Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 21.05.18

00:00
Zielone Świątki - dzień wolny

Zielone Świątki - dzień wolny

Niemcy

00:00
Dzień Zwycięstwa - dzień wolny

Dzień Zwycięstwa - dzień wolny

Kanada

00:00
Zielone Świątki - dzień wolny

Zielone Świątki - dzień wolny

Norwegia

00:00
Zielone Świątki - dzień wolny

Zielone Świątki - dzień wolny

Szwajcaria

00:00
Zielone Świątki - dzień wolny

Zielone Świątki - dzień wolny

Węgry

00:45
Sprzedaż detaliczna I kw. 0,1% k/k 1% k/k 1,7% k/k

Sprzedaż detaliczna

Nowa Zelandia I kw.

Aktualna: 0,1% k/k

Prognoza: 1% k/k

Poprzednia: 1,7% k/k

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej w tym kraju. Konstruowany jest w oparciu o informacje pochodzące z ankiet wypełnianych przez przedstawicieli handlu detalicznego z obrotem minimum 30 tys. dolarów.Raport zawiera dane kwartalne, jest publikowany ok. 45 dni po zakończeniu kwartału.
01:50
Import kwiecień 5,9% r/r 9,6% r/r -0,6% r/r

Import

Japonia kwiecień

Aktualna: 5,9% r/r

Prognoza: 9,6% r/r

Poprzednia: -0,6% r/r

Przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Przeciwieństwem importu jest eksport.
01:50
Bilans handlu zagranicznego kwiecień 626 mld JPY 406 mld JPY 797,3 mld JPY

Bilans handlu zagranicznego

Japonia kwiecień

Aktualna: 626 mld JPY

Prognoza: 406 mld JPY

Poprzednia: 797,3 mld JPY

Handel zagraniczny to szeroki raport publikowany przez Ministerstwo Finansów Japonii dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Powstaje w oparciu o deklaracje składane do urzędów celnych. Dane dotyczące handlu zagranicznego zawierają trzy składowe: bilans handlu zagranicznego, który stanowi różnicę między eksportem, a importem, a także sam eksport oraz import. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jestok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.
01:50
Eksport kwiecień 7,8% r/r 8,1% r/r 2,1% r/r

Eksport

Japonia kwiecień

Aktualna: 7,8% r/r

Prognoza: 8,1% r/r

Poprzednia: 2,1% r/r

Wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone. Eksport stanowi jedną z ważniejszych składowych popytu na towary w danym państwie. Przeciwieństwem eksportu jest import.
09:00
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC maj 106,1 105,7

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Polska maj

Aktualna: 106,1

Prognoza:

Poprzednia: 105,7

Wskaźńik dobrobytu odzwierciedla ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa. Publikowany jest raz na miesiąc.
10:00
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu kwiecień 1,1% r/r 0,75% r/r 0,3% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Polska kwiecień

Aktualna: 1,1% r/r

Prognoza: 0,75% r/r

Poprzednia: 0,3% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka, inflacja PPI) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Dane o cenach produkcji publikowane są w odniesieniu zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Uwaga inwestorów skupia się na tym drugim sposobie ich prezentacji. Dane te pozwalają ocenić czy na etapie produkcji pojawiła się presja inflacyjna, która mogłaby wpłynąć na wzrost cen w detalu. Nie wywołują one jednak równie dużych emocji jak inflacja konsumencka. Przede wszystkim dlatego, że wpływ na tą drugą inflację mają nie tylko ceny produkcji, ale również i ceny usług.
10:00
Produkcja budowlano-montażowa kwiecień 19,7% r/r 16,2% r/r

Produkcja budowlano-montażowa

Polska kwiecień

Aktualna: 19,7% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 16,2% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.
10:00
Produkcja przemysłowa kwiecień 9,3% r/r 9,5% r/r 1,8% r/r

Produkcja przemysłowa

Polska kwiecień

Aktualna: 9,3% r/r

Prognoza: 9,5% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Dane o produkcji przemysłowej, (inaczej: produkcji sprzedanej przemysłu), publikuje Główny Urząd Statystyczny. Są one podstawowym miernikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych. Na potrzeby zbudowania tego wskaźnika GUS bada firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Badania te obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:00
Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień 5,9% r/r 5,1% r/r

Produkcja przemysłowa s.a.

