Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 13.11.17

08:00
Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień -0,7% m/m 2% m/m

Produkcja przemysłowa s.a.

Rumunia wrzesień

Aktualna: -0,7% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 2% m/m

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Institutul Naţional de Statistică (urząd statystyczny Rumunii) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Rumunii. Dane pochodzą z comiesięcznych badań sondażowych, przeprowadzanych wśród ok. 9 tys. podmiotów gospodarczych, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł, zatrudniających 50 i więcej osób. Dane są sezonowo wyrównane i skorygowane o liczbę dni roboczych.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 38 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. wrzesień 8,1% r/r 8,1% r/r 6,8% r/r

Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin.

Węgry wrzesień

Aktualna: 8,1% r/r

Prognoza: 8,1% r/r

Poprzednia: 6,8% r/r

09:00
Produkcja przemysłowa s.a. - fin. wrzesień -0,7% m/m -0,7% m/m 5,5% m/m

Produkcja przemysłowa s.a. - fin.

Węgry wrzesień

Aktualna: -0,7% m/m

Prognoza: -0,7% m/m

Poprzednia: 5,5% m/m

09:00
Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. wrzesień 5,4% r/r 5,4% r/r 6,8% r/r

Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.

Węgry wrzesień

Aktualna: 5,4% r/r

Prognoza: 5,4% r/r

Poprzednia: 6,8% r/r

09:00
Inflacja CPI październik 1,7% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r

Inflacja CPI

Słowacja październik

Aktualna: 1,7% r/r

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 1,6% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Wskaźnik ten liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług. W jego skład wchodzi ok. 720 dóbr i usług, które stanowią istotny udział w wydatkach konsumentów i obejmują całą sferę konsumpcji.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 12 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC październik 80,5 76,9

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Polska październik

Aktualna: 80,5

Prognoza:

Poprzednia: 76,9

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI)to wskaźnik prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Publikowany jest raz na miesiąc.
09:01
Nowe kredyty październik 663,2 mld CNY 780 mld CNY 1270 mld CNY

Nowe kredyty

Chiny październik

Aktualna: 663,2 mld CNY

Prognoza: 780 mld CNY

Poprzednia: 1270 mld CNY

Nowe kredyty to raport publikowany przez People\u0027s Bank of China (Ludowy Bank Chin) dostarczający informacji o wyrażonej w juanach wartości kredytów udzielonych konsumentom i przedsiębiorstwom w ciągu miesiąca. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:00
Saldo rachunku bieżącego wrzesień -2,44 mld CZK 2,25 mld CZK -8,1 mld CZK

Saldo rachunku bieżącego

Czechy wrzesień

Aktualna: -2,44 mld CZK

Prognoza: 2,25 mld CZK

Poprzednia: -8,1 mld CZK

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Česká národní banka (Narodowy Bank Czech). Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Czechy z resztą świata.Saldo rachunku bieżącego informuje o różnicy między wartością importowanych a eksportowanych towarów, usług, dochodów oraz przekazów transferów bieżących.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 43 dni po zakończeniu miesiąc
10:00
Raport o inflacji

Raport o inflacji

Polska

Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, projekcję inflacyjną na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące. Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim. Raport publikowany jest 4 razy w roku.
10:00
Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Strefa Euro

14:00
Inflacja CPI - fin. październik 2,1% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r

Inflacja CPI - fin.

Polska październik

Aktualna: 2,1% r/r

Prognoza: 2,1% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli popularna inflacja konsumencka lub inflacja CPI, to podstawowa miara zmiany cen na terenie kraju. Dla Polski publikuje go Główny Urząd Statystyczny. Obliczany jest on w oparciu o badania cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym. W 2008 roku ich liczba sięgała 1800. Badanie przeprowadza się w 209 rejonach kraju. Poszczególnym towarom przypisywane są określone wagi opracowane na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych. GUS publikując te dane podaje obok zmiany cen całego koszyka dóbr konsumpcyjnych, również zmiany cen poszczególnych jego składowych (m.in. żywności, odzieży i obuwia, transportu, edukacji). Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 14 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Saldo rachunku bieżącego wrzesień -100 mln EUR -300 mln EUR -100 mln EUR

Saldo rachunku bieżącego

Polska wrzesień

Aktualna: -100 mln EUR

Prognoza: -300 mln EUR

Poprzednia: -100 mln EUR

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Narodowy Bank Polski. Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata. Bilans płatniczy prezentowany jest z uwzględnieniem rachunku bieżącego, rachunku kapitałowego i finansowego, salda błędów i opuszczeń oraz oficjalnych aktywów rezerwowych. Saldo rachunku bieżącego obejmuje transakcje dotyczące rozliczeń za towary, usługi, dochody oraz przekazy transferów bieżących. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 42 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
18:45
Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)

Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)

Japonia

20:00
Budżet federalny październik -63,2 mld USD -50 mld USD 8 mld USD

Budżet federalny

USA październik

Aktualna: -63,2 mld USD

Prognoza: -50 mld USD

Poprzednia: 8 mld USD

Budżet Federalny to, prezentowane przez Departament Skarbu, oświadczenie rządu USA o wysokości przychodów i wydatków w miesiącu poprzedzającym publikację. Opiera się na informacjach dostarczanych przez podmioty rządowe i banki Rezerwy Federalnej. Umożliwia śledzenie zmian miesięcznych sald skarbu państwa, ukazuje trendy budżetu i wskazuje na kierunki zmian polityki fiskalnej.

wtorek 14.11.17

01:30
Indeks zaufania biznesu październik 8 7

Indeks zaufania biznesu

Australia październik

Aktualna: 8

Prognoza:

