera dane miesięczne, publikowane kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Sprzedaż detaliczna grudzień 9,4% r/r 10,1% r/r 10,2% r/r

Sprzedaż detaliczna

Chiny grudzień

Aktualna: 9,4% r/r

Prognoza: 10,1% r/r

Poprzednia: 10,2% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny), obejmujący dane o całkowitej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej. Raport nie zawiera informacji na temat surowców, paliw, narzędzi i sprzętu sprzedawanego przedsiębiorstwom, znaczków pocztowych, wody, energii elektrycznej, gazu. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inwestycje w aglomeracjach miejskich grudzień 7,2% r/r 7,1% r/r 7,2% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich

Chiny grudzień

Aktualna: 7,2% r/r

Prognoza: 7,1% r/r

Poprzednia: 7,2% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich to część raportu obejmującego inwestycje w środki trwałe, publikowanego przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o wielkości, tempie i strukturze wydatków poniesionych na inwestycje. Dzieli wydatki w zależności od obszaru na jakim dokonywana jest inwestycja, jednostki inwestującej a także według przedmiotu inwestycji (inwestycje w poprawę efektywności lub zdolności produkcyjnych, inwestycje w innowacje, inwestycje w nieruchomości, inne inwestycje). Raport podaje wysokości wydatków inwestycyjnych narastająco, licząc od początku danego roku. Prezentowane dane obejmują wszystkie inwestycje trwałe na obszarach miejskich. Wartości podawane w danym miesiącu odzwierciedlają zmianę wartości inwestycji w okresie styczeń-miesiąc bieżący danego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
09:00
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC styczeń 107,2 106,6

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Polska styczeń

Aktualna: 107,2

Prognoza:

Poprzednia: 106,6

Wskaźńik dobrobytu odzwierciedla ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa. Publikowany jest raz na miesiąc.
09:00
Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)

Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)

Niemcy

12:00
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa styczeń 8,00% 8,00% 8,00%

Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa

Turcja styczeń

Aktualna: 8,00%

Prognoza: 8,00%

Poprzednia: 8,00%

14:30
Indeks Fed z Filadelfii styczeń 22,2 25 26,2

Indeks Fed z Filadelfii

USA styczeń

Aktualna: 22,2

Prognoza: 25

Poprzednia: 26,2

Indeks Fed z Filadelfii to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey i Delaware. Uczestnicy mają za zadanie określić kierunek zmian zachodzących w ich przedsiębiorstwach odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące m.in. zatrudnienia, godzin pracy, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), dostaw, zapasów, terminów realizacji, cen płaconych i cen otrzymywanych. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje rozwój sektora przetwórczego, co uważane jest za równoznaczne ze wzrostem gospodarczym. Spadek poniżej tego poziomu sygnalizuje spowolnienie. Badanie przeprowadzane jest od maja 1968 roku. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, na początku drugiej połowy każdego miesiąca.
14:30
Rozpoczęte budowy domów grudzień 1192 tys. 1280 tys. 1297 tys.

Rozpoczęte budowy domów

USA grudzień

Aktualna: 1192 tys.

Prognoza: 1280 tys.

Poprzednia: 1297 tys.

Rozpoczęte budowy domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA). Obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie. Dane pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Pozwolenia na budowę domów grudzień 1302 tys. 1300 tys. 1298 tys.

Pozwolenia na budowę domów

USA grudzień

Aktualna: 1302 tys.

Prognoza: 1300 tys.

Poprzednia: 1298 tys.

Pozwolenia na budowę domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych). Obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie. Dane pochodzą z raportów składanych przez lokalne urzędy wydające pozwolenia na budowę domów. Około 9 tys. z 20 tys. takich urzędów w USA jest ankietowanych co miesiąc, pozostałe raz w roku. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 220 tys. 250 tys. 261 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna: 220 tys.

Prognoza: 250 tys.

Poprzednia: 261 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
15:30
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Strefa Euro

17:00
Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,62 mln brk 3,4 mln brk 4,1 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna: 3,62 mln brk

Prognoza: 3,4 mln brk

Poprzednia: 4,1 mln brk

17:00
Zmiana zapasów ropy tydzień -6,86 mln brk -3,5 mln brk -4,95 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna: -6,86 mln brk

Prognoza: -3,5 mln brk

Poprzednia: -4,95 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
17:00
Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,88 mln brk 0,1 mln brk 4,25 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna: -3,88 mln brk

Prognoza: 0,1 mln brk

Poprzednia: 4,25 mln brk

piątek 19.01.18

08:00
Inflacja PPI grudzień 2,3% r/r 2,3% r/r 2,5% r/r

Inflacja PPI

Niemcy grudzień

Aktualna: 2,3% r/r

Prognoza: 2,3% r/r

Poprzednia: 2,5% r/r

09:00
Wynagrodzenia listopad 13% r/r 12,8% r/r

Wynagrodzenia

Węgry listopad

Aktualna: 13% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 12,8% r/r

09:15
Ceny producentów i importu grudzień 0,2% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m

Ceny producentów i importu

Szwajcaria grudzień

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,6% m/m

Wskaźnik poziomu cen producentów i importu publikowany przez Swiss Federal Statistical Office obrazuje łączną zmianę cen dóbr produkcyjnych i dóbr importowanych, czyli towarów przywożonych do danego kraju.Raport ten publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po jego zakończeniu. miesiąca.
09:15
Ceny producentów grudzień 0,1% m/m 0,5% m/m

Ceny producentów

Szwajcaria grudzień

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,5% m/m

Indeks cen dóbr produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii), który obrazuje zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Stanowi jedną z miar poziomu inflacji w danym państwie.
09:15
Ceny producentów grudzień 0,5% r/r 0,4% r/r