Polska kwiecień

Aktualna: 5,9% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 5,1% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inaczej: inflacja producencka lub inflacja PPI) to wskaźnik obrazujący zmiany cen w przemyśle, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu definiuje się jako kwoty pieniędzy, które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:00
Produkcja budowlano-montażowa s.a. kwiecień 17,1% r/r 18,7% r/r

Produkcja budowlano-montażowa s.a.

Polska kwiecień

Aktualna: 17,1% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 18,7% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. Dane te są sezonowo wyrównane.
16:30
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board marzec 0,2% 0,3%

Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board

Australia marzec

Aktualna: 0,2%

Prognoza:

Poprzednia: 0,3%

18:15
Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

USA

wtorek 22.05.18

10:00
Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS maj 109,3 108,2

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS

Polska maj

Aktualna: 109,3

Prognoza:

Poprzednia: 108,2

11:00
Prezentacja raportu BoE nt. inflacji na forum Komisji Skarbu I kw.

Prezentacja raportu BoE nt. inflacji na forum Komisji Skarbu

Wlk. Brytania I kw.

11:00
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

14:00
Decyzja ws. stóp procentowych maj 0,90% 0,90% 0,90%

Decyzja ws. stóp procentowych

Węgry maj

Aktualna: 0,90%

Prognoza: 0,90%

Poprzednia: 0,90%

Decyzje w sprawie stóp procentowych podejmuje Rada monetarna, któr jest najwyższym organem decyzyjnym Narodowego Banku Węgier. Składa się z 7-9 członków nominowanych przez prezydenta Węgier na okres 6 lat, którzy spotykają się średnio dwa razy w miesiącu. Prezes NBW oraz wiceprezesi również są członkami Rady Monetarnej. Rada monetarna podejmuje decyzje raz w miesiącu.
16:00
Indeks Fed z Richmond maj 16 9 -3

Indeks Fed z Richmond

USA maj

Aktualna: 16

Prognoza: 9

Poprzednia: -3

Indeks Fed z Richmond to indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na próbie ok. 100 przedsiębiorstw. Uczestnicy mają za zadanie określić przewidywany kierunek zmian w ich przedsiębiorstwach w ciągu kolejnych 6 miesięcy oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące dostaw, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), zapasów, warunków zatrudnienia, cen. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje poprawę warunków gospodarczych. Spadek poniżej tego poziomu interpretowany jest jako ich pogorszenie. Indeks zawiera dane miesięczne, publikowany jest w każdy czwarty czwartek miesiąca.

środa 23.05.18

02:30
Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 52,5 53,6 53,8

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Japonia maj

Aktualna: 52,5

Prognoza: 53,6

Poprzednia: 53,8

07:30
Stopa bezrobocia s.a. I kw. 9,2% 8,8% 8,9%

Stopa bezrobocia s.a.

Francja I kw.

Aktualna: 9,2%

Prognoza: 8,8%

Poprzednia: 8,9%

09:00
Wynagrodzenia marzec 11,3% r/r 11,9% r/r

Wynagrodzenia

Węgry marzec

Aktualna: 11,3% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 11,9% r/r

09:00
Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 55,1 53,7 53,8

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Francja maj

Aktualna: 55,1

Prognoza: 53,7

Poprzednia: 53,8

09:00
Indeks PMI dla usług - wst. maj 54,3 57,2 57,4

Indeks PMI dla usług - wst.

Francja maj

Aktualna: 54,3

Prognoza: 57,2

Poprzednia: 57,4

09:30
Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 56,8 57,8 58,1

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Niemcy maj

Aktualna: 56,8

Prognoza: 57,8

Poprzednia: 58,1

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Niemiec przygotowywany jest przez BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Niemczech. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 500 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym tydzień wcześniej, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
09:30
Indeks PMI dla usług - wst. maj 52,1 53 53

Indeks PMI dla usług - wst.