Poprzednia: 7

03:00
Inwestycje w aglomeracjach miejskich październik 7,3% r/r 7,4% r/r 7,5% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich

Chiny październik

Aktualna: 7,3% r/r

Prognoza: 7,4% r/r

Poprzednia: 7,5% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich to część raportu obejmującego inwestycje w środki trwałe, publikowanego przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o wielkości, tempie i strukturze wydatków poniesionych na inwestycje. Dzieli wydatki w zależności od obszaru na jakim dokonywana jest inwestycja, jednostki inwestującej a także według przedmiotu inwestycji (inwestycje w poprawę efektywności lub zdolności produkcyjnych, inwestycje w innowacje, inwestycje w nieruchomości, inne inwestycje). Raport podaje wysokości wydatków inwestycyjnych narastająco, licząc od początku danego roku. Prezentowane dane obejmują wszystkie inwestycje trwałe na obszarach miejskich. Wartości podawane w danym miesiącu odzwierciedlają zmianę wartości inwestycji w okresie styczeń-miesiąc bieżący danego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:00
Produkcja przemysłowa październik 6,2% r/r 6,3% r/r 6,6% r/r

Produkcja przemysłowa

Chiny październik

Aktualna: 6,2% r/r

Prognoza: 6,3% r/r

Poprzednia: 6,6% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Chin. Dane dotyczą przedsiębiorstw zaangażowanych w wydobycie i przetwarzanie zasobów naturalnych (w tym rolniczych) a także przedsiębiorstw zajmujących się naprawą urządzeń przemysłowych (w tym samochodów). Raport zawiera dane miesięczne, publikowane kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:00
Sprzedaż detaliczna październik 10% r/r 10,4% r/r 10,3% r/r

Sprzedaż detaliczna

Chiny październik

Aktualna: 10% r/r

Prognoza: 10,4% r/r

Poprzednia: 10,3% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny), obejmujący dane o całkowitej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej. Raport nie zawiera informacji na temat surowców, paliw, narzędzi i sprzętu sprzedawanego przedsiębiorstwom, znaczków pocztowych, wody, energii elektrycznej, gazu. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja CPI - fin. październik 0,0% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m

Inflacja CPI - fin.

Niemcy październik

Aktualna: 0,0% m/m

Prognoza: 0,0% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja HICP - fin. październik 1,5% r/r 1,5% r/r 1,8% r/r

Inflacja HICP - fin.

Niemcy październik

Aktualna: 1,5% r/r

Prognoza: 1,5% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Inflacja konsumencka HICP to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) i obliczany jest on według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
08:00
Inflacja CPI - fin. październik 1,6% r/r 1,6% r/r 1,8% r/r

Inflacja CPI - fin.

Niemcy październik

Aktualna: 1,6% r/r

Prognoza: 1,6% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja HICP - fin. październik -0,1% m/m -0,1% m/m 0,0% m/m

Inflacja HICP - fin.

Niemcy październik

Aktualna: -0,1% m/m

Prognoza: -0,1% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

Inflacja konsumencka HICP to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) i obliczany jest on według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
08:00
PKB n.s.a. - wst. III kw. 8,8% r/r 5,8% r/r 6,1% r/r

PKB n.s.a. - wst.

Rumunia III kw.

Aktualna: 8,8% r/r

Prognoza: 5,8% r/r

Poprzednia: 6,1% r/r

08:00
PKB n.s.a. - wst. III kw. 2,3% r/r 2,2% r/r 0,8% r/r

PKB n.s.a. - wst.

Niemcy III kw.

Aktualna: 2,3% r/r

Prognoza: 2,2% r/r

Poprzednia: 0,8% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Niemiec publikuje Destatis (niemiecki urząd statystyczny). Dane te nie są wyrównane sezonowo. Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne (ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego kwartału ) i dane ostateczne (ok. 55 dni po zakończeniu raportowanego kwartału).
08:00
PKB s.a. - wst. III kw. 0,8% k/k 0,6% k/k 0,6% k/k

PKB s.a. - wst.

Niemcy III kw.

Aktualna: 0,8% k/k

Prognoza: 0,6% k/k

Poprzednia: 0,6% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Niemiec publikuje Destatis (niemiecki urząd statystyczny). Dane te są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne (ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego kwartału ) i dane ostateczne (ok. 55 dni po zakończeniu raportowanego kwartału).
08:00
PKB III kw. 0,7% k/k 0,5% k/k 1,1% k/k

PKB

Norwegia III kw.

Aktualna: 0,7% k/k

Prognoza: 0,5% k/k

Poprzednia: 1,1% k/k

09:00
Inflacja HICP październik 0,6% m/m 0,6% m/m 0,6% m/m

Inflacja HICP

Hiszpania październik

Aktualna: 0,6% m/m

Prognoza: 0,6% m/m

Poprzednia: 0,6% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Inflacja HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) to wskaźnik cen obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Inflacja HICP październik 1,7% r/r 1,7% r/r 1,8% r/r

Inflacja HICP

Hiszpania październik

Aktualna: 1,7% r/r

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 1,8% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Inflacja HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) to wskaźnik cen obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
PKB s.a. - wst. III kw. 5% r/r 4,6% r/r 4,7% r/r

PKB s.a. - wst.

Czechy III kw.

Aktualna: 5% r/r

Prognoza: 4,6% r/r

Poprzednia: 4,7% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Czech publikuje Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 43 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
09:00
PKB s.a. - wst. III kw. 0,5% k/k 0,3% k/k 2,5% k/k

PKB s.a. - wst.

Czechy III kw.

