Skip to content

XTB TRADEBEAT

Kalendarz ekonomiczny


Kraj
Znaczenie
Godzina Kraj Wskaźnik Znaczenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

poniedziałek 16.01.17

00:00
Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny

Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny

USA

00:50
Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia listopad -5,1% m/m -1,7% m/m 4,1% m/m

Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia

Japonia listopad

Aktualna: -5,1% m/m

Prognoza: -1,7% m/m

Poprzednia: 4,1% m/m

01:00
Inflacja konsumencka - Melbourne Institute grudzień 0,5% m/m 0,1% m/m

Inflacja konsumencka - Melbourne Institute

Australia grudzień

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza:

Poprzednia: 0,1% m/m

Inflacja konsumencka wg Melbourne Institute to raport publikowany wspólnie przez TD Securities i Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. Wskaźnik ten dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w ciągu badanego miesiąca. Metodologia jego liczenia jest analogiczna jak w przypadku wskaźnika CPI, publikowanego raz na kwartał przez urząd statystyczny Australii. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług w głównych miastach Australii. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 4 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Bilans handlu zagranicznego grudzień 23,3 mld NOK 15,1 mld NOK

Bilans handlu zagranicznego

Norwegia grudzień

Aktualna: 23,3 mld NOK

Prognoza:

Poprzednia: 15,1 mld NOK

09:00
Inflacja PPI grudzień -0,4% r/r -0,5% r/r -1,3% r/r

Inflacja PPI

Czechy grudzień

Aktualna: -0,4% r/r

Prognoza: -0,5% r/r

Poprzednia: -1,3% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług (ściśle powiązanych z tymi towarami) działających i sprzedających na terenie Czech. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT, akcyzy, kosztów transportu.Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
09:00
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)

Strefa Euro

10:00
Inflacja CPI - fin. grudzień 0,5% r/r 0,5% r/r 0,1% r/r

Inflacja CPI - fin.

Włochy grudzień

Aktualna: 0,5% r/r

Prognoza: 0,5% r/r

Poprzednia: 0,1% r/r

11:00
Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad 22,7 mld EUR 23,2 mld EUR 19,7 mld EUR

Bilans handlu zagranicznego s.a.

Strefa Euro listopad

Aktualna: 22,7 mld EUR

Prognoza: 23,2 mld EUR

Poprzednia: 19,7 mld EUR

Raport o handlu zagranicznym to szeroki raport publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych krajów należących do Strefy Euro, krajów kandydujących i krajów należących do EFTA (European Free Trade Association). Dostarcza danych z podziałem m.in. na rodzaj dóbr, rodzaj transakcji (import, eksport), okres jakiego dotyczy i kraju. Bilans handlu zagranicznego s.a. to dane sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Inflacja bez cen żywności i energii grudzień 0,0% r/r 0,0% r/r -0,1% r/r

Inflacja bez cen żywności i energii

Polska grudzień

Aktualna: 0,0% r/r

Prognoza: 0,0% r/r

Poprzednia: -0,1% r/r

Inflacja bazowa prezentuje zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, po oczyszczeniu z wahań wynikających z szoków podażowych czy zmian sezonowych. Ilustruje ona zmiany cen po wyeliminowaniu m.in. cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen energii, a więc dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe.
19:30
Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)

Wlk. Brytania

wtorek 17.01.17

01:30
Kredyt hipoteczny listopad 0,9% m/m 0,1% m/m -0,8% m/m

Kredyt hipoteczny

Australia listopad

Aktualna: 0,9% m/m

Prognoza: 0,1% m/m

Poprzednia: -0,8% m/m

Kredyt hipoteczny to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) informujący o zmianie liczby zaakceptowanych wniosków kredytowych. Obejmuje liczbę zobowiązań kredytowych podjętych przez banki, towarzystwa budowlane i innych pożyczkodawców, udzielających kredytów w pełni zabezpieczanych na nieruchomościach mieszkalnych. Prezentowane dane informują o zmianie liczny zaakceptowanych wniosków o kredyty hipoteczne z przeznaczeniem na budowę, zakup mieszkania na rynku pierwotnym oraz zakup mieszkania na rynku wtórnym. Raport publikowany jest raz na miesiąc, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
05:30
Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. listopad 4,6% r/r 4,6% r/r -1,4% r/r

Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.