Niemcy maj

Aktualna: 52,1

Prognoza: 53

Poprzednia: 53

10:00
Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 55,5 56 56,2

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

Strefa Euro maj

Aktualna: 55,5

Prognoza: 56

Poprzednia: 56,2

Indeks PMI dla przemysłu (Purchasing Managers Index) czyli Wskaźnik Managerów Logistyki dla Strefy Euro przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Strefie Euro. Indeks ten posiada wysoką wartość prognostyczną. Publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ok. 3 tys. firm produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego.PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach ok. 85-90% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Korelacja pomiędzy wstępnymi a finalnymi danymi sięga 95 proc. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
10:00
Indeks PMI dla usług - wst. maj 53,9 54,6 54,7

Indeks PMI dla usług - wst.

Strefa Euro maj

Aktualna: 53,9

Prognoza: 54,6

Poprzednia: 54,7

Indeks PMI dla usług (Purchasing Managers Index) czyli Wskaźnik Managerów Logistyki dla Strefy Euro przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w Strefie Euro. Indeks ten posiada wysoką wartość prognostyczną. Publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 2 tys. firm usługowych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla usług publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach ok. 75-85% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Korelacja pomiędzy wstępnymi a finalnymi danymi sięga 95 proc. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.
10:00
Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)

Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)

Australia

10:00
Sprzedaż detaliczna kwiecień 4,6% r/r 8,1% r/r 9,2% r/r

Sprzedaż detaliczna

Polska kwiecień

Aktualna: 4,6% r/r

Prognoza: 8,1% r/r

Poprzednia: 9,2% r/r

Sprzedaż detaliczna to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), definiowany jako sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:30
Inflacja bazowa CPI kwiecień 0,4% m/m 0,5% m/m 0,2% m/m

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

10:30
Inflacja bazowa CPI kwiecień 2,1% r/r 2,2% r/r 2,3% r/r

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna: 2,1% r/r

Prognoza: 2,2% r/r

Poprzednia: 2,3% r/r

10:30
Inflacja CPI kwiecień 2,4% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r

Inflacja CPI

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna: 2,4% r/r

Prognoza: 2,5% r/r

Poprzednia: 2,5% r/r

10:30
Inflacja CPI kwiecień 0,4% m/m 0,5% m/m 0,1% m/m

Inflacja CPI

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

10:30
Inflacja PPI kwiecień 2,7% r/r 2,4% r/r 2,4% r/r

Inflacja PPI

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna: 2,7% r/r

Prognoza: 2,4% r/r

Poprzednia: 2,4% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
12:00
Sprzedaż detaliczna wg CBI maj 11 2 -2

Sprzedaż detaliczna wg CBI

Wlk. Brytania maj

Aktualna: 11

Prognoza: 2

Poprzednia: -2

13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -2,6% 1% -2,7%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna: -2,6%

Prognoza: 1%

Poprzednia: -2,7%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
15:45
Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 56,6 56,5 56,5

Indeks PMI dla przemysłu - wst.

USA maj

Aktualna: 56,6

Prognoza: 56,5

Poprzednia: 56,5

15:45
Indeks PMI dla usług - wst. maj 55,7 54,9 54,6

Indeks PMI dla usług - wst.

USA maj

Aktualna: 55,7

Prognoza: 54,9

Poprzednia: 54,6

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla usług w USA przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w USA. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 600 przedsiębiorstwach usługowych. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym tydzień wcześniej, opartym na odpowiedziach 85-90% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu.
16:00
Sprzedaż nowych domów kwiecień 662 tys. 679 tys. 694 tys.

Sprzedaż nowych domów

USA kwiecień

Aktualna: 662 tys.

Prognoza: 679 tys.

Poprzednia: 694 tys.

Sprzedaż nowych domów to publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) raport obrazujący ilość sprzedanych nowych domów (wybudowanych w roku bieżącym lub poprzednim). Dane o nowych domach pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Informacje te są następnie weryfikowane pod kątem terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz sprzedaży. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,9 mln brk -1,4 mln brk -3,8 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna: 1,9 mln brk

Prognoza: -1,4 mln brk

Poprzednia: -3,8 mln brk

16:30
Zmiana zapasów ropy tydzień 5,78 mln brk -1,6 mln brk -1,4 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna: 5,78 mln brk

Prognoza: -1,6 mln brk

Poprzednia: -1,4 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
16:30
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,95 mln brk -1,3 mln brk -0,1 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna: -0,95 mln brk

Prognoza: -1,3 mln brk

Poprzednia: -0,1 mln brk

18:21
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa maj 8,00% 8,00%

Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa

Turcja maj

Aktualna: 8,00%

Prognoza:

Poprzednia: 8,00%

20:00
Protokół z posiedzenia FOMC maj

Protokół z posiedzenia FOMC

USA maj

FOMC czyli Federal Open Market Committee (Komitet Federalny ds. Otwartego Rynku) to organ ustalający docelowy poziom podaży pieniądza w USA. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez FOMC w tym celu jest ustalanie wysokości stóp procentowych. Komitet składa się z 12 członków, Rady Gubernatorów i zmieniających się co roku prezesów lokalnych Banków Rezerwy. Komitet obraduje 8 razy w roku i na swoich spotkaniach podejmuje decyzje o ewentualnej zmianie stóp procentowych. Poza samą decyzją, duże znaczenie ma również protokół z posiedzenia FOMC, publikowany ok. 2 tygodnie po każdym spotkaniu. Może on dostarczyć cennych wskazówek co do dalszych planów Komitetu.

czwartek 24.05.18

00:00
Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)

Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)

Strefa Euro

Eurogrupa to powstały w 1997 roku nieformalny element struktury decyzyjnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. W jej skład wchodzą ministrowie finansów z państw strefy euro.
00:45
Bilans handlu zagranicznego kwiecień 263 mln NZD 200 mln NZD -86 mln NZD

Bilans handlu zagranicznego

Nowa Zelandia kwiecień

Aktualna: 263 mln NZD

Prognoza: 200 mln NZD

Poprzednia: -86 mln NZD

Raport o handlu zagranicznym to raport publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Konstruowany jest w oparciu o informacje dostarczane przez importerów i eksporterów do urzędów celnych. Bilans handlowy stanowi różnica między eksportem, a importem Nowej Zelandii do wszystkich krajów świata. Do obliczania bilansu handlu zagranicznego stosowana jest wycena eksportu nie obejmująca kosztów ubezpieczenia i wywozu z kraju oraz wycena importu zawierająca koszty ubezpieczenia i transportu. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
08:00
PKB n.s.a. - fin. I kw. 1,6% r/r 1,6% r/r 2,3% r/r

PKB n.s.a. - fin.

Niemcy I kw.

Aktualna: 1,6% r/r

Prognoza: 1,6% r/r

Poprzednia: 2,3% r/r

08:00
PKB s.a. - fin. I kw. 0,3% k/k 0,3% k/k 0,6% k/k

PKB s.a. - fin.

Niemcy I kw.

Aktualna: 0,3% k/k

Prognoza: 0,3% k/k

Poprzednia: 0,6% k/k

08:00
Indeks zaufania konsumentów - GfK czerwiec 10,7 10,8 10,8

Indeks zaufania konsumentów - GfK

Niemcy czerwiec

Aktualna: 10,7

Prognoza: 10,8

Poprzednia: 10,8

Indeks zaufania niemieckich konsumentów publikowany jest przez Instytut Badania Opinii i Rynku Gfk. Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej na zlecenie Komisji Europejskiej wśród ok. 2 tys. niemieckich konsumentów. W ankiecie tej prognozują oni swoje dochody, wydatki (z podziałem na 20 różnych obszarów dóbr i usług) i oszczędności w kolejnym miesiącu. Indeks zaufania konsumentów tworzony jest przez Gfk od 1980 roku.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dnia raportowanego miesiąca.
08:45
Indeks zaufania biznesu maj 109 108 109

Indeks zaufania biznesu

Francja maj

Aktualna: 109

Prognoza: 108

Poprzednia: 109

Indeks zaufania biznesu publikowany jest przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny). Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej wśród ok. 4 tys. przedsiębiorstw z takich sektorów jak przemysł, rolnictwo, rafinerie. Większość pytań ankiety dotyczy produktów danego przedsiębiorstwa. Do interpretacji odpowiedzi stosuje się odpowiednie wagi odnoszące się do poziomu sprzedaży produktu w gospodarce, jedynie do pytań dotyczących sytuacji ogólnej nie stosuje się wag. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dnia raportowanego miesiąca.
10:00
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

10:30
Sprzedaż detaliczna kwiecień 1,4% r/r 0,1% r/r 1,1% r/r

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 0,1% r/r

Poprzednia: 1,1% r/r

10:30
Sprzedaż detaliczna kwiecień 1,6% m/m 0,7% m/m -1,2% m/m

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania kwiecień

Aktualna: 1,6% m/m

Prognoza: 0,7% m/m

Poprzednia: -1,2% m/m

10:30
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Strefa Euro

12:30
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Strefa Euro

13:30
Protokół z posiedzenia ECB kwiecień

Protokół z posiedzenia ECB

Strefa Euro kwiecień

14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 234 tys. 220 tys. 222 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna: 234 tys.

Prognoza: 220 tys.

Poprzednia: 222 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
15:00
Indeks cen nieruchomości - FHFA marzec 0,1% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m

Indeks cen nieruchomości - FHFA

USA marzec

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,6% m/m

Indeks cen nieruchomości to publikowany przez FHFA (Federal Housing Finance Agency) szeroki raport informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych. Powstaje na podstawie danych dostarczanych przez Fannie Mae (FNMA, Federal National Mortgage Association) i Freddie Mac (FHLMC, Federal Home Loan Mortgage Corporation), instytucje udzielające poręczeń na kredyty hipoteczne i obejmuje obszar niemal całych Stanów Zjednoczonych. Pierwsza publikacja indeksu miała miejsce w czwartym kwartale 1995r., zaś począwszy od marca 2008 indeks publikowany jest co miesiąc, ok. 55 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Sprzedaż domów na rynku wtórnym kwiecień 5,46 mln 5,57 mln 5,60 mln

Sprzedaż domów na rynku wtórnym

USA kwiecień

Aktualna: 5,46 mln

Prognoza: 5,57 mln

Poprzednia: 5,60 mln

Sprzedaż domów na rynku wtórnym to publikowany przez National Association of Realtors (Narodowe Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości) raport o liczbie domów sprzedanych przez dotychczasowych użytkowników w USA w danym miesiącu. Opiera się na danych o zrealizowanych transakcjach sprzedaży domów jednorodzinnych, szeregowych, mieszkań i lokali spółdzielczych. Nie zawiera danych o sprzedaży nowych domów. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 91 mld 92 mld 106 mld

Tygodniowa zmiana zapasów gazu

USA tydzień

Aktualna: 91 mld

Prognoza: 92 mld

Poprzednia: 106 mld

16:35
Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

USA

17:00
Indeks Kansas City Fed dla przemysłu maj 29 26

Indeks Kansas City Fed dla przemysłu

USA maj

Aktualna: 29

Prognoza:

Poprzednia: 26

20:00
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

piątek 25.05.18

00:00
Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)

Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)

Strefa Euro

Ecofin to jeden z możliwych składów w jakich pracuje Rada Unii Europejskiej. W skład Ecofin wchodzą ministrowie ds. gospodarczych i ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej. Obok Rady ds. Ogólnych i Rady ds. Rolnictwa stanowi jedną z najstarszych konfiguracji tego organu. Domeną działań Ecofin jest m.in. budżet UE, finanse publiczne, Unia Gospodarcza i Walutowa, rynki finansowe, przepływy kapitału oraz relacje finansowe z krajami trzecimi.
01:30
Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio maj 0,5% r/r 0,6% r/r 0,6% r/r

Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio

Japonia maj

Aktualna: 0,5% r/r

Prognoza: 0,6% r/r

Poprzednia: 0,6% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistic Bureau (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp. Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio to wskaźnik obliczany dla rejonu Tokio, po wyłączeniu z pełnego koszyka świeżej żywności. Raport wstępny publikowany jest ok. 25. dnia raportowanego miesiąca.
02:00
Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)

Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)