Aktualna: 0,5% k/k

Prognoza: 0,3% k/k

Poprzednia: 2,5% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Czech publikuje Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 43 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
09:00
PKB n.s.a. - wst. III kw. 3,6% r/r 3,7% r/r 3,2% r/r

PKB n.s.a. - wst.

Węgry III kw.

Aktualna: 3,6% r/r

Prognoza: 3,7% r/r

Poprzednia: 3,2% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Węgier publikuje Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier). Dane te nie są wyrównane sezonowo.Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne.Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
09:00
PKB s.a. - wst. III kw. 3,8% r/r 3,5% r/r

PKB s.a. - wst.

Węgry III kw.

Aktualna: 3,8% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 3,5% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Węgier publikuje Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne.Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
09:00
PKB s.a. - wst. III kw. 0,8% k/k 0,7% k/k 0,9% k/k

PKB s.a. - wst.

Węgry III kw.

Aktualna: 0,8% k/k

Prognoza: 0,7% k/k

Poprzednia: 0,9% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Węgier publikuje Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier). Dane te są sezonowo wyrównane.Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne.Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
09:00
PKB - wst. III kw. 3,3% r/r 3,4% r/r 3,3% r/r

PKB - wst.

Słowacja III kw.

Aktualna: 3,3% r/r

Prognoza: 3,4% r/r

Poprzednia: 3,3% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Słowacji publikuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny).Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 43 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
09:05
Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

USA

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego we Francji. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
09:15
Ceny producentów i importu październik 0,5% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m

Ceny producentów i importu

Szwajcaria październik

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,5% m/m

Wskaźnik poziomu cen producentów i importu publikowany przez Swiss Federal Statistical Office obrazuje łączną zmianę cen dóbr produkcyjnych i dóbr importowanych, czyli towarów przywożonych do danego kraju.Raport ten publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po jego zakończeniu. miesiąca.
09:15
Ceny producentów październik 0,1% m/m 0,4% m/m

Ceny producentów

Szwajcaria październik

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,4% m/m

Indeks cen dóbr produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii), który obrazuje zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Stanowi jedną z miar poziomu inflacji w danym państwie.
09:15
Ceny producentów październik 0,2% r/r -0,2% r/r

Ceny producentów

Szwajcaria październik

Aktualna: 0,2% r/r

Prognoza:

Poprzednia: -0,2% r/r

Indeks cen dóbr produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii), który obrazuje zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Stanowi jedną z miar poziomu inflacji w danym państwie.
09:15
Ceny producentów i importu październik 1,2% r/r 0,8% r/r

Ceny producentów i importu

Szwajcaria październik

Aktualna: 1,2% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 0,8% r/r

Wskaźnik poziomu cen producentów i importu publikowany przez Swiss Federal Statistical Office obrazuje łączną zmianę cen dóbr produkcyjnych i dóbr importowanych, czyli towarów przywożonych do danego kraju.Raport ten publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po jego zakończeniu. miesiąca.
10:00
PKB s.a. - wst. III kw. 5,0% r/r 4,4% r/r

PKB s.a. - wst.

Polska III kw.

Aktualna: 5,0% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 4,4% r/r

Produkt Krajowy Brutto obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Dane o wielkości PKB dla Polski publikuje Główny Urząd Statystyczny. GUS publikuje je w stałych cenach średniorocznych z roku poprzedniego. Dynamika PKB odnoszona jest do kwartału roku poprzedniego. Dane te są sezonowo wyrównane. GUS publikuje wstępne szacunki Produktu Krajowego Brutto 61 dni po zakończeniu kwartału. Dane nieostateczne publikowane są w maju (I i II kw.) lub wrześniu (III i IV kw.) roku następnego. Natomiast dane ostateczne publikowane są w maju drugiego roku po roku publikacji danych.
10:00
PKB n.s.a. - wst. III kw. 4,7% r/r 4,5% r/r 3,9% r/r

PKB n.s.a. - wst.

Polska III kw.

Aktualna: 4,7% r/r

Prognoza: 4,5% r/r

Poprzednia: 3,9% r/r

Produkt Krajowy Brutto obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Dane o wielkości PKB dla Polski publikuje Główny Urząd Statystyczny. PKB n.s.a. czyli dane niewyrównane sezonowo, stanowią podstawową formę prezentacji danych o polskim PKB. GUS publikuje je w stałych cenach średniorocznych z roku poprzedniego. Dynamika PKB odnoszona jest do kwartału roku poprzedniego. GUS publikuje wstępne szacunki Produktu Krajowego Brutto 61 dni po zakończeniu kwartału. Dane nieostateczne publikowane są w maju (I i II kw.) lub wrześniu (III i IV kw.) roku następnego. Natomiast dane ostateczne publikowane są w maju drugiego roku po roku publikacji danych.
10:00
PKB s.a. - wst. III kw. 1,1% k/k 0,7% k/k 1,1% k/k

PKB s.a. - wst.

Polska III kw.

Aktualna: 1,1% k/k

Prognoza: 0,7% k/k

Poprzednia: 1,1% k/k

Produkt Krajowy Brutto obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Dane o wielkości PKB dla Polski publikuje Główny Urząd Statystyczny. GUS publikuje je w stałych cenach średniorocznych z roku poprzedniego. Dynamika PKB odnoszona jest do kwartału roku poprzedniego. Dane te są sezonowo wyrównane. GUS publikuje wstępne szacunki Produktu Krajowego Brutto 61 dni po zakończeniu kwartału. Dane nieostateczne publikowane są w maju (I i II kw.) lub wrześniu (III i IV kw.) roku następnego. Natomiast dane ostateczne publikowane są w maju drugiego roku po roku publikacji danych.
10:00
PKB - wst. III kw. 0,5% k/k 0,4% k/k 0,4% k/k

PKB - wst.

Włochy III kw.

Aktualna: 0,5% k/k

Prognoza: 0,4% k/k

Poprzednia: 0,4% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Raport dotyczący PKB Włoch prezentuje Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Jest on miarą wielkości gospodarki.
10:00
PKB - wst. III kw. 1,8% r/r 1,6% r/r 1,5% r/r

PKB - wst.

Włochy III kw.

Aktualna: 1,8% r/r

Prognoza: 1,6% r/r

Poprzednia: 1,5% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Raport dotyczący PKB Włoch prezentuje Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Jest on miarą wielkości gospodarki.
10:00
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)

Strefa Euro

10:30
Inflacja PPI październik 2,8% r/r 2,9% r/r 3,3% r/r

Inflacja PPI

Wlk. Brytania październik

Aktualna: 2,8% r/r

Prognoza: 2,9% r/r

Poprzednia: 3,3% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
10:30
Inflacja bazowa CPI październik 0,0% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania październik

Aktualna: 0,0% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

10:30
Inflacja bazowa CPI październik 2,7% r/r 2,8% r/r 2,7% r/r

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania październik

Aktualna: 2,7% r/r

Prognoza: 2,8% r/r

Poprzednia: 2,7% r/r

10:30
Inflacja CPI październik 3% r/r 3,1% r/r 3% r/r

Inflacja CPI

Wlk. Brytania październik

Aktualna: 3% r/r

Prognoza: 3,1% r/r

Poprzednia: 3% r/r

10:30
Inflacja CPI październik 0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m

Inflacja CPI

Wlk. Brytania październik

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

11:00
Indeks instytutu ZEW listopad 18,7 20 17,6

Indeks instytutu ZEW

Niemcy listopad

Aktualna: 18,7

Prognoza: 20

Poprzednia: 17,6

11:00
PKB s.a. - rew. III kw. 2,5% r/r 2,5% r/r 2,2% r/r

PKB s.a. - rew.

Strefa Euro III kw.

Aktualna: 2,5% r/r

Prognoza: 2,5% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

11:00
PKB s.a. - rew. III kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,6% k/k

PKB s.a. - rew.

Strefa Euro III kw.

Aktualna: 0,6% k/k

Prognoza: 0,6% k/k

Poprzednia: 0,6% k/k

11:00
Produkcja przemysłowa w.d.a. wrzesień 3,3% r/r 3,2% r/r 3,8% r/r

Produkcja przemysłowa w.d.a.

Strefa Euro wrzesień

Aktualna: 3,3% r/r

Prognoza: 3,2% r/r

Poprzednia: 3,8% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym i energetycznym, z wyłączeniem sektora budowlanego Strefy Euro. Dane te są sezonowo wyrównane i skorygowane o liczbę dni roboczych. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień -0,6% m/m -0,6% m/m 1,4% m/m

Produkcja przemysłowa s.a.

Strefa Euro wrzesień

Aktualna: -0,6% m/m

Prognoza: -0,6% m/m

Poprzednia: 1,4% m/m

11:00
Inflacja CPI - fin. październik 1% r/r 1% r/r 1,1% r/r

Inflacja CPI - fin.

Włochy październik

Aktualna: 1% r/r

Prognoza: 1% r/r

Poprzednia: 1,1% r/r

11:00
Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)

Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)

Japonia

11:00
Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)

Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)

USA

11:00
Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Strefa Euro

11:00
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

14:00
Inflacja bez cen żywności i energii październik 0,8% r/r 0,9% r/r 1% r/r

Inflacja bez cen żywności i energii

Polska październik

Aktualna: 0,8% r/r

Prognoza: 0,9% r/r

Poprzednia: 1% r/r

Inflacja bazowa prezentuje zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, po oczyszczeniu z wahań wynikających z szoków podażowych czy zmian sezonowych. Ilustruje ona zmiany cen po wyeliminowaniu m.in. cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen energii, a więc dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe.
14:15
Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)

Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)

USA

14:30
Inflacja bazowa PPI październik 0,4% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m

Inflacja bazowa PPI

USA październik

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Inflacja producencka (Producer Price Index) to grupa wskaźników publikowanych przez Bureau of Labor Statistics mierzących średnią zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy sprzedawcy. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. producencką inflację bazową.Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
14:30
Inflacja PPI październik 0,4% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m

Inflacja PPI

USA październik

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Inflacja producencka PPI (Producer Price Index) to grupa wskaźników publikowanych przez Bureau of Labor Statistics mierzących średnią zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy sprzedawcy. Inflacja bazowa PPI liczona jest analogicznie jak inflacja PPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja PPI październik 2,8% r/r 2,4% r/r 2,6% r/r

Inflacja PPI

USA październik

Aktualna: 2,8% r/r

Prognoza: 2,4% r/r

Poprzednia: 2,6% r/r

Inflacja producencka PPI (Producer Price Index) to grupa wskaźników publikowanych przez Bureau of Labor Statistics mierzących średnią zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy sprzedawcy. Inflacja bazowa PPI liczona jest analogicznie jak inflacja PPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja bazowa PPI październik 2,4% r/r 2,2% r/r 2,2% r/r

Inflacja bazowa PPI

USA październik

Aktualna: 2,4% r/r

Prognoza: 2,2% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

Inflacja producencka (Producer Price Index) to grupa wskaźników publikowanych przez Bureau of Labor Statistics mierzących średnią zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy sprzedawcy. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. producencką inflację bazową.Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
16:30
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Strefa Euro

19:05
Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)

USA

środa 15.11.17

00:30
Indeks zaufania konsumentów listopad -1,7% 3,6%

Indeks zaufania konsumentów

Australia listopad

Aktualna: -1,7%

Prognoza:

Poprzednia: 3,6%

Indeks zaufania konsumentów to raport publikowany wspólnie przez Westpac Banking Corporation i Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. Powstaje on na podstawie telefonicznej ankiety przeprowadzanej wśród ponad tysiąca, losowo wybranych dorosłych Australijczyków. Indeks zaufania konsumentów jest średnią pięciu składowych indeksów, które odzwierciedlają ocenę konsumentów dotyczącą ich sytuacji ekonomicznej w ostatnim roku i przewidywań na rok następny, oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w nadchodzącym roku i w nadchodzących 5 latach, oraz perspektywy zakupowe na główne produkty AGD. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dnia raportowanego miesiąca.
00:50
PKB n.s.a. - wst. III kw. 1,7% r/r 1,4% r/r

PKB n.s.a. - wst.

Japonia III kw.

Aktualna: 1,7% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 1,4% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Japonii publikuje Cabinet Office (Kancelaria Premiera Japonii). Dane te nie są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne oraz dane ostateczne, publikowane odpowiednio ok. 45 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
00:50
PKB (annualizowany) - wst. III kw. 1,4% 1,3% 2,5%

PKB (annualizowany) - wst.

Japonia III kw.

Aktualna: 1,4%

Prognoza: 1,3%

Poprzednia: 2,5%

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Japonii publikuje Cabinet Office (Kancelaria Premiera Japonii). PKB annualizowany to hipotetyczna zmiana PKB w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w tym czasie taka sama jak ostatni odczyt z kwartału na kwartał. Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne oraz dane ostateczne, publikowane odpowiednio ok. 45 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
00:50
PKB s.a. - wst. III kw. 0,3% k/k 0,3% k/k 0,6% k/k

PKB s.a. - wst.

Japonia III kw.

Aktualna: 0,3% k/k

Prognoza: 0,3% k/k

Poprzednia: 0,6% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Japonii publikuje Cabinet Office (Kancelaria Premiera Japonii). Dane te są wyrównane sezonowo. Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne oraz dane ostateczne, publikowane odpowiednio ok. 45 i 70 dni po zakończeniu kwartału.
01:30
Indeks wynagrodzeń III kw. 0,5% k/k 0,7% k/k 0,5% k/k

Indeks wynagrodzeń

Australia III kw.

Aktualna: 0,5% k/k

Prognoza: 0,7% k/k

Poprzednia: 0,5% k/k

05:30
Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. wrzesień 2,6% r/r 2,5% r/r 5,3% r/r

Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.

Japonia wrzesień

Aktualna: 2,6% r/r

Prognoza: 2,5% r/r

Poprzednia: 5,3% r/r

05:30
Produkcja przemysłowa s.a. - fin. wrzesień -1% m/m -1,1% m/m 2% m/m

Produkcja przemysłowa s.a. - fin.

Japonia wrzesień

Aktualna: -1% m/m

Prognoza: -1,1% m/m

Poprzednia: 2% m/m

08:00
Bilans handlu zagranicznego październik 15,1 mld NOK 9,2 mld NOK

Bilans handlu zagranicznego

Norwegia październik

Aktualna: 15,1 mld NOK

Prognoza:

Poprzednia: 9,2 mld NOK

08:45
Inflacja HICP - fin. październik 0,1% m/m 0,1% m/m -0,2% m/m

Inflacja HICP - fin.

Francja październik

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: -0,2% m/m

08:45
Inflacja HICP - fin. październik 1,2% r/r 1,2% r/r 1,1% r/r

Inflacja HICP - fin.

Francja październik

Aktualna: 1,2% r/r

Prognoza: 1,2% r/r

Poprzednia: 1,1% r/r

09:00
Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)

USA

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego we Francji. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. PMI dla przemysłu publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem, opartym na odpowiedziach co najmniej 75% wszystkich ankietowanych w danym miesiącu. Dane wstępne publikowane są ok. 20 dnia danego miesiąca, zaś dane ostateczne pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
10:30
Stopa bezrobocia wrzesień 4,3% 4,3% 4,3%

Stopa bezrobocia

Wlk. Brytania wrzesień

Aktualna: 4,3%

Prognoza: 4,3%

Poprzednia: 4,3%

10:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych październik 1,1 tys. 2,3 tys. 1,7 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Wlk. Brytania październik

Aktualna: 1,1 tys.

Prognoza: 2,3 tys.

Poprzednia: 1,7 tys.

11:00
Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień 25 mld EUR 21,2 mld EUR 21,6 mld EUR

Bilans handlu zagranicznego s.a.

Strefa Euro wrzesień

Aktualna: 25 mld EUR

Prognoza: 21,2 mld EUR

Poprzednia: 21,6 mld EUR

Raport o handlu zagranicznym to szeroki raport publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych krajów należących do Strefy Euro, krajów kandydujących i krajów należących do EFTA (European Free Trade Association). Dostarcza danych z podziałem m.in. na rodzaj dóbr, rodzaj transakcji (import, eksport), okres jakiego dotyczy i kraju. Bilans handlu zagranicznego s.a. to dane sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Strefa Euro

13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 3,1% 0,0%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna: 3,1%

Prognoza:

Poprzednia: 0,0%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
14:30
Indeks NY Empire State listopad 19,4 26 30,2

Indeks NY Empire State

USA listopad

Aktualna: 19,4

Prognoza: 26

Poprzednia: 30,2

Indeks New York Empire State to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, powstający na podstawie ankiet wysyłanych pierwszego dnia każdego miesiąca do około 200 czołowych managerów lub prezesów firm sektora produkcyjnego na terenie stanu Nowy Jork. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące zmian zaobserwowanych w ich przedsiębiorstwach w poprzednim miesiącu oraz oceniają perspektywy na najbliższe 6 miesięcy. Pytania dotyczą takich zagadnień jak zamówienia, czas realizacji dostaw, zapasy, ceny, stan zatrudnienia, nakłady na technologie oraz wydatki kapitałowe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, po uwzględnieniu czynników sezonowych, konstruowane są subindeksy, które z kolei składają się na indeks New York Empire State, obrazujący koniunkturę gospodarczą w całym stanie. Odczyt poniżej 0 pkt oznacza pogorszenie warunków, odczyt powyżej tego poziomu oznacza poprawę warunków gospodarczych. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja bazowa CPI październik 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m

Inflacja bazowa CPI

USA październik

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług.Jest liczony jest on na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się średnią zmianę cen dla nabywców w postaci konsumenckiej inflacji bazowej. Raport ten publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI październik 0,1% m/m 0,1% m/m 0,5% m/m

Inflacja CPI

USA październik

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: 0,5% m/m

Inflacja konsumencka CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Inflacja bazowa CPI liczona jest analogicznie jak inflacja CPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja bazowa CPI październik 1,8% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r

Inflacja bazowa CPI

USA październik

Aktualna: 1,8% r/r

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 1,7% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług.Jest liczony jest on na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się średnią zmianę cen dla nabywców w postaci konsumenckiej inflacji bazowej. Raport ten publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI październik 2% r/r 2% r/r 2,2% r/r

Inflacja CPI

USA październik

Aktualna: 2% r/r

Prognoza: 2% r/r

Poprzednia: 2,2% r/r

Inflacja konsumencka CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Inflacja bazowa CPI liczona jest analogicznie jak inflacja CPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Sprzedaż detaliczna październik 0,2% m/m 0,0% m/m 1,6% m/m

Sprzedaż detaliczna

USA październik

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,0% m/m

Poprzednia: 1,6% m/m

Wyniki sprzedaży detalicznej to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Zawiera dane zarówno o sprzedaży bezpośredniej jak i wysyłkowej, dzieląc produkty na grupy takie jak żywność i napoje, odzież, samochody. Ze względu na duży udział sprzedaży detalicznej w amerykańskim PKB, raport ten ma istotne znaczenie dla oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Raport o wynikach sprzedaży detalicznej zawiera m.in. takie składowe jak całkowita sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna z wyłączeniem sprzedaży samochodów (ze względu na dużą ich zmienność). Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 14 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Sprzedaż bez samochodów październik 0,1% m/m 0,2% m/m 1% m/m

Sprzedaż bez samochodów

USA październik

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 1% m/m

Wyniki sprzedaży detalicznej to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Zawiera dane zarówno o sprzedaży bezpośredniej jak i wysyłkowej, dzieląc produkty na grupy takie jak żywność i napoje, odzież, samochody. Ze względu na duży udział sprzedaży detalicznej w amerykańskim PKB, raport ten ma istotne znaczenie dla oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Raport zawiera dane miesięczne, jest publikowany ok. 14 dni po zakończeniu miesiąca i zawiera dane o całkowitej sprzedaży detalicznej oraz o sprzedaży detalicznej z wyłączeniem sprzedaży samochodów (ze względu na dużą ich zmienność).
14:30
Sprzedaż bez samochodów i paliw październik 0,3% m/m 0,5% m/m

Sprzedaż bez samochodów i paliw

USA październik

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,5% m/m

16:00
Zapasy niesprzedanych towarów wrzesień 0,0% m/m 0,0% m/m 0,7% m/m

Zapasy niesprzedanych towarów

USA wrzesień

Aktualna: 0,0% m/m

Prognoza: 0,0% m/m

Poprzednia: 0,7% m/m

Zapasy niesprzedanych towarów to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych) obejmujący dane o całkowitej ilości zapasów utrzymywanych w gospodarce, rozumianych jako ilość wszystkich produktów dostępnych do sprzedaży firmom i/lub finalnemu odbiorcy. Dane te są częścią szerokiego raportu o zapasach i sprzedaży w produkcji i handlu, tworzonego w oparciu o trzy rodzaje ankiet przeprowadzanych odpowiednio wśród detalistów, hurtowników i producentów. Kształtowanie się poziomu zapasów niesprzedanych towarów ułatwia prognozowanie kierunku zmian popytu i podaży w gospodarce. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,9 mln brk -1 mln brk -3,3 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna: 0,9 mln brk

Prognoza: -1 mln brk

Poprzednia: -3,3 mln brk

16:30
Zmiana zapasów ropy tydzień 1,85 mln brk -2,8 mln brk 2,2 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna: 1,85 mln brk

Prognoza: -2,8 mln brk

Poprzednia: 2,2 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
16:30
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,8 mln brk -1,8 mln brk -3,3 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna: -0,8 mln brk

Prognoza: -1,8 mln brk

Poprzednia: -3,3 mln brk

22:00
Napływ kapitałów długoterminowych wrzesień 80,9 mld USD 34,6 mld USD 67,2 mld USD

Napływ kapitałów długoterminowych

USA wrzesień

Aktualna: 80,9 mld USD

Prognoza: 34,6 mld USD

Poprzednia: 67,2 mld USD

Napływ kapitałów do USA to raport zawierający dane o transgranicznym przepływie inwestycji pomiędzy rezydentami USA (w tym amerykańskimi oddziałami przedsiębiorstw z główną siedzibą w innych krajach) a cudzoziemcami (w tym zagranicznymi oddziałami firm amerykańskich). Jego obserwacja ułatwia prognozowanie kursu dolara oraz kształtowania się stóp procentowych w USA. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
22:10
Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)

Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)

USA

czwartek 16.11.17

01:30
Stopa bezrobocia październik 5,4% 5,5% 5,5%

Stopa bezrobocia

Australia październik

Aktualna: 5,4%

Prognoza: 5,5%

Poprzednia: 5,5%

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. Jedną ze składowych tego raportu jest stopa bezrobocia czyli ilość bezrobotnych, wyrażona jako procent całej siły roboczej. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
01:30
Zmiana zatrudnienia październik 3,7 tys. 18,9 tys. 19,8 tys.

Zmiana zatrudnienia

Australia październik

Aktualna: 3,7 tys.

Prognoza: 18,9 tys.

Poprzednia: 19,8 tys.

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. Jedną ze składowych tego raportu jest zmiana zatrudnienia czyli zmiana ilości pracowników zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
07:30
Stopa bezrobocia s.a. III kw. 9,7% 9,5%

Stopa bezrobocia s.a.

Francja III kw.

Aktualna: 9,7%

Prognoza:

Poprzednia: 9,5%

09:00
Inflacja PPI październik 1,1% r/r 1,4% r/r 1,7% r/r

Inflacja PPI

Czechy październik

Aktualna: 1,1% r/r

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,7% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług (ściśle powiązanych z tymi towarami) działających i sprzedających na terenie Czech. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT, akcyzy, kosztów transportu.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
09:45
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)

Strefa Euro

10:00
Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Strefa Euro

10:06
Bilans handlu zagranicznego wrzesień 3,99 mld EUR 3,44 mld EUR 2,77 mld EUR

Bilans handlu zagranicznego

Włochy wrzesień

Aktualna: 3,99 mld EUR

Prognoza: 3,44 mld EUR

Poprzednia: 2,77 mld EUR

Bilans Handlu zagranicznego stanowi część raportu dotyczącego handlu zagranicznego Włoch. Obliczany jest jako różnica eksportu i importu.
10:30
Sprzedaż detaliczna październik -0,3% r/r -0,8% r/r 1,2% r/r

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania październik

Aktualna: -0,3% r/r

Prognoza: -0,8% r/r

Poprzednia: 1,2% r/r

10:30
Sprzedaż detaliczna październik 0,3% m/m 0,0% m/m -0,8% m/m

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania październik

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza: 0,0% m/m

Poprzednia: -0,8% m/m

11:00
Inflacja HICP październik 1,4% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r

Inflacja HICP

Strefa Euro październik

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,5% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP październik -0,1% m/m -0,1% m/m 0,4% m/m

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro październik

Aktualna: -0,1% m/m

Prognoza: -0,1% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja HICP październik 0,1% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m

Inflacja HICP

Strefa Euro październik

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: 0,4% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP październik 1,1% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro październik

Aktualna: 1,1% r/r

Prognoza: 1,1% r/r

Poprzednia: 1,3% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
14:30
Ceny importu październik 0,2% m/m 0,4% m/m 0,7% m/m

Ceny importu

USA październik

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: 0,7% m/m

Ceny importu to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistic, obrazujący ceny handlu zagranicznego wyrażone w walucie krajowej. Wskaźnik ten budowany jest w oparciu o informacje dot. cen towarów zakupionych w USA, ale wyprodukowanych zagranicą. Informacje o cenach ropy pochodzą z danych Departamentu Energii, zaś o cenach towarów rolniczych z Departamentu Rolnictwa. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Ceny importu bez ropy październik 0,1% m/m 0,3% m/m

Ceny importu bez ropy

USA październik

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,3% m/m

Ceny importu i eksportu to dwa wskaźniki publikowane przez Bureau of Labor Statistic obrazujące ceny handlu zagranicznego wyrażone w walucie krajowej. Indeksy te budowane są w oparciu o informacje dot. cen towarów zakupionych w USA ale wyprodukowanych zagranicą (import) oraz cen towarów sprzedanych poza USA a wyprodukowanych w kraju (eksport). Informacje o cenach ropy pochodzą z danych Departamentu Energii, zaś o cenach towarów rolniczych z Departamentu Rolnictwa. Wskaźnik cen importu bez ropy umożliwia ocenę poziomu inflacji towarów w obrocie międzynarodowym z wyłączeniem ropy naftowej. Indeks zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
14:30
Indeks Fed z Filadelfii listopad 18,9 25 27,9

Indeks Fed z Filadelfii

USA listopad

Aktualna: 18,9

Prognoza: 25

Poprzednia: 27,9

Indeks Fed z Filadelfii to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey i Delaware. Uczestnicy mają za zadanie określić kierunek zmian zachodzących w ich przedsiębiorstwach odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące m.in. zatrudnienia, godzin pracy, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), dostaw, zapasów, terminów realizacji, cen płaconych i cen otrzymywanych. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje rozwój sektora przetwórczego, co uważane jest za równoznaczne ze wzrostem gospodarczym. Spadek poniżej tego poziomu sygnalizuje spowolnienie. Badanie przeprowadzane jest od maja 1968 roku. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, na początku drugiej połowy każdego miesiąca.
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 249 tys. 235 tys. 239 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna: 249 tys.

Prognoza: 235 tys.

Poprzednia: 239 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
15:00
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

15:10
Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)

USA

15:15
Produkcja przemysłowa październik 0,9% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m

Produkcja przemysłowa

USA październik

Aktualna: 0,9% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 0,3% m/m

Produkcja przemysłowa to publikowany przez amerykański bank centralny indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Dane służące konstrukcji tego indeksu pochodzą z amerykańskiego urzędu statystycznego a także z towarzystw handlowych i zawierają informacje zarówno o zasobach zużytych do produkcji jak i o wielkości produkcji końcowej. Z indywidualnych danych, przy użyciu formuły Fishera, wyliczany jest następnie indeks produkcji przemysłowej. Na podstawie wskaźnika produkcji przemysłowej można ustalać perspektywy gospodarcze i szacować tempo wzrostu PKB. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca
15:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych październik 77% 76,3% 76%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

USA październik

Aktualna: 77%

Prognoza: 76,3%

Poprzednia: 76%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez amerykański bank centralny obrazujący poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego w gospodarce. Stanowi on część raportu o dynamice produkcji przemysłowej i zawiera dane o sektorze przemysłowym, wydobywczym i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Poziom 80-85% uznawany jest za granicę, powyżej której zaczyna pojawiać się groźba presji inflacyjnej. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Indeks rynku nieruchomości - NAHB listopad 70 68 68

Indeks rynku nieruchomości - NAHB

USA listopad

Aktualna: 70

Prognoza: 68

Poprzednia: 68

Indeks rynku nieruchomości NAHB to przygotowywany przez National Association of Home Builders (Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów) wskaźnik nastrojów na rynku nieruchomości. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród członków stowarzyszenia. Zawiera on trzy rodzaje (wyrównanych sezonowo) danych statystycznych: • bieżąca sprzedaż domów jednorodzinnych, • oczekiwania wobec sprzedaży domów jednorodzinnych na najbliższe 6 miesięcy, • zainteresowanie nabywców. Indeks przyjmuje wartości w przedziale 0 – 100. Odczyt na poziomie 50 oznacza, że pozytywnych ocen sytuacji na rynku nieruchomości było dokładnie tyle ile negatywnych. Odczyt powyżej 50 oznacza, że odpowiedzi pozytywnych było więcej. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
21:45
Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)

Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)

USA

22:45
Inflacja PPI III kw. 1% k/k 1,4% k/k 1,3% k/k

Inflacja PPI

Nowa Zelandia III kw.

Aktualna: 1% k/k

Prognoza: 1,4% k/k

Poprzednia: 1,3% k/k

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług. Konstruowany jest w oparciu o informacje o cenach ok. 13 tys. towarów, zbierane za pomocą ankiet przeprowadzanych wśród ok. 3 tys. respondentów.Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 47 dni po zakończeniu każdego kwartału.

piątek 17.11.17

00:00
Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny

Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny

Czechy

00:00
Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny

Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny

Słowacja

09:30
Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Strefa Euro

10:00
Saldo rachunku bieżącego s.a. wrzesień 37,8 mld EUR 30,2 mld EUR 33,3 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a.

Strefa Euro wrzesień

Aktualna: 37,8 mld EUR

Prognoza: 30,2 mld EUR

Poprzednia: 33,3 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a. to jeden z elementów szerokiego raportu o bilansie płatniczym, publikowanego przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny). Dostarcza on informacji o różnicach pomiędzy eksportem a importem Strefy Euro. Transakcje w bilansie płatniczym rejestrowane są na dwóch różnych kontach: na rachunku obrotów bieżących oraz rachunku obrotów kapitałowych. Zawierają m.in. informacje o saldzie wymiany towarów i usług, saldzie transferów finansowych, saldzie dochodów.Saldo rachunku bieżącego s.a. to dane sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Wynagrodzenie październik 7,4% r/r 6,6% r/r 6,0% r/r

Wynagrodzenie

Polska październik

Aktualna: 7,4% r/r

Prognoza: 6,6% r/r

Poprzednia: 6,0% r/r

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto stanowią sumę wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób, w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wynagrodzeniach zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
14:00
Zatrudnienie październik 4,4% r/r 4,5% r/r 4,5% r/r

Zatrudnienie

Polska październik

Aktualna: 4,4% r/r

Prognoza: 4,5% r/r

Poprzednia: 4,5% r/r

Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione sezonowo, a także pracowników najemnych. Przedsiębiorstwa definiowane są jako podmioty w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonym przez GUS zakresie (m.in. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel).Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
14:00
Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)

Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)

Niemcy

14:30
Pozwolenia na budowę domów październik 1297 tys. 1247 tys. 1215 tys.

Pozwolenia na budowę domów

USA październik

Aktualna: 1297 tys.

Prognoza: 1247 tys.

Poprzednia: 1215 tys.

Pozwolenia na budowę domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych). Obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie. Dane pochodzą z raportów składanych przez lokalne urzędy wydające pozwolenia na budowę domów. Około 9 tys. z 20 tys. takich urzędów w USA jest ankietowanych co miesiąc, pozostałe raz w roku. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Rozpoczęte budowy domów październik 1290 tys. 1190 tys. 1127 tys.

Rozpoczęte budowy domów

USA październik

Aktualna: 1290 tys.

Prognoza: 1190 tys.

Poprzednia: 1127 tys.

Rozpoczęte budowy domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA). Obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie. Dane pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI październik 0,1% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m

Inflacja CPI

Kanada październik

Aktualna: 0,1% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI październik 1,4% r/r 1,4% r/r 1,6% r/r

Inflacja CPI

Kanada październik

Aktualna: 1,4% r/r

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,6% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:30
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board wrzesień 0,2% 0,1%

Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board

Australia wrzesień

Aktualna: 0,2%

Prognoza:

Poprzednia: 0,1%

17:00
Indeks Kansas City Fed dla przemysłu listopad 16 21 20

Indeks Kansas City Fed dla przemysłu

USA listopad

Aktualna: 16

Prognoza: 21

Poprzednia: 20

19:00
Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 738 738

Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy

USA tydzień

Aktualna: 738

Prognoza:

Poprzednia: 738

21:00
Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)

Strefa Euro