Ceny producentów

Szwajcaria grudzień

Aktualna: 0,5% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 0,4% r/r

Indeks cen dóbr produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii), który obrazuje zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Stanowi jedną z miar poziomu inflacji w danym państwie.
09:15
Ceny producentów i importu grudzień 1,8% r/r 1,8% r/r

Ceny producentów i importu

Szwajcaria grudzień

Aktualna: 1,8% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 1,8% r/r

Wskaźnik poziomu cen producentów i importu publikowany przez Swiss Federal Statistical Office obrazuje łączną zmianę cen dóbr produkcyjnych i dóbr importowanych, czyli towarów przywożonych do danego kraju.Raport ten publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po jego zakończeniu. miesiąca.
10:00
Saldo rachunku bieżącego s.a. listopad 32,5 mld EUR 31,3 mld EUR 30,8 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a.

Strefa Euro listopad

Aktualna: 32,5 mld EUR

Prognoza: 31,3 mld EUR

Poprzednia: 30,8 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a. to jeden z elementów szerokiego raportu o bilansie płatniczym, publikowanego przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny). Dostarcza on informacji o różnicach pomiędzy eksportem a importem Strefy Euro. Transakcje w bilansie płatniczym rejestrowane są na dwóch różnych kontach: na rachunku obrotów bieżących oraz rachunku obrotów kapitałowych. Zawierają m.in. informacje o saldzie wymiany towarów i usług, saldzie transferów finansowych, saldzie dochodów.Saldo rachunku bieżącego s.a. to dane sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:30
Sprzedaż detaliczna grudzień 1,4% r/r 3,1% r/r 1,6% r/r

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 3,1% r/r

Poprzednia: 1,6% r/r

10:30
Sprzedaż detaliczna grudzień -1,5% m/m -0,6% m/m 1,1% m/m

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: -1,5% m/m

Prognoza: -0,6% m/m

Poprzednia: 1,1% m/m

14:00
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu grudzień 0,3% r/r 0,6% r/r 1,8% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Polska grudzień

Aktualna: 0,3% r/r

Prognoza: 0,6% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka, inflacja PPI) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Dane o cenach produkcji publikowane są w odniesieniu zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Uwaga inwestorów skupia się na tym drugim sposobie ich prezentacji. Dane te pozwalają ocenić czy na etapie produkcji pojawiła się presja inflacyjna, która mogłaby wpłynąć na wzrost cen w detalu. Nie wywołują one jednak równie dużych emocji jak inflacja konsumencka. Przede wszystkim dlatego, że wpływ na tą drugą inflację mają nie tylko ceny produkcji, ale również i ceny usług.
14:00
Produkcja budowlano-montażowa grudzień 12,7% r/r 10,1% r/r 19,8% r/r

Produkcja budowlano-montażowa

Polska grudzień

Aktualna: 12,7% r/r

Prognoza: 10,1% r/r

Poprzednia: 19,8% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.
14:00
Produkcja przemysłowa grudzień 2,7% r/r 2,9% r/r 9,1% r/r

Produkcja przemysłowa

Polska grudzień

Aktualna: 2,7% r/r

Prognoza: 2,9% r/r

Poprzednia: 9,1% r/r

Dane o produkcji przemysłowej, (inaczej: produkcji sprzedanej przemysłu), publikuje Główny Urząd Statystyczny. Są one podstawowym miernikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych. Na potrzeby zbudowania tego wskaźnika GUS bada firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Badania te obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Produkcja przemysłowa s.a. grudzień 7,3% r/r 6,9% r/r

Produkcja przemysłowa s.a.

Polska grudzień

Aktualna: 7,3% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 6,9% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inaczej: inflacja producencka lub inflacja PPI) to wskaźnik obrazujący zmiany cen w przemyśle, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu definiuje się jako kwoty pieniędzy, które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Produkcja budowlano-montażowa s.a. grudzień 17,6% r/r 16,2% r/r

Produkcja budowlano-montażowa s.a.

Polska grudzień

Aktualna: 17,6% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 16,2% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. Dane te są sezonowo wyrównane.
14:00
Sprzedaż detaliczna grudzień 6% r/r 8,7% r/r 10,2% r/r

Sprzedaż detaliczna

Polska grudzień

Aktualna: 6% r/r

Prognoza: 8,7% r/r

Poprzednia: 10,2% r/r

Sprzedaż detaliczna to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), definiowany jako sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. styczeń 2,5 2,4

Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst.

USA styczeń

Aktualna: 2,5

Prognoza:

Poprzednia: 2,4

16:00
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. styczeń 2,8 2,7

Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst.

USA styczeń

Aktualna: 2,8

Prognoza:

Poprzednia: 2,7

16:00
Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. styczeń 94,4 97 95,9

Indeks Uniwersytetu Michigan - wst.

USA styczeń

Aktualna: 94,4

Prognoza: 97

Poprzednia: 95,9

Indeks Uniwersytetu Michigan to indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych, które proszone są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości. Pozwala na ocenę potencjału nabywczego amerykańskich konsumentów. Indeks publikowany jest dwa razy w miesiącu. Pierwszy raz, około połowy miesiąca jako raport wstępny, obrazujący wyniki uzyskane po przeprowadzeniu ok. 60% rozmów. Drugi raz jako dane finalne, publikowany na przełomie miesięcy, zawiera dane ze wszystkich przeprowadzonych w danym miesiącu ankiet.
19:00
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 747 752

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

USA tydzień

Aktualna: 747

Prognoza:

Poprzednia: 752