Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 20.02.17

00:00
Dzień Prezydenta - dzień wolny

Dzień Prezydenta - dzień wolny

USA

00:00
Dzień Rodziny - dzień wolny

Dzień Rodziny - dzień wolny

Kanada

00:00
Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)

Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)

Strefa Euro

Eurogrupa to powstały w 1997 roku nieformalny element struktury decyzyjnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. W jej skład wchodzą ministrowie finansów z państw strefy euro.
00:50
Import styczeń 8,5% r/r 4,7% r/r -2,6% r/r

Import

Japonia styczeń

Aktualna: 8,5% r/r

Prognoza: 4,7% r/r

Poprzednia: -2,6% r/r

Przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Przeciwieństwem importu jest eksport.
00:50
Bilans handlu zagranicznego styczeń -1086,9 mld JPY -637 mld JPY 641,4 mld JPY

Bilans handlu zagranicznego

Japonia styczeń

Aktualna: -1086,9 mld JPY

Prognoza: -637 mld JPY

Poprzednia: 641,4 mld JPY

Handel zagraniczny to szeroki raport publikowany przez Ministerstwo Finansów Japonii dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Powstaje w oparciu o deklaracje składane do urzędów celnych. Dane dotyczące handlu zagranicznego zawierają trzy składowe: bilans handlu zagranicznego, który stanowi różnicę między eksportem, a importem, a także sam eksport oraz import. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jestok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.
00:50
Eksport styczeń 1,3% r/r 4,7% r/r 5,4% r/r

Eksport

Japonia styczeń

Aktualna: 1,3% r/r

Prognoza: 4,7% r/r

Poprzednia: 5,4% r/r

Wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone. Eksport stanowi jedną z ważniejszych składowych popytu na towary w danym państwie. Przeciwieństwem eksportu jest import.
08:00
Inflacja PPI styczeń 2,4% r/r 2% r/r 1% r/r

Inflacja PPI

Niemcy styczeń

Aktualna: 2,4% r/r

Prognoza: 2% r/r

Poprzednia: 1% r/r

09:00
Wynagrodzenia grudzień 5,7% r/r 8,2% r/r

Wynagrodzenia

Węgry grudzień

Aktualna: 5,7% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 8,2% r/r

wtorek 21.02.17

01:30
Protokół z posiedzenia RBA luty

Protokół z posiedzenia RBA

Australia luty

01:30
Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 53,5 52,1 52,7

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Japonia luty

Aktualna: 53,5

Prognoza: 52,1

Poprzednia: 52,7

08:00
Bilans handlu zagranicznego styczeń 4,733 mld CHF 3,03 mld CHF 2,72 mld CHF

Bilans handlu zagranicznego

Szwajcaria styczeń

Aktualna: 4,733 mld CHF

Prognoza: 3,03 mld CHF

Poprzednia: 2,72 mld CHF

Raport o handlu zagranicznym publikowany jest przez Swiss Federal Customs Administration (Federalną Administrację Celną) i dostarcza informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Stanowi część bilansu płatniczego.Bilans handlu zagranicznego to różnica między eksportem, a importem Szwajcarii do wszystkich krajów. Raport zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 20 dni po zakończeniu miesiąca.
08:45
Inflacja HICP - fin. styczeń -0,3% m/m -0,2% m/m 0,3% m/m

Inflacja HICP - fin.

Francja styczeń

Aktualna: -0,3% m/m

Prognoza: -0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

08:45
Inflacja HICP - fin. styczeń 1,6% r/r 1,6% r/r 0,8% r/r

Inflacja HICP - fin.

Francja styczeń

Aktualna: 1,6% r/r

Prognoza: 1,6% r/r

Poprzednia: 0,8% r/r

09:00
Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 52,3 53,5 53,6

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Francja luty

Aktualna: 52,3

Prognoza: 53,5

Poprzednia: 53,6

09:00
Indeks PMI dla usług - wst. luty 56,7 53,7 54,1

Indeks PMI dla usług - wst.

Francja luty

Aktualna: 56,7

Prognoza: 53,7

Poprzednia: 54,1

09:30
Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 57 56 56,4

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Niemcy luty

Aktualna: 57

Prognoza: 56

Poprzednia: 56,4

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Niemiec przygotowywany jest przez BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Niemczech. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 500 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym tydzień wcześniej, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
09:30
Indeks PMI dla usług - wst. luty 54,4 53,7 53,4

Indeks PMI dla usług - wst.

Niemcy luty

Aktualna: 54,4

Prognoza: 53,7

Poprzednia: 53,4

10:00
Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 55,5 55 55,2

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Strefa Euro luty

Aktualna: 55,5

Prognoza: 55

Poprzednia: 55,2

Indeks PMI dla przemysłu (Purchasing Managers Index) czyli Wskaźnik Managerów Logistyki dla Strefy Euro przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Strefie Euro. Indeks ten posiada wysoką wartość prognostyczną. Publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ok. 3 tys. firm produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego.PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach ok. 85-90% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Korelacja pomiędzy wstępnymi a finalnymi danymi sięga 95 proc. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
10:00
Indeks PMI dla usług - wst. luty 55,6 53,7 53,7

Indeks PMI dla usług - wst.

Strefa Euro luty

Aktualna: 55,6

Prognoza: 53,7

Poprzednia: 53,7

Indeks PMI dla usług (Purchasing Managers Index) czyli Wskaźnik Managerów Logistyki dla Strefy Euro przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w Strefie Euro. Indeks ten posiada wysoką wartość prognostyczną. Publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 2 tys. firm usługowych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla usług publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach ok. 75-85% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Korelacja pomiędzy wstępnymi a finalnymi danymi sięga 95 proc. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.
11:00
Prezentacja raportu BoE nt. inflacji na forum Komisji Skarbu I kw.

Prezentacja raportu BoE nt. inflacji na forum Komisji Skarbu

Wlk. Brytania I kw.

11:00
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

14:00
Koniunktura gospodarcza luty

Koniunktura gospodarcza

Polska luty

Koniunktura gospodarcza to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny obejmujący informacje dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Badania koniunktury GUS przeprowadza w oparciu o pytania ankietowe adresowane do dyrektorów wyselekcjonowanych przedsiębiorstw reprezentujących konkretne branże. Horyzont czasowy pytań wynosi 3 miesiące. Poszczególne wskaźniki koniunktury powstają w formie sald różnic pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dnia raportowanego miesiąca.
15:45
Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 54,3 55,2 55

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

USA luty

Aktualna: 54,3

Prognoza: 55,2

Poprzednia: 55

15:45
Indeks PMI dla usług - wst. luty 53,9 55,7 55,6

Indeks PMI dla usług - wst.

USA luty

Aktualna: 53,9

Prognoza: 55,7

Poprzednia: 55,6

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla usług w USA przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w USA. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 600 przedsiębiorstwach usługowych. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym tydzień wcześniej, opartym na odpowiedziach 85-90% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu.
16:30
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board grudzień -0,1% 0,5%

Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board

Australia grudzień

Aktualna: -0,1%

Prognoza:

Poprzednia: 0,5%

22:30
Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)

Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)

Australia

środa 22.02.17

00:00
Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

USA

01:30
Indeks wynagrodzeń IV kw. 0,5% k/k 0,4% k/k

Indeks wynagrodzeń

Australia IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,5% k/k

Poprzednia: 0,4% k/k

08:00
Stopa bezrobocia grudzień 4,7% 4,7%

Stopa bezrobocia

Norwegia grudzień

Aktualna:

Prognoza: 4,7%

Poprzednia: 4,7%

10:00
Indeks instytutu Ifo luty 109,7 109,8

Indeks instytutu Ifo

Niemcy luty

Aktualna:

Prognoza: 109,7

Poprzednia: 109,8

Indeks instytutu Ifo, a właściwie indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate) publikowany jest przez Institut für Wirtschaftsforschung (Instytut Badań nad Gospodarką) z siedzibą w Monachium. Obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji niemieckiego gospodarki. Jego historia sięga roku 1991. Indeks Ifo powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Oceniają oni bieżącą koniunkturę oraz oczekiwaną jej zmianę w najbliższych sześciu miesiącach. Na podstawie tych ocen powstają dwa subindeksy, które odpowiednio obrazują bieżącą (Business Situation) i przyszłą sytuację biznesu (Business Expectations). Stanowią one źródło do obliczeń indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo. Jego wartość jest skorygowana o wpływ czynników sezonowych. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. trzeciego tygodnia raportowanego miesiąca.
10:00
Inflacja CPI - fin. styczeń 0,9% r/r 0,5% r/r

Inflacja CPI - fin.

Włochy styczeń

Aktualna:

Prognoza: 0,9% r/r

Poprzednia: 0,5% r/r

10:30
PKB s.a. - rew. IV kw. 2,2% r/r 2,2% r/r

PKB s.a. - rew.

Wlk. Brytania IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 2,2% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

10:30
PKB s.a. - rew. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k

PKB s.a. - rew.