Japonia listopad

Aktualna: 4,6% r/r

Prognoza: 4,6% r/r

Poprzednia: -1,4% r/r

05:30
Produkcja przemysłowa s.a. - fin. listopad 1,5% m/m 1,5% m/m 0,0% m/m

Produkcja przemysłowa s.a. - fin.

Japonia listopad

Aktualna: 1,5% m/m

Prognoza: 1,5% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

10:00
Bilans handlu zagranicznego listopad 4,2 mld EUR 3,84 mld EUR 4,3 mld EUR

Bilans handlu zagranicznego

Włochy listopad

Aktualna: 4,2 mld EUR

Prognoza: 3,84 mld EUR

Poprzednia: 4,3 mld EUR

Bilans Handlu zagranicznego stanowi część raportu dotyczącego handlu zagranicznego Włoch. Obliczany jest jako różnica eksportu i importu.
10:30
Inflacja bazowa CPI grudzień 0,5% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

10:30
Inflacja bazowa CPI grudzień 1,6% r/r 1,4% r/r 1,4% r/r

Inflacja bazowa CPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 1,6% r/r

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,4% r/r

10:30
Inflacja CPI grudzień 1,6% r/r 1,4% r/r 1,2% r/r

Inflacja CPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 1,6% r/r

Prognoza: 1,4% r/r

Poprzednia: 1,2% r/r

10:30
Inflacja CPI grudzień 0,5% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m

Inflacja CPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

10:30
Inflacja PPI grudzień 2,7% r/r 2,9% r/r 2,3% r/r

Inflacja PPI

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 2,7% r/r

Prognoza: 2,9% r/r

Poprzednia: 2,3% r/r

Inflacja PPI (Producer Price Index)to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Francji. Powstaje na podstawie badań ok. 26 tys. produktów z 3,9 tys. firm. Dane nie są wyrównywane sezonowo. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT ani podatku dochodowego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
11:00
Indeks instytutu ZEW styczeń 16,6 18,8 13,8

Indeks instytutu ZEW

Niemcy styczeń

Aktualna: 16,6

Prognoza: 18,8

Poprzednia: 13,8

14:30
Indeks NY Empire State styczeń 6,5 9 9

Indeks NY Empire State

USA styczeń

Aktualna: 6,5

Prognoza: 9

Poprzednia: 9

Indeks New York Empire State to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, powstający na podstawie ankiet wysyłanych pierwszego dnia każdego miesiąca do około 200 czołowych managerów lub prezesów firm sektora produkcyjnego na terenie stanu Nowy Jork. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące zmian zaobserwowanych w ich przedsiębiorstwach w poprzednim miesiącu oraz oceniają perspektywy na najbliższe 6 miesięcy. Pytania dotyczą takich zagadnień jak zamówienia, czas realizacji dostaw, zapasy, ceny, stan zatrudnienia, nakłady na technologie oraz wydatki kapitałowe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, po uwzględnieniu czynników sezonowych, konstruowane są subindeksy, które z kolei składają się na indeks New York Empire State, obrazujący koniunkturę gospodarczą w całym stanie. Odczyt poniżej 0 pkt oznacza pogorszenie warunków, odczyt powyżej tego poziomu oznacza poprawę warunków gospodarczych. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
14:45
Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley)

Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley)

USA

16:00
Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)

Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)

USA

środa 18.01.17

00:00
Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

USA

00:30
Indeks zaufania konsumentów styczeń 0,1% -3,9%

Indeks zaufania konsumentów

Australia styczeń

Aktualna: 0,1%

Prognoza:

Poprzednia: -3,9%

Indeks zaufania konsumentów to raport publikowany wspólnie przez Westpac Banking Corporation i Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. Powstaje on na podstawