Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 24.07.17

02:30
Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 52,2 52,3 52,4

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Japonia lipiec

Aktualna: 52,2

Prognoza: 52,3

Poprzednia: 52,4

09:00
Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 55,4 54,6 54,8

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Francja lipiec

Aktualna: 55,4

Prognoza: 54,6

Poprzednia: 54,8

09:00
Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 55,9 56,7 56,9

Indeks PMI dla usług - wst.

Francja lipiec

Aktualna: 55,9

Prognoza: 56,7

Poprzednia: 56,9

09:30
Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 58,3 59,2 59,6

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Niemcy lipiec

Aktualna: 58,3

Prognoza: 59,2

Poprzednia: 59,6

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Niemiec przygotowywany jest przez BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Niemczech. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 500 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym tydzień wcześniej, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
09:30
Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 53,5 54,3 54

Indeks PMI dla usług - wst.

Niemcy lipiec

Aktualna: 53,5

Prognoza: 54,3

Poprzednia: 54

10:00
Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 56,8 57,2 57,4

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Strefa Euro lipiec

Aktualna: 56,8

Prognoza: 57,2

Poprzednia: 57,4

Indeks PMI dla przemysłu (Purchasing Managers Index) czyli Wskaźnik Managerów Logistyki dla Strefy Euro przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Strefie Euro. Indeks ten posiada wysoką wartość prognostyczną. Publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ok. 3 tys. firm produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego.PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach ok. 85-90% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Korelacja pomiędzy wstępnymi a finalnymi danymi sięga 95 proc. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
10:00
Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 55,4 55,5 55,4

Indeks PMI dla usług - wst.

Strefa Euro lipiec

Aktualna: 55,4

Prognoza: 55,5

Poprzednia: 55,4

Indeks PMI dla usług (Purchasing Managers Index) czyli Wskaźnik Managerów Logistyki dla Strefy Euro przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w Strefie Euro. Indeks ten posiada wysoką wartość prognostyczną. Publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 2 tys. firm usługowych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla usług publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach ok. 75-85% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Korelacja pomiędzy wstępnymi a finalnymi danymi sięga 95 proc. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.
15:45
Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 53,2 52,1 52

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

USA lipiec

Aktualna: 53,2

Prognoza: 52,1

Poprzednia: 52

15:45
Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 54,2 54,1 54,2

Indeks PMI dla usług - wst.

USA lipiec

Aktualna: 54,2

Prognoza: 54,1

Poprzednia: 54,2

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla usług w USA przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w USA. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 600 przedsiębiorstwach usługowych. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym tydzień wcześniej, opartym na odpowiedziach 85-90% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu.
16:00
Sprzedaż domów na rynku wtórnym czerwiec 5,52 mln 5,58 mln 5,62 mln

Sprzedaż domów na rynku wtórnym

USA czerwiec

Aktualna: 5,52 mln

Prognoza: 5,58 mln

Poprzednia: 5,62 mln

Sprzedaż domów na rynku wtórnym to publikowany przez National Association of Realtors (Narodowe Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości) raport o liczbie domów sprzedanych przez dotychczasowych użytkowników w USA w danym miesiącu. Opiera się na danych o zrealizowanych transakcjach sprzedaży domów jednorodzinnych, szeregowych, mieszkań i lokali spółdzielczych. Nie zawiera danych o sprzedaży nowych domów. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.

wtorek 25.07.17

01:50
Protokół z posiedzenia BoJ czerwiec

Protokół z posiedzenia BoJ

Japonia czerwiec

08:00
Ceny importu czerwiec 3% r/r 4,1% r/r

Ceny importu

Niemcy czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 3% r/r

Poprzednia: 4,1% r/r

Ceny importu to wskaźnik stanowiący część raportu informującego o zmianie cen w handlu zagranicznym Niemiec, publikowanego przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o średniej zmianie cen wszystkich dóbr, które podlegają wymianie handlowej Niemiec z innymi krajami. Jest liczony głównie w oparciu o dane zbierane każdego miesiąca wśród reprezentatywnej grupy przedsiębiorstw. Wskaźnik cen importu opiera się o dane zbierane wśród ok. 3 tys. firm. W przypadku niektórych towarów (np. zboża, metale szlachetne), podlegających handlowi na międzynarodowych giełdach towarowych, brane są również pod uwagę notowania publikowane w specjalistycznych czasopismach. Wskaźnik cen importu odzwierciedla średni poziom cen transakcyjnych wszystkich podobnych umów zwartych w danym miesiącu. Nie zawiera ceł, podatków, dotacji. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:45
Indeks zaufania biznesu lipiec 108 108

Indeks zaufania biznesu

Francja lipiec

Aktualna:

Prognoza: 108

Poprzednia: 108

Indeks zaufania biznesu publikowany jest przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny). Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej wśród ok. 4 tys. przedsiębiorstw z takich sektorów jak przemysł, rolnictwo, rafinerie. Większość pytań ankiety dotyczy produktów danego przedsiębiorstwa. Do interpretacji odpowiedzi stosuje się odpowiednie wagi odnoszące się do poziomu sprzedaży produktu w gospodarce, jedynie do pytań dotyczących sytuacji ogólnej nie stosuje się wag. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dnia raportowanego miesiąca.
08:45
Inflacja PPI czerwiec 2,1% r/r

Inflacja PPI

Francja czerwiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 2,1% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:45
Inflacja PPI czerwiec -0,6% m/m

Inflacja PPI

Francja czerwiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -0,6% m/m

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:00
Indeks instytutu Ifo lipiec 114,9 115,1

Indeks instytutu Ifo

Niemcy lipiec

Aktualna:

Prognoza: 114,9

Poprzednia: 115,1

Indeks instytutu Ifo, a właściwie indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate) publikowany jest przez Institut für Wirtschaftsforschung (Instytut Badań nad Gospodarką) z siedzibą w Monachium. Obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji niemieckiego gospodarki. Jego historia sięga roku 1991. Indeks Ifo powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Oceniają oni bieżącą koniunkturę oraz oczekiwaną jej zmianę w najbliższych sześciu miesiącach. Na podstawie tych ocen powstają dwa subindeksy, które odpowiednio obrazują bieżącą (Business Situation) i przyszłą sytuację biznesu (Business Expectations). Stanowią one źródło do obliczeń indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo. Jego wartość jest skorygowana o wpływ czynników sezonowych. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. trzeciego tygodnia raportowanego miesiąca.
10:00
Stopa bezrobocia czerwiec 7,1% 7,4%

Stopa bezrobocia

Polska czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 7,1%

Poprzednia: 7,4%

Stopa bezrobocia dla Polski publikowana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Oblicza się ją jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo (z wykluczeniem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Wskaźnik ten, z uwagi na uwzględnienie jedynie zarejestrowanych bezrobotnych, uważany jest za mało miarodajny. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:00
Indeks cen nieruchomości - FHFA maj 0,6% m/m 0,7% m/m

Indeks cen nieruchomości - FHFA

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 0,6% m/m

Poprzednia: 0,7% m/m

Indeks cen nieruchomości to publikowany przez FHFA (Federal Housing Finance Agency) szeroki raport informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych. Powstaje na podstawie danych dostarczanych przez Fannie Mae (FNMA, Federal National Mortgage Association) i Freddie Mac (FHLMC, Federal Home Loan Mortgage Corporation), instytucje udzielające poręczeń na kredyty hipoteczne i obejmuje obszar niemal całych Stanów Zjednoczonych. Pierwsza publikacja indeksu miała miejsce w czwartym kwartale 1995r., zaś począwszy od marca 2008 indeks publikowany jest co miesiąc, ok. 55 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:00
Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii maj 5,8% r/r 5,7% r/r

Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii

USA maj

Aktualna:

Prognoza: 5,8% r/r

Poprzednia: 5,7% r/r

Indeks cen domów S\u0026P/Case-Shiller to raport publikowany przez Standard \u0026 Poor\u0027s umożliwiający śledzenie zmian cen nieruchomości mieszkaniowych w USA. Metodologię tworzenia indeksu opracowali Karl E. Case oraz Robert Shiller. Polega ona na gromadzeniu danych o rzeczywistych cenach sprzedaży domów jednorodzinnych w poszczególnych rejonach USA. W chwili odsprzedaży domu, po miesiącach lub latach, nową cenę sprzedaży porównuje się ze starą ceną i tworzona jest tzw. „para sprzedaży”. Indeks powstaje z różnic wartości we wszystkich parach sprzedaży z danego regionu. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 60 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Indeks Fed z Richmond lipiec 7 7

Indeks Fed z Richmond

USA lipiec

Aktualna:

Prognoza: 7

Poprzednia: 7

Indeks Fed z Richmond to indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na próbie ok. 100 przedsiębiorstw. Uczestnicy mają za zadanie określić przewidywany kierunek zmian w ich przedsiębiorstwach w ciągu kolejnych 6 miesięcy oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące dostaw, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), zapasów, warunków zatrudnienia, cen. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje poprawę warunków gospodarczych. Spadek poniżej tego poziomu interpretowany jest jako ich pogorszenie. Indeks zawiera dane miesięczne, publikowany jest w każdy czwarty czwartek miesiąca.
16:00
Indeks zaufania konsumentów - Conference Board lipiec 116,6 118,9

Indeks zaufania konsumentów - Conference Board

USA lipiec

Aktualna:

Prognoza: 116,6

Poprzednia: 118,9

Indeks zaufania konsumentów to publikowany przez Conference Board (organizację badawczą non profit, dostarczającą informacji na temat rynku) raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5 tys. gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Im wyższy odczyt indeksu tym bardziej optymistyczne odpowiedzi uzyskano w badaniu. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, w ostatni wtorek miesiąca.

środa 26.07.17

00:45
Bilans handlu zagranicznego czerwiec 100 mln NZD 103 mln NZD

Bilans handlu zagranicznego

Nowa Zelandia czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 100 mln NZD

Poprzednia: 103 mln NZD

Raport o handlu zagranicznym to raport publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Konstruowany jest w oparciu o informacje dostarczane przez importerów i eksporterów do urzędów celnych. Bilans handlowy stanowi różnica między eksportem, a importem Nowej Zelandii do wszystkich krajów świata. Do obliczania bilansu handlu zagranicznego stosowana jest wycena eksportu nie obejmująca kosztów ubezpieczenia i wywozu z kraju oraz wycena importu zawierająca koszty ubezpieczenia i transportu. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
03:30
Inflacja CPI II kw. 2,1% r/r

Inflacja CPI

Australia II kw.

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 2,1% r/r

03:30
Inflacja CPI II kw. 0,4% k/k 0,5% k/k

Inflacja CPI

Australia II kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,4% k/k

Poprzednia: 0,5% k/k

05:05
Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)

Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)

Australia

08:45
Indeks zaufania gospodarstw domowych lipiec 108 108

Indeks zaufania gospodarstw domowych

Francja lipiec

Aktualna:

Prognoza: 108

Poprzednia: 108

09:00
Sprzedaż detaliczna czerwiec 2,4% r/r

Sprzedaż detaliczna

Hiszpania czerwiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 2,4% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów, produktów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Zawiera on informacje m.in. o sprzedaży detalicznej żywności, napojów i produktów tytoniowych, odzieży, artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego i.in.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
10:30
PKB s.a. - wst. II kw. 1,7% r/r 2,0% r/r

PKB s.a. - wst.

Wlk. Brytania II kw.

Aktualna:

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 2,0% r/r

10:30
PKB s.a. - wst. II kw. 0,3% k/k 0,2% k/k

PKB s.a. - wst.

Wlk. Brytania II kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,3% k/k

Poprzednia: 0,2% k/k

13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 6,3%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 6,3%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
16:00
Sprzedaż nowych domów czerwiec 615 tys. 610 tys.

Sprzedaż nowych domów

USA czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 615 tys.

Poprzednia: 610 tys.

Sprzedaż nowych domów to publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) raport obrazujący ilość sprzedanych nowych domów (wybudowanych w roku bieżącym lub poprzednim). Dane o nowych domach pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Informacje te są następnie weryfikowane pod kątem terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz sprzedaży. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,45 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -4,45 mln brk

16:30
Zmiana zapasów ropy tydzień -4,7 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -4,7 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
16:30
Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,1 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -2,1 mln brk

20:00
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych lipiec 1,00-1,25% 1,00-1,25%

Decyzja FOMC ws. stóp procentowych

USA lipiec

Aktualna:

Prognoza: 1,00-1,25%

Poprzednia: 1,00-1,25%

FOMC czyli Federal Open Market Committee (Komitet Federalny ds. Otwartego Rynku) to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest ustalanie wysokości stóp procentowych. Komitet składa się z 12 członków, Rady Gubernatorów i zmieniających się co roku prezesów lokalnych Banków Rezerwy. Komitet obraduje 8 razy w roku i na swoich spotkaniach podejmuje decyzje o ewentualnej zmianie stóp procentowych. Prezentowana stopa procentowa to amerykańska stopa podstawowa (Federal Fund Rate) czyli stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają pieniądze innym bankom.

czwartek 27.07.17

08:00
Indeks zaufania konsumentów - GfK sierpień 10,6 10,6

Indeks zaufania konsumentów - GfK

Niemcy sierpień

Aktualna:

Prognoza: 10,6

Poprzednia: 10,6

Indeks zaufania niemieckich konsumentów publikowany jest przez Instytut Badania Opinii i Rynku Gfk. Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej na zlecenie Komisji Europejskiej wśród ok. 2 tys. niemieckich konsumentów. W ankiecie tej prognozują oni swoje dochody, wydatki (z podziałem na 20 różnych obszarów dóbr i usług) i oszczędności w kolejnym miesiącu. Indeks zaufania konsumentów tworzony jest przez Gfk od 1980 roku.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dnia raportowanego miesiąca.
08:00
Stopa bezrobocia maj 4,5% 4,6%

Stopa bezrobocia

Norwegia maj

Aktualna:

Prognoza: 4,5%

Poprzednia: 4,6%

09:00
Stopa bezrobocia II kw. 17,8% 18,75%

Stopa bezrobocia

Hiszpania II kw.

Aktualna:

Prognoza: 17,8%

Poprzednia: 18,75%

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Hiszpanii. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która ma więcej niż 16 lat, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatniego miesiąca.Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 28 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Stopa bezrobocia czerwiec 4,4%

Stopa bezrobocia

Węgry czerwiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 4,4%

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Węgier. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni.Raport publikowany jest raz w miesiącu, przy czym wskaźnik obliczany jest każdorazowo dla okresu trzymiesięcznego. Publikacja następuje ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego okresu.
09:00
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC lipiec 167,5

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC

Polska lipiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 167,5

10:00
Podaż pieniądza M3 czerwiec 5% r/r 5% r/r

Podaż pieniądza M3

Strefa Euro czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 5% r/r

Poprzednia: 5% r/r

Podaż pieniądza to raport publikowany przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny) dostarczający informacji o całkowitej wartości znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, traktowanego jako środek wymiany w Strefie Euro. Składają się na niego następujące agregaty: • M1 – suma gotówki w obiegu i depozytów overnight, • M2 – suma agregatu M1 i depozytów z terminem zapadalności do dwóch lat oraz depozytów z terminem wypowiedzenia do trzech miesięcy, • M3 – suma agregatu M2 i operacji z przyrzeczeniem odkupu, jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych z terminem do dwóch lat. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
12:00
Sprzedaż detaliczna wg CBI lipiec 11 12

Sprzedaż detaliczna wg CBI

Wlk. Brytania lipiec

Aktualna:

Prognoza: 11

Poprzednia: 12

13:00
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa lipiec 8,00% 8,00%

Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa

Turcja lipiec

Aktualna:

Prognoza: 8,00%

Poprzednia: 8,00%

14:30
Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. czerwiec 0,4% m/m 0,3% m/m

Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.

USA czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Zamówienia w przemyśle to obszerny raport przygotowywany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe a także zapasów w przedsiębiorstwach. Opiera się na danych uzyskanych z przeprowadzanych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego ankiet, zawierających pytania o zamówienia (nowe oraz niezrealizowane) i zapasy. Dostarcza informacji o bieżących warunkach gospodarczych oraz prognozuje kierunki zmian. Zamówienia na dobra trwałego użytku z wyłączeniem środków transportu to część raportu zawierająca wskazania z wyłączeniem zmian w zamówieniach środków transportowych, ze względu na ich dużą zmienność. Zamówienia na dobra bez środków transportu publikowane są dwa razy w miesiącu. Raz jako dane wstępne, drugi raz jako dane finalne. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
14:30
Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. czerwiec 3% m/m -0,8% m/m

Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.

USA czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 3% m/m

Poprzednia: -0,8% m/m

Zamówienia w przemyśle to obszerny raport przygotowywany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe a także zapasów w przedsiębiorstwach. Opiera się na danych uzyskanych z przeprowadzanych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego ankiet, zawierających pytania o zamówienia (nowe oraz niezrealizowane) i zapasy. Dostarcza informacji o bieżących warunkach gospodarczych oraz prognozuje kierunki zmian. Zamówienia na dobra trwałego użytku to takie, których okres ekonomicznej użyteczności przekracza 3 lata.Zamówienia na dobra trwałego użytku oraz zamówienia na dobra bez środków transportu publikowane są dwa razy w miesiącu. Raz jako dane wstępne, drugi raz jako dane finalne. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 240 tys. 233 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza: 240 tys.

Poprzednia: 233 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
14:30
Saldo obrotów towarowych czerwiec -65 mld USD -65,9 mld USD

Saldo obrotów towarowych

USA czerwiec

Aktualna:

Prognoza: -65 mld USD

Poprzednia: -65,9 mld USD

17:00
Indeks Kansas City Fed dla przemysłu lipiec 23

Indeks Kansas City Fed dla przemysłu

USA lipiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 23

piątek 28.07.17

01:30
Inflacja CPI czerwiec 0,4% r/r

Inflacja CPI

Japonia czerwiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,4% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistic Bureau (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp.
01:30
Inflacja bazowa CPI czerwiec 0,4% r/r 0,4% r/r

Inflacja bazowa CPI

Japonia czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 0,4% r/r

Poprzednia: 0,4% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistic Bureau (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp. Inflacja bazowa CPI to inflacja liczona po wyłączeniu z koszyka świeżej żywności. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
01:30
Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio lipiec 0,1% r/r 0,0% r/r

Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio

Japonia lipiec

Aktualna:

Prognoza: 0,1% r/r

Poprzednia: 0,0% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistic Bureau (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp. Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio to wskaźnik obliczany dla rejonu Tokio, po wyłączeniu z pełnego koszyka świeżej żywności. Raport wstępny publikowany jest ok. 25. dnia raportowanego miesiąca.
01:30
Stopa bezrobocia czerwiec 3% 3,1%

Stopa bezrobocia

Japonia czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 3%

Poprzednia: 3,1%

01:30
Wydatki gospodarstw domowych czerwiec 0,6% r/r -0,1% r/r

Wydatki gospodarstw domowych

Japonia czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 0,6% r/r

Poprzednia: -0,1% r/r

01:50
Sprzedaż detaliczna czerwiec 2,3% r/r 2% r/r

Sprzedaż detaliczna

Japonia czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 2,3% r/r

Poprzednia: 2% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej (włączając w to domy towarowe, sieci handlowe i supermarkety). Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:30
Inflacja PPI II kw. 0,6% k/k 0,5% k/k

Inflacja PPI

Australia II kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,6% k/k

Poprzednia: 0,5% k/k

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających na terenie Australii i sprzedających na rynku krajowym. Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego kwartału.
07:30
PKB s.a. - wst. II kw. 0,5% k/k 0,5% k/k

PKB s.a. - wst.

Francja II kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,5% k/k

Poprzednia: 0,5% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Francji publikuje Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny). Dane te są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45 i 90 dni po zakończeniu kwartału.
08:00
Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. czerwiec 1,3% m/m

Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a.

Norwegia czerwiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 1,3% m/m

08:45
Inflacja HICP - wst. lipiec 0,0% m/m

Inflacja HICP - wst.

Francja lipiec

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,0% m/m

08:45
Inflacja HICP - wst. lipiec 0,8% r/r 0,8% r/r

Inflacja HICP - wst.

Francja lipiec

Aktualna:

Prognoza: 0,8% r/r

Poprzednia: 0,8% r/r

08:45
Wydatki konsumentów czerwiec -0,3% m/m 1% m/m

Wydatki konsumentów

Francja czerwiec

Aktualna:

Prognoza: -0,3% m/m

Poprzednia: 1% m/m

09:00
Inflacja HICP - dane szacunkowe lipiec 1,5% r/r 1,6% r/r

Inflacja HICP - dane szacunkowe

Hiszpania lipiec

Aktualna:

Prognoza: 1,5% r/r

Poprzednia: 1,6% r/r

09:00
PKB s.a. - wst. II kw. 0,9% k/k 0,8% k/k

PKB s.a. - wst.

Hiszpania II kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,9% k/k

Poprzednia: 0,8% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Hiszpanii publikuje Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 45 dni po zakończeniu kwartału.
09:00
PKB s.a. - wst. II kw. 3,1% r/r 3% r/r

PKB s.a. - wst.

Hiszpania II kw.

Aktualna:

Prognoza: 3,1% r/r

Poprzednia: 3% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Hiszpanii publikuje Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 45 dni po zakończeniu kwartału.
09:00
Indeks instytutu KOF lipiec 106 105,5

Indeks instytutu KOF

Szwajcaria lipiec

Aktualna:

Prognoza: 106

Poprzednia: 105,5

Indeks Instytutu KOF to publikowany raz w miesiącu wskaźnik pokazujący możliwe wyniki szwajcarskiej gospodarki w okresie najbliższych sześciu miesięcy. Indeks ten składa się z 25 oddzielnych wskaźników (10 miesięcznych i 15 kwartalnych) pochodzących z różnych źródeł. Należą do nich dane z sektora bankowego, budowlanego, przemysłowego, dane dotyczące konsumpcji oraz eksportu do UE. W celu zapewnienia wysokiej jakości indeksowi dobór wskaźników składowych jest poddawany regularnym aktualizacjom. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach każdego miesiąca.
09:30
PKB s.a. II kw. 1% k/k 0,4% k/k

PKB s.a.

Szwecja II kw.

Aktualna:

Prognoza: 1% k/k

Poprzednia: 0,4% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwecji publikuje Statistics Sweden (urząd statystyczny Szwecji). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.
09:30
PKB w.d.a. II kw. 2,8% r/r 2,2% r/r

PKB w.d.a.

Szwecja II kw.

Aktualna:

Prognoza: 2,8% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwecji publikuje Statistics Sweden (urząd statystyczny Szwecji). Dane te są skorygowane o liczbę dni roboczych.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.
11:00
Indeks nastrojów w gospodarce lipiec 110,8 111,1

Indeks nastrojów w gospodarce

Strefa Euro lipiec

Aktualna:

Prognoza: 110,8

Poprzednia: 111,1

Indeks nastrojów w gospodarce to jeden ze wskaźników publikowanych w ramach raportu o koniunkturze gospodarczej przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs). Opierają się one na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo. Indeks nastrojów w gospodarce to złożony miernik nastrojów dla całej gospodarki Strefy Euro. Składa się z 5 wskaźników zaufania, którym przypisane są konkretne wagi: • przemysł – 40%, • usługi – 30%, • konsumenci – 20%, • sektor budowlany – 5%, • sprzedaż detaliczna – 5%. Wysoki poziomu indeksu nastrojów w gospodarce wskazuje na zadawalający poziom zakupów, wydatków przedsiębiorstw oraz inwestycji. Prognozuje pozytywne perspektywy dla gospodarki. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów w usługach lipiec 13,3 13,4

Indeks nastrojów w usługach

Strefa Euro lipiec

Aktualna:

Prognoza: 13,3

Poprzednia: 13,4

Indeks nastrojów w usługach stanowi miernik koniunktury w sektorze usług. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród usługodawców, którzy odpowiadają na pytania dotyczące ich bieżącej sytuacji i przewidywań odnośnie przyszłości. Ponieważ sektor usług stanowi ok. dwie trzecie całkowitego PKB Strefy Euro wysoki odczyt wskaźnika nastrojów w usługach może sugerować pozytywne tendencje także w zakresie produkcji i zatrudnienia. Odczyt ten publikowany jest każdego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów biznesu lipiec 1,12 1,15

Indeks nastrojów biznesu

Strefa Euro lipiec

Aktualna:

Prognoza: 1,12

Poprzednia: 1,15

Indeks nastrojów biznesu to jeden ze wskaźników publikowanych w ramach raportu o koniunkturze gospodarczej przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs). Opierają się one na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo. Indeks nastrojów biznesu to miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. Pytania ankietowe dotyczą pięciu obszarów: produkcji w ostatnich miesiącach, zamówień, zamówień eksportowych, zapasów i oczekiwań dotyczących produkcji. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów producentów lipiec 4,3 4,5

Indeks nastrojów producentów

Strefa Euro lipiec

Aktualna:

Prognoza: 4,3

Poprzednia: 4,5

Indeks nastrojów producentów stanowi miernik nastrojów w przemyśle Strefy Euro. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród kadr kierowniczej sektora produkcyjnego. Pytania ankietowe dotyczą oczekiwań dotyczących produkcji, w szczególności ostatnich zleceń i nagromadzonych zapasów. Dane te publikowane są każdego miesiąca.
11:00
Indeks nastrojów konsumentów lipiec -1,7 -1,3

Indeks nastrojów konsumentów

Strefa Euro lipiec

Aktualna:

Prognoza: -1,7

Poprzednia: -1,3

Indeks nastrojów konsumentów to miernik nastrojów wśród konsumentów Strefy Euro. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli gospodarstw domowych. Pytania ankietowe dotyczą sytuacji finansowej, ogólnej sytuacji gospodarczej, oczekiwań wobec rynku pracy i oszczędności na najbliższe 12 miesięcy. Publikowany jest on każdego miesiąca.
14:00
Inflacja CPI - wst. lipiec 0,2% m/m 0,2% m/m

Inflacja CPI - wst.

Niemcy lipiec

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

14:00
Inflacja HICP - wst. lipiec 1,4% r/r 1,5% r/r

Inflacja HICP - wst.

Niemcy lipiec

Aktualna:

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,5% r/r

14:00
Inflacja CPI - wst. lipiec 1,5% r/r 1,6% r/r

Inflacja CPI - wst.

Niemcy lipiec

Aktualna:

Prognoza: 1,5% r/r

Poprzednia: 1,6% r/r

14:00
Inflacja HICP - wst. lipiec 0,3% m/m 0,2% m/m

Inflacja HICP - wst.

Niemcy lipiec

Aktualna:

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

14:30
PKB (annualizowany) - wst. II kw. 2,6% 1,4%

PKB (annualizowany) - wst.

USA II kw.

Aktualna:

Prognoza: 2,6%

Poprzednia: 1,4%

14:30
PCE core - wst. II kw. 0,8% k/k 2% k/k

PCE core - wst.

USA II kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,8% k/k

Poprzednia: 2% k/k

14:30
Deflator PKB - wst. II kw. 1,3% k/k 1,9% k/k

Deflator PKB - wst.

USA II kw.

Aktualna:

Prognoza: 1,3% k/k

Poprzednia: 1,9% k/k

14:30
Indeks kosztów zatrudnienia II kw. 0,6% k/k 0,8% k/k

Indeks kosztów zatrudnienia

USA II kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,6% k/k

Poprzednia: 0,8% k/k

Indeks kosztów zatrudnienia to publikowany przez Bureau of Labor Statistics raport dostarczający informacji o zmianach w kosztach pracy. Zmiany te obejmują wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i premie pracowników na wszystkich szczeblach firmy. Przedstawia dane z podziałem na sektory gospodarki oraz regiony. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród pracodawców w ostatnim miesiącu kwartału. Indeks kosztów zatrudnienia liczony jest od 1970r., a pierwsza jego publikacja miała miejsce we wrześniu 1975r. Indeks publikowany jest raz na kwartał, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego kwartału.
14:30
Miesięczny PKB maj 0,2% m/m 0,2% m/m

Miesięczny PKB

Kanada maj

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

Miesięczny PKB publikowany jest ok. 60 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Konsumpcja prywatna (annualizowana) - wst. II kw. 1,1%

Konsumpcja prywatna (annualizowana) - wst.

USA II kw.

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 1,1%

16:00
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. lipiec 2,6 2,5

Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin.

USA lipiec

Aktualna:

Prognoza: 2,6

Poprzednia: 2,5

16:00
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. lipiec 2,7 2,6

Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin.

USA lipiec

Aktualna:

Prognoza: 2,7

Poprzednia: 2,6

16:00
Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. lipiec 93,1 95,1

Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.

USA lipiec

Aktualna:

Prognoza: 93,1

Poprzednia: 95,1

19:00
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 764

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 764