Wlk. Brytania IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,6% k/k

Poprzednia: 0,6% k/k

11:00
Inflacja HICP styczeń 1,8% r/r 1,1% r/r

Inflacja HICP

Strefa Euro styczeń

Aktualna:

Prognoza: 1,8% r/r

Poprzednia: 1,1% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP styczeń -1,6% m/m 0,4% m/m

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro styczeń

Aktualna:

Prognoza: -1,6% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja HICP styczeń -0,8% m/m 0,5% m/m

Inflacja HICP

Strefa Euro styczeń

Aktualna:

Prognoza: -0,8% m/m

Poprzednia: 0,5% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP styczeń 0,9% r/r 0,9% r/r

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro styczeń

Aktualna:

Prognoza: 0,9% r/r

Poprzednia: 0,9% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -0,8%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -0,8%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
14:30
Sprzedaż detaliczna grudzień 0,1% m/m 0,2% m/m

Sprzedaż detaliczna

Kanada grudzień

Aktualna:

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Konstruowany jest w oparciu o informacje pochodzące zarówno z ankiet obowiązkowo wypełnianych przez przedstawicieli handlu detalicznego jak i ze źródeł administracyjnych. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Sprzedaż domów na rynku wtórnym styczeń 5,55 mln 5,49 mln

Sprzedaż domów na rynku wtórnym

USA styczeń

Aktualna:

Prognoza: 5,55 mln

Poprzednia: 5,49 mln

Sprzedaż domów na rynku wtórnym to publikowany przez National Association of Realtors (Narodowe Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości) raport o liczbie domów sprzedanych przez dotychczasowych użytkowników w USA w danym miesiącu. Opiera się na danych o zrealizowanych transakcjach sprzedaży domów jednorodzinnych, szeregowych, mieszkań i lokali spółdzielczych. Nie zawiera danych o sprzedaży nowych domów. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
19:00
Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell)

Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell)

USA

20:00
Protokół z posiedzenia FOMC luty

Protokół z posiedzenia FOMC

USA luty

FOMC czyli Federal Open Market Committee (Komitet Federalny ds. Otwartego Rynku) to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest ustalanie wysokości stóp procentowych. Komitet składa się z 12 członków, Rady Gubernatorów i zmieniających się co roku prezesów lokalnych Banków Rezerwy. Komitet obraduje 8 razy w roku i na swoich spotkaniach podejmuje decyzje o ewentualnej zmianie stóp procentowych. Poza samą decyzją, duże znaczenie ma również protokół z posiedzenia FOMC, publikowany ok. 2 tygodnie po każdym spotkaniu. Może on dostarczyć cennych wskazówek co do dalszych planów Komitetu.

czwartek 23.02.17

08:00
PKB n.s.a. - fin. IV kw. 1,2% r/r 1,5% r/r

PKB n.s.a. - fin.

Niemcy IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 1,5% r/r

08:00
PKB s.a. - fin. IV kw. 0,4% k/k 0,2% k/k

PKB s.a. - fin.

Niemcy IV kw.

Aktualna:

Prognoza: 0,4% k/k

Poprzednia: 0,2% k/k

08:00
Indeks zaufania konsumentów - GfK marzec 10,1 10,2

Indeks zaufania konsumentów - GfK

Niemcy marzec

Aktualna:

Prognoza: 10,1

Poprzednia: 10,2

Indeks zaufania niemieckich konsumentów publikowany jest przez Instytut Badania Opinii i Rynku Gfk. Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej na zlecenie Komisji Europejskiej wśród ok. 2 tys. niemieckich konsumentów. W ankiecie tej prognozują oni swoje dochody, wydatki (z podziałem na 20 różnych obszarów dóbr i usług) i oszczędności w kolejnym miesiącu. Indeks zaufania konsumentów tworzony jest przez Gfk od 1980 roku.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dnia raportowanego miesiąca.
08:45
Indeks zaufania biznesu luty 106 106

Indeks zaufania biznesu

Francja luty

Aktualna:

Prognoza: 106

Poprzednia: 106

Indeks zaufania biznesu publikowany jest przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny). Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej wśród ok. 4 tys. przedsiębiorstw z takich sektorów jak przemysł, rolnictwo, rafinerie. Większość pytań ankiety dotyczy produktów danego przedsiębiorstwa. Do interpretacji odpowiedzi stosuje się odpowiednie wagi odnoszące się do poziomu sprzedaży produktu w gospodarce, jedynie do pytań dotyczących sytuacji ogólnej nie stosuje się wag. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dnia raportowanego miesiąca.
09:15
Produkcja przemysłowa IV kw. 0,4% r/r

Produkcja przemysłowa

Szwajcaria IV kw.

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 0,4% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Szwajcarii. Dane skorygowane są o liczbę dni roboczych.Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 75 dni po zakończeniu kwartału.
09:15
Zamówienia przemysłowe IV kw. 6,6% r/r

Zamówienia przemysłowe

Szwajcaria IV kw.

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 6,6% r/r

Zamówienia przemysłowe to raport publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii) obejmujący informacje o zmianie zamówień w sektorze przemysłowym Szwajcarii. Dane skorygowane są o liczbę dni roboczych.
10:00
Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień 0,2% m/m -0,7% m/m

Sprzedaż detaliczna s.a.

Włochy grudzień

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: -0,7% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Włoski Urząd Statystyczny obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Opublikowane dane są wyrównane sezonowo.
10:00
Stopa bezrobocia styczeń 8,7% 8,3%

Stopa bezrobocia

Polska styczeń

Aktualna:

Prognoza: 8,7%

Poprzednia: 8,3%

Stopa bezrobocia dla Polski publikowana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Oblicza się ją jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo (z wykluczeniem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Wskaźnik ten, z uwagi na uwzględnienie jedynie zarejestrowanych bezrobotnych, uważany jest za mało miarodajny. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
12:00
Sprzedaż detaliczna wg CBI luty 0— -8

Sprzedaż detaliczna wg CBI

Wlk. Brytania luty

Aktualna:

Prognoza: 0—

Poprzednia: -8

14:00
Protokół z posiedzenia RPP luty

Protokół z posiedzenia RPP

Polska luty

O wysokości stóp procentowych w Polsce decyduje Rada Polityki Pieniężnej (RPP), jeden z organów Narodowego Banku Polskiego. W skład Rady wchodzi 10 osób: Prezes NBP, 3 członków powoływanych przez Sejm, 3 przez Senat i 3 przez Prezydenta. Członkowie Rady powoływani są na okres 6 lat, bez możliwości odwołania w trakcie kadencji. Zgodnie z założeniami Konstytucji RP RPP ustala założenia polityki pieniężnej w taki sposób, aby nie dopuścić do wzrostu inflacji ponad pożądany poziom. Do jej zadań należy także ustalanie wysokości stóp procentowych banku centralnego. Protokół z posiedzenia RPP (inaczej: opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniach decyzyjnych) publikowany jest ok. 4-7 tygodni po posiedzeniu.
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 242 tys. 239 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza: 242 tys.

Poprzednia: 239 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
14:35
Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart)

Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart)

USA

15:00
Indeks cen nieruchomości - FHFA grudzień 0,4% m/m 0,5% m/m

Indeks cen nieruchomości - FHFA

USA grudzień

Aktualna:

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,5% m/m

Indeks cen nieruchomości to publikowany przez FHFA (Federal Housing Finance Agency) szeroki raport informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych. Powstaje na podstawie danych dostarczanych przez Fannie Mae (FNMA, Federal National Mortgage Association) i Freddie Mac (FHLMC, Federal Home Loan Mortgage Corporation), instytucje udzielające poręczeń na kredyty hipoteczne i obejmuje obszar niemal całych Stanów Zjednoczonych. Pierwsza publikacja indeksu miała miejsce w czwartym kwartale 1995r., zaś począwszy od marca 2008 indeks publikowany jest co miesiąc, ok. 55 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
17:00
Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,85 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 2,85 mln brk

17:00
Zmiana zapasów ropy tydzień 9,5 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 9,5 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
17:00
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,7 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: -0,7 mln brk

piątek 24.02.17

08:45
Indeks zaufania gospodarstw domowych luty 100 100

Indeks zaufania gospodarstw domowych

Francja luty

Aktualna:

Prognoza: 100

Poprzednia: 100

14:30
Inflacja CPI styczeń 0,3% m/m -0,2% m/m

Inflacja CPI

Kanada styczeń

Aktualna:

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: -0,2% m/m

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI styczeń 1,6% r/r 1,5% r/r

Inflacja CPI

Kanada styczeń

Aktualna:

Prognoza: 1,6% r/r

Poprzednia: 1,5% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. luty 96 98,5

Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.

USA luty

Aktualna:

Prognoza: 96

Poprzednia: 98,5

16:00
Sprzedaż nowych domów styczeń 575 tys. 536 tys.

Sprzedaż nowych domów

USA styczeń

Aktualna:

Prognoza: 575 tys.

Poprzednia: 536 tys.

Sprzedaż nowych domów to publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) raport obrazujący ilość sprzedanych nowych domów (wybudowanych w roku bieżącym lub poprzednim). Dane o nowych domach pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Informacje te są następnie weryfikowane pod kątem terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz sprzedaży. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.