Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 17.07.17

00:00
Dzień Oceanu - dzień wolny

Dzień Oceanu - dzień wolny

Japonia

04:00
Inwestycje w aglomeracjach miejskich czerwiec 8,6% r/r 8,5% r/r 8,6% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich

Chiny czerwiec

Aktualna: 8,6% r/r

Prognoza: 8,5% r/r

Poprzednia: 8,6% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich to część raportu obejmującego inwestycje w środki trwałe, publikowanego przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o wielkości, tempie i strukturze wydatków poniesionych na inwestycje. Dzieli wydatki w zależności od obszaru na jakim dokonywana jest inwestycja, jednostki inwestującej a także według przedmiotu inwestycji (inwestycje w poprawę efektywności lub zdolności produkcyjnych, inwestycje w innowacje, inwestycje w nieruchomości, inne inwestycje). Raport podaje wysokości wydatków inwestycyjnych narastająco, licząc od początku danego roku. Prezentowane dane obejmują wszystkie inwestycje trwałe na obszarach miejskich. Wartości podawane w danym miesiącu odzwierciedlają zmianę wartości inwestycji w okresie styczeń-miesiąc bieżący danego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
04:00
PKB II kw. 1,7% k/k 1,7% k/k 1,3% k/k

PKB

Chiny II kw.

Aktualna: 1,7% k/k

Prognoza: 1,7% k/k

Poprzednia: 1,3% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Chin publikuje NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny).
04:00
PKB II kw. 6,9% r/r 6,8% r/r 6,9% r/r

PKB

Chiny II kw.

Aktualna: 6,9% r/r

Prognoza: 6,8% r/r

Poprzednia: 6,9% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Chin publikuje NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny).
04:00
Produkcja przemysłowa czerwiec 7,6% r/r 6,5% r/r 6,5% r/r

Produkcja przemysłowa

Chiny czerwiec

Aktualna: 7,6% r/r

Prognoza: 6,5% r/r

Poprzednia: 6,5% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Chin. Dane dotyczą przedsiębiorstw zaangażowanych w wydobycie i przetwarzanie zasobów naturalnych (w tym rolniczych) a także przedsiębiorstw zajmujących się naprawą urządzeń przemysłowych (w tym samochodów). Raport zawiera dane miesięczne, publikowane kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
04:00
Sprzedaż detaliczna czerwiec 11% r/r 10,6% r/r 10,7% r/r

Sprzedaż detaliczna

Chiny czerwiec

Aktualna: 11% r/r

Prognoza: 10,6% r/r

Poprzednia: 10,7% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny), obejmujący dane o całkowitej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej. Raport nie zawiera informacji na temat surowców, paliw, narzędzi i sprzętu sprzedawanego przedsiębiorstwom, znaczków pocztowych, wody, energii elektrycznej, gazu. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Inflacja HICP czerwiec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r

Inflacja HICP

Strefa Euro czerwiec

Aktualna: 1,3% r/r

Prognoza: 1,3% r/r

Poprzednia: 1,4% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP czerwiec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro czerwiec

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja HICP czerwiec 0,0% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m

Inflacja HICP

Strefa Euro czerwiec

Aktualna: 0,0% m/m

Prognoza: 0,0% m/m

Poprzednia: -0,1% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP czerwiec 1,2% r/r 1,1% r/r 1,0% r/r

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro czerwiec

Aktualna: 1,2% r/r

Prognoza: 1,1% r/r

Poprzednia: 1,0% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
14:30
Indeks NY Empire State lipiec 9,8 15 19,8

Indeks NY Empire State

USA lipiec

Aktualna: 9,8

Prognoza: 15

Poprzednia: 19,8

Indeks New York Empire State to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, powstający na podstawie ankiet wysyłanych pierwszego dnia każdego miesiąca do około 200 czołowych managerów lub prezesów firm sektora produkcyjnego na terenie stanu Nowy Jork. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące zmian zaobserwowanych w ich przedsiębiorstwach w poprzednim miesiącu oraz oceniają perspektywy na najbliższe 6 miesięcy. Pytania dotyczą takich zagadnień jak zamówienia, czas realizacji dostaw, zapasy, ceny, stan zatrudnienia, nakłady na technologie oraz wydatki kapitałowe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, po uwzględnieniu czynników sezonowych, konstruowane są subindeksy, które z kolei składają się na indeks New York Empire State, obrazujący koniunkturę gospodarczą w całym stanie. Odczyt poniżej 0 pkt oznacza pogorszenie warunków, odczyt powyżej tego poziomu oznacza poprawę warunków gospodarczych. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.

wtorek 18.07.17

00:45
Inflacja CPI II kw. 0,0% k/k 0,2% k/k 1% k/k

Inflacja CPI

Nowa Zelandia II kw.

Aktualna: 0,0% k/k

Prognoza: 0,2% k/k

Poprzednia: 1% k/k

Inflacja CPI (Consumer price index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informacje o cenach pochodzą od ankieterów lub z kwestionariuszy przesyłanych pocztą. Dane te zbierane są co tydzień, miesiąc, kwartał lub rok, w zależności od przewidywanej częstotliwości zmian określonej grupy towarów lub usług.Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 17 dni po zakończeniu każdego kwartału.
00:45
Inflacja CPI II kw. 1,7% r/r 1,9% r/r 2,2% r/r

Inflacja CPI

Nowa Zelandia II kw.

Aktualna: 1,7% r/r

Prognoza: 1,9% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

Inflacja CPI (Consumer price index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informacje o cenach pochodzą od ankieterów lub z kwestionariuszy przesyłanych pocztą. Dane te zbierane są co tydzień, miesiąc, kwartał lub rok, w zależności od przewidywanej częstotliwości zmian określonej grupy towarów lub usług.Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 17 dni po zakończeniu każdego kwartału.
03:30
Protokół z posiedzenia RBA lipiec

Protokół z posiedzenia RBA

Australia lipiec

09:30
Protokół z posiedzenia Riksbank lipiec

Protokół z posiedzenia Riksbank

Szwecja lipiec

10:30
Inflacja bazowa CPI czerwiec 0,0% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania czerwiec

Aktualna: 0,0% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

10:30
Inflacja bazowa CPI czerwiec 2,4% r/r 2,6% r/r 2,6% r/r

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania czerwiec

Aktualna: 2,4% r/r

Prognoza: 2,6% r/r

Poprzednia: 2,6% r/r

10:30
Inflacja CPI czerwiec 2,6% r/r 2,9% r/r 2,9% r/r

Inflacja CPI

Wlk. Brytania czerwiec

Aktualna: 2,6% r/r

Prognoza: 2,9% r/r

Poprzednia: 2,9% r/r

10:30
Inflacja CPI czerwiec 0,0% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m

Inflacja CPI

Wlk. Brytania czerwiec

Aktualna: 0,0% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

10:30
Inflacja PPI czerwiec 3,3% r/r 3,3% r/r 3,6% r/r

Inflacja PPI

Wlk. Brytania czerwiec

Aktualna: 3,3% r/r

Prognoza: 3,3% r/r

Poprzednia: 3,6% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks instytutu ZEW lipiec 17,5 18 18,6

Indeks instytutu ZEW

Niemcy lipiec

Aktualna: 17,5

Prognoza: 18

Poprzednia: 18,6

14:00
Decyzja ws. stóp procentowych lipiec 0,90% 0,90% 0,90%

Decyzja ws. stóp procentowych

Węgry lipiec

Aktualna: 0,90%

Prognoza: 0,90%

Poprzednia: 0,90%

Decyzje w sprawie stóp procentowych podejmuje Rada monetarna, któr jest najwyższym organem decyzyjnym Narodowego Banku Węgier. Składa się z 7-9 członków nominowanych przez prezydenta Węgier na okres 6 lat, którzy spotykają się średnio dwa razy w miesiącu. Prezes NBW oraz wiceprezesi również są członkami Rady Monetarnej. Rada monetarna podejmuje decyzje raz w miesiącu.
14:00
Wynagrodzenie czerwiec 6% r/r 5% r/r 5,4% r/r

Wynagrodzenie

Polska czerwiec

Aktualna: 6% r/r

Prognoza: 5% r/r

Poprzednia: 5,4% r/r

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto stanowią sumę wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób, w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wynagrodzeniach zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
14:00
Zatrudnienie czerwiec 4,3% r/r 4,3% r/r 4,5% r/r

Zatrudnienie

Polska czerwiec

Aktualna: 4,3% r/r

Prognoza: 4,3% r/r

Poprzednia: 4,5% r/r

Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione sezonowo, a także pracowników najemnych. Przedsiębiorstwa definiowane są jako podmioty w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonym przez GUS zakresie (m.in. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel).Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
14:30
Ceny importu czerwiec -0,2% m/m -0,2% m/m -0,3% m/m

Ceny importu

USA czerwiec

Aktualna: -0,2% m/m

Prognoza: -0,2% m/m

Poprzednia: -0,3% m/m

Ceny importu to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistic, obrazujący ceny handlu zagranicznego wyrażone w walucie krajowej. Wskaźnik ten budowany jest w oparciu o informacje dot. cen towarów zakupionych w USA, ale wyprodukowanych zagranicą. Informacje o cenach ropy pochodzą z danych Departamentu Energii, zaś o cenach towarów rolniczych z Departamentu Rolnictwa. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Ceny importu bez ropy czerwiec 0,1% m/m 0,0% m/m

Ceny importu bez ropy

USA czerwiec

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,0% m/m

Ceny importu i eksportu to dwa wskaźniki publikowane przez Bureau of Labor Statistic obrazujące ceny handlu zagranicznego wyrażone w walucie krajowej. Indeksy te budowane są w oparciu o informacje dot. cen towarów zakupionych w USA ale wyprodukowanych zagranicą (import) oraz cen towarów sprzedanych poza USA a wyprodukowanych w kraju (eksport). Informacje o cenach ropy pochodzą z danych Departamentu Energii, zaś o cenach towarów rolniczych z Departamentu Rolnictwa. Wskaźnik cen importu bez ropy umożliwia ocenę poziomu inflacji towarów w obrocie międzynarodowym z wyłączeniem ropy naftowej. Indeks zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
16:00
Indeks rynku nieruchomości - NAHB lipiec 64 67 67

Indeks rynku nieruchomości - NAHB

USA lipiec

Aktualna: 64

Prognoza: 67

Poprzednia: 67

Indeks rynku nieruchomości NAHB to przygotowywany przez National Association of Home Builders (Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów) wskaźnik nastrojów na rynku nieruchomości. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród członków stowarzyszenia. Zawiera on trzy rodzaje (wyrównanych sezonowo) danych statystycznych: • bieżąca sprzedaż domów jednorodzinnych, • oczekiwania wobec sprzedaży domów jednorodzinnych na najbliższe 6 miesięcy, • zainteresowanie nabywców. Indeks przyjmuje wartości w przedziale 0 – 100. Odczyt na poziomie 50 oznacza, że pozytywnych ocen sytuacji na rynku nieruchomości było dokładnie tyle ile negatywnych. Odczyt powyżej 50 oznacza, że odpowiedzi pozytywnych było więcej. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
22:00
Napływ kapitałów długoterminowych maj 91,9 mld USD 20,3 mld USD 1,8 mld USD

Napływ kapitałów długoterminowych

USA maj

Aktualna: 91,9 mld USD

Prognoza: 20,3 mld USD

Poprzednia: 1,8 mld USD

Napływ kapitałów do USA to raport zawierający dane o transgranicznym przepływie inwestycji pomiędzy rezydentami USA (w tym amerykańskimi oddziałami przedsiębiorstw z główną siedzibą w innych krajach) a cudzoziemcami (w tym zagranicznymi oddziałami firm amerykańskich). Jego obserwacja ułatwia prognozowanie kursu dolara oraz kształtowania się stóp procentowych w USA. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.

środa 19.07.17

09:00
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC lipiec 105 105

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Polska lipiec

Aktualna: 105

Prognoza:

Poprzednia: 105

Wskaźńik dobrobytu odzwierciedla ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa. Publikowany jest raz na miesiąc.
13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 6,3% -7,4%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna: 6,3%

Prognoza:

Poprzednia: -7,4%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
14:00
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu czerwiec 1,8% r/r 2,1% r/r 2,5% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Polska czerwiec

Aktualna: 1,8% r/r

Prognoza: 2,1% r/r

Poprzednia: 2,5% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka, inflacja PPI) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Dane o cenach produkcji publikowane są w odniesieniu zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Uwaga inwestorów skupia się na tym drugim sposobie ich prezentacji. Dane te pozwalają ocenić czy na etapie produkcji pojawiła się presja inflacyjna, która mogłaby wpłynąć na wzrost cen w detalu. Nie wywołują one jednak równie dużych emocji jak inflacja konsumencka. Przede wszystkim dlatego, że wpływ na tą drugą inflację mają nie tylko ceny produkcji, ale również i ceny usług.
14:00
Produkcja budowlano-montażowa czerwiec 11,6% r/r 9,7% r/r 8,4% r/r

Produkcja budowlano-montażowa

Polska czerwiec

Aktualna: 11,6% r/r

Prognoza: 9,7% r/r

Poprzednia: 8,4% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.
14:00
Produkcja przemysłowa czerwiec 4,5% r/r 3,8% r/r 9,1% r/r

Produkcja przemysłowa

Polska czerwiec

Aktualna: 4,5% r/r

Prognoza: 3,8% r/r

Poprzednia: 9,1% r/r

Dane o produkcji przemysłowej, (inaczej: produkcji sprzedanej przemysłu), publikuje Główny Urząd Statystyczny. Są one podstawowym miernikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych. Na potrzeby zbudowania tego wskaźnika GUS bada firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Badania te obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec 6,7% r/r 6,5% r/r

Produkcja przemysłowa s.a.

Polska czerwiec

Aktualna: 6,7% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 6,5% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inaczej: inflacja producencka lub inflacja PPI) to wskaźnik obrazujący zmiany cen w przemyśle, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu definiuje się jako kwoty pieniędzy, które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Produkcja budowlano-montażowa s.a. czerwiec 12,9% r/r 6,2% r/r

Produkcja budowlano-montażowa s.a.

Polska czerwiec

Aktualna: 12,9% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 6,2% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. Dane te są sezonowo wyrównane.
14:00
Sprzedaż detaliczna czerwiec 6% r/r 6,9% r/r 8,4% r/r

Sprzedaż detaliczna

Polska czerwiec

Aktualna: 6% r/r

Prognoza: 6,9% r/r

Poprzednia: 8,4% r/r

Sprzedaż detaliczna to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), definiowany jako sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Pozwolenia na budowę domów czerwiec 1254 tys. 1200 tys. 1168 tys.

Pozwolenia na budowę domów

USA czerwiec

Aktualna: 1254 tys.

Prognoza: 1200 tys.

Poprzednia: 1168 tys.

Pozwolenia na budowę domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych). Obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie. Dane pochodzą z raportów składanych przez lokalne urzędy wydające pozwolenia na budowę domów. Około 9 tys. z 20 tys. takich urzędów w USA jest ankietowanych co miesiąc, pozostałe raz w roku. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Rozpoczęte budowy domów czerwiec 1215 tys. 1150 tys. 1092 tys.

Rozpoczęte budowy domów

USA czerwiec

Aktualna: 1215 tys.

Prognoza: 1150 tys.

Poprzednia: 1092 tys.

Rozpoczęte budowy domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA). Obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie. Dane pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,45 mln brk -1,65 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna: -4,45 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: -1,65 mln brk

16:30
Zmiana zapasów ropy tydzień -4,7 mln brk -3,6 mln brk -7,56 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna: -4,7 mln brk

Prognoza: -3,6 mln brk

Poprzednia: -7,56 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
16:30
Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,1 mln brk 3,1 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna: -2,1 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: 3,1 mln brk

16:30
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board maj 0,1% 0,5%

Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board

Australia maj

Aktualna: 0,1%

Prognoza:

Poprzednia: 0,5%

czwartek 20.07.17

01:50
Import czerwiec 15,5% r/r 14,6% r/r 17,8% r/r

Import

Japonia czerwiec

Aktualna: 15,5% r/r

Prognoza: 14,6% r/r

Poprzednia: 17,8% r/r

Przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Przeciwieństwem importu jest eksport.
01:50
Bilans handlu zagranicznego czerwiec 439,9 mld JPY 485 mld JPY -203,4 mld JPY

Bilans handlu zagranicznego

Japonia czerwiec

Aktualna: 439,9 mld JPY

Prognoza: 485 mld JPY

Poprzednia: -203,4 mld JPY

Handel zagraniczny to szeroki raport publikowany przez Ministerstwo Finansów Japonii dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Powstaje w oparciu o deklaracje składane do urzędów celnych. Dane dotyczące handlu zagranicznego zawierają trzy składowe: bilans handlu zagranicznego, który stanowi różnicę między eksportem, a importem, a także sam eksport oraz import. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jestok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.
01:50
Eksport czerwiec 9,7% r/r 9,5% r/r 14,9% r/r

Eksport

Japonia czerwiec

Aktualna: 9,7% r/r

Prognoza: 9,5% r/r

Poprzednia: 14,9% r/r

Wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone. Eksport stanowi jedną z ważniejszych składowych popytu na towary w danym państwie. Przeciwieństwem eksportu jest import.
03:30
Stopa bezrobocia czerwiec 5,6% 5,6% 5,5%

Stopa bezrobocia

Australia czerwiec

Aktualna: 5,6%

Prognoza: 5,6%

Poprzednia: 5,5%

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. Jedną ze składowych tego raportu jest stopa bezrobocia czyli ilość bezrobotnych, wyrażona jako procent całej siły roboczej. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:30
Zmiana zatrudnienia czerwiec 14 tys. 15 tys. 42 tys.

Zmiana zatrudnienia

Australia czerwiec

Aktualna: 14 tys.

Prognoza: 15 tys.

Poprzednia: 42 tys.

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. Jedną ze składowych tego raportu jest zmiana zatrudnienia czyli zmiana ilości pracowników zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
05:10
Decyzja BoJ ws. stóp procentowych lipiec -0,1% -0,1% -0,1%

Decyzja BoJ ws. stóp procentowych

Japonia lipiec

Aktualna: -0,1%

Prognoza: -0,1%

Poprzednia: -0,1%

08:00
Inflacja PPI czerwiec 2,4% r/r 2,4% r/r 2,8% r/r

Inflacja PPI

Niemcy czerwiec

Aktualna: 2,4% r/r

Prognoza: 2,4% r/r

Poprzednia: 2,8% r/r

08:00
Bilans handlu zagranicznego czerwiec 2,8 mld CHF 2,9 mld CHF 3,4 mld CHF

Bilans handlu zagranicznego

Szwajcaria czerwiec

Aktualna: 2,8 mld CHF

Prognoza: 2,9 mld CHF

Poprzednia: 3,4 mld CHF

Raport o handlu zagranicznym publikowany jest przez Swiss Federal Customs Administration (Federalną Administrację Celną) i dostarcza informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Stanowi część bilansu płatniczego.Bilans handlu zagranicznego to różnica między eksportem, a importem Szwajcarii do wszystkich krajów. Raport zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 20 dni po zakończeniu miesiąca.
08:30
Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ lipiec

Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ

Japonia lipiec

Na konferencji po posiedzeniu Banku Japonii prezes BoJ prezentuje decyzje podjęte na danym posiedzeniu, przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację gospodarczą w gospodarce, a także odpowiada na pytania związane z sytuacją ekonomiczną kraju.
09:00
Inflacja PPI czerwiec 1,3% r/r 1,8% r/r 2,3% r/r

Inflacja PPI

Czechy czerwiec

Aktualna: 1,3% r/r

Prognoza: 1,8% r/r

Poprzednia: 2,3% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług (ściśle powiązanych z tymi towarami) działających i sprzedających na terenie Czech. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT, akcyzy, kosztów transportu.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Wynagrodzenia maj 12,9% r/r 14,6% r/r

Wynagrodzenia

Węgry maj

Aktualna: 12,9% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 14,6% r/r

10:00
Saldo rachunku bieżącego s.a. maj 30,1 mld EUR 23,3 mld EUR 22 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a.

Strefa Euro maj

Aktualna: 30,1 mld EUR

Prognoza: 23,3 mld EUR

Poprzednia: 22 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a. to jeden z elementów szerokiego raportu o bilansie płatniczym, publikowanego przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny). Dostarcza on informacji o różnicach pomiędzy eksportem a importem Strefy Euro. Transakcje w bilansie płatniczym rejestrowane są na dwóch różnych kontach: na rachunku obrotów bieżących oraz rachunku obrotów kapitałowych. Zawierają m.in. informacje o saldzie wymiany towarów i usług, saldzie transferów finansowych, saldzie dochodów.Saldo rachunku bieżącego s.a. to dane sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:30
Sprzedaż detaliczna czerwiec 2,9% r/r 2,6% r/r 0,9% r/r

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania czerwiec

Aktualna: 2,9% r/r

Prognoza: 2,6% r/r

Poprzednia: 0,9% r/r

10:30
Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,6% m/m 0,4% m/m -1,2% m/m

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania czerwiec

Aktualna: 0,6% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: -1,2% m/m

13:45
Stopa refinansowa lipiec 0,0% 0,0% 0,0%

Stopa refinansowa

Strefa Euro lipiec

Aktualna: 0,0%

Prognoza: 0,0%

Poprzednia: 0,0%

13:45
Wartość programu QE lipiec 60 mld EUR 60 mld EUR 60 mld EUR

Wartość programu QE

Strefa Euro lipiec

Aktualna: 60 mld EUR

Prognoza: 60 mld EUR

Poprzednia: 60 mld EUR

13:45
Stopa depozytowa lipiec -0,4% -0,4% -0,4%

Stopa depozytowa

Strefa Euro lipiec

Aktualna: -0,4%

Prognoza: -0,4%

Poprzednia: -0,4%

14:30
Indeks Fed z Filadelfii lipiec 19,5 23,7 27,6

Indeks Fed z Filadelfii

USA lipiec

Aktualna: 19,5

Prognoza: 23,7

Poprzednia: 27,6

Indeks Fed z Filadelfii to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey i Delaware. Uczestnicy mają za zadanie określić kierunek zmian zachodzących w ich przedsiębiorstwach odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące m.in. zatrudnienia, godzin pracy, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), dostaw, zapasów, terminów realizacji, cen płaconych i cen otrzymywanych. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje rozwój sektora przetwórczego, co uważane jest za równoznaczne ze wzrostem gospodarczym. Spadek poniżej tego poziomu sygnalizuje spowolnienie. Badanie przeprowadzane jest od maja 1968 roku. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, na początku drugiej połowy każdego miesiąca.
14:30
Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB lipiec

Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB

Strefa Euro lipiec

O wysokości stóp procentowych w Strefie Euro decyduje Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, jeden z głównych organów decyzyjnych EBC, w którego skład wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów Strefy Euro. Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze z tych posiedzeń ma charakter decyzyjny. Nie ma zwyczaju publikowania protokołów z posiedzeń Rady Prezesów. Decyzje w kwestii wysokości stóp procentowych podejmowane są raz w miesiącu, ok. 5 dnia każdego miesiąca. Po każdym posiedzeniu o charakterze decyzyjnym odbywa się konferencja prasowa z udziałem prezesa ECB, na której prezentowane są informacje dotyczące bieżącej polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny.
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 233 tys. 245 tys. 247 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna: 233 tys.

Prognoza: 245 tys.

Poprzednia: 247 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
16:00
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec 0,6% 0,4% 0,3%

Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board

USA czerwiec

Aktualna: 0,6%

Prognoza: 0,4%

Poprzednia: 0,3%

Indeks wskaźników wyprzedzających to publikowany przez Conference Board wskaźnik kierunku zmian gospodarczych w nadchodzącym okresie. Indeks zbudowany jest z 10 składników: 1. średnia liczba godzin przepracowanych w sektorze wytwórczym, 2. średnia liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, 3. liczba zamówień na dobra konsumpcyjne i materiały, 4. szybkość dostaw towarów do dystrybutorów, 5. liczba nowych zamówień na dobra trwałe nie związane z obroną, 6. liczba nowych zezwoleń na budowę obiektów mieszkalnych, 7. wartość indeksu S\u0026P500, 8. agregat M2, 9. spread między krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi, 10. nastroje konsumentów. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około 20 dnia raportowanego miesiąca.

piątek 21.07.17

14:00
Koniunktura gospodarcza lipiec

Koniunktura gospodarcza

Polska lipiec

Koniunktura gospodarcza to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny obejmujący informacje dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Badania koniunktury GUS przeprowadza w oparciu o pytania ankietowe adresowane do dyrektorów wyselekcjonowanych przedsiębiorstw reprezentujących konkretne branże. Horyzont czasowy pytań wynosi 3 miesiące. Poszczególne wskaźniki koniunktury powstają w formie sald różnic pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dnia raportowanego miesiąca.
14:30
Sprzedaż detaliczna maj 0,2% m/m 0,8% m/m

Sprzedaż detaliczna

Kanada maj

Aktualna:

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,8% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Konstruowany jest w oparciu o informacje pochodzące zarówno z ankiet obowiązkowo wypełnianych przez przedstawicieli handlu detalicznego jak i ze źródeł administracyjnych. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI czerwiec 0,0% m/m 0,1% m/m

Inflacja CPI

Kanada czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 0,0% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI czerwiec 1,1% r/r 1,3% r/r

Inflacja CPI

Kanada czerwiec

Aktualna:

Prognoza: 1,1% r/r

Poprzednia: 1,3% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
19:00
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 765

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

USA tydzień

Aktualna:

Prognoza:

Poprzednia: 765