USA

08:00
Stopa bezrobocia marzec 3,9% 3,9% 3,9%

Stopa bezrobocia

Norwegia marzec

Aktualna: 3,9%

Prognoza: 3,9%

Poprzednia: 3,9%

10:00
Indeks instytutu Ifo maj 102,2 101,9 102,1

Indeks instytutu Ifo

Niemcy maj

Aktualna: 102,2

Prognoza: 101,9

Poprzednia: 102,1

Indeks instytutu Ifo, a właściwie indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate) publikowany jest przez Institut für Wirtschaftsforschung (Instytut Badań nad Gospodarką) z siedzibą w Monachium. Obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji niemieckiego gospodarki. Jego historia sięga roku 1991. Indeks Ifo powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Oceniają oni bieżącą koniunkturę oraz oczekiwaną jej zmianę w najbliższych sześciu miesiącach. Na podstawie tych ocen powstają dwa subindeksy, które odpowiednio obrazują bieżącą (Business Situation) i przyszłą sytuację biznesu (Business Expectations). Stanowią one źródło do obliczeń indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo. Jego wartość jest skorygowana o wpływ czynników sezonowych. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. trzeciego tygodnia raportowanego miesiąca.
10:00
Stopa bezrobocia kwiecień 6,3% 6,3% 6,6%

Stopa bezrobocia

Polska kwiecień

Aktualna: 6,3%

Prognoza: 6,3%

Poprzednia: 6,6%

Stopa bezrobocia dla Polski publikowana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Oblicza się ją jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo (z wykluczeniem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Wskaźnik ten, z uwagi na uwzględnienie jedynie zarejestrowanych bezrobotnych, uważany jest za mało miarodajny. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:30
PKB s.a. - rew. I kw. 1,2% r/r 1,2% r/r 1,4% r/r

PKB s.a. - rew.

Wlk. Brytania I kw.

Aktualna: 1,2% r/r

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 1,4% r/r

10:30
PKB s.a. - rew. I kw. 0,1% k/k 0,1% k/k 0,4% k/k

PKB s.a. - rew.

Wlk. Brytania I kw.

Aktualna: 0,1% k/k

Prognoza: 0,1% k/k

Poprzednia: 0,4% k/k

14:30
Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. kwiecień -1,7% m/m -1,4% m/m 2,6% m/m

Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.

USA kwiecień

Aktualna: -1,7% m/m

Prognoza: -1,4% m/m

Poprzednia: 2,6% m/m

Zamówienia w przemyśle to obszerny raport przygotowywany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe a także zapasów w przedsiębiorstwach. Opiera się na danych uzyskanych z przeprowadzanych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego ankiet, zawierających pytania o zamówienia (nowe oraz niezrealizowane) i zapasy. Dostarcza informacji o bieżących warunkach gospodarczych oraz prognozuje kierunki zmian. Zamówienia na dobra trwałego użytku to takie, których okres ekonomicznej użyteczności przekracza 3 lata.Zamówienia na dobra trwałego użytku oraz zamówienia na dobra bez środków transportu publikowane są dwa razy w miesiącu. Raz jako dane wstępne, drugi raz jako dane finalne. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
14:30
Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. kwiecień 0,9% m/m 0,5% m/m 0,1% m/m

Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.

USA kwiecień

Aktualna: 0,9% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Zamówienia w przemyśle to obszerny raport przygotowywany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe a także zapasów w przedsiębiorstwach. Opiera się na danych uzyskanych z przeprowadzanych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego ankiet, zawierających pytania o zamówienia (nowe oraz niezrealizowane) i zapasy. Dostarcza informacji o bieżących warunkach gospodarczych oraz prognozuje kierunki zmian. Zamówienia na dobra trwałego użytku z wyłączeniem środków transportu to część raportu zawierająca wskazania z wyłączeniem zmian w zamówieniach środków transportowych, ze względu na ich dużą zmienność. Zamówienia na dobra bez środków transportu publikowane są dwa razy w miesiącu. Raz jako dane wstępne, drugi raz jako dane finalne. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.
15:20
Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)

Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)

USA

15:20
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

16:00
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. maj 2,5 2,5 2,5

Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin.

USA maj

Aktualna: 2,5

Prognoza: 2,5

Poprzednia: 2,5

16:00
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. maj 2,8 2,8 2,7

Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin.

USA maj

Aktualna: 2,8

Prognoza: 2,8

Poprzednia: 2,7

16:00
Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. maj 98 98,8 98,8

Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.

USA maj

Aktualna: 98

Prognoza: 98,8

Poprzednia: 98,8

17:45
Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

USA

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego we Francji. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
17:45
Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

USA

19:00
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 859 844

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

USA tydzień

Aktualna: 859

Prognoza:

Poprzednia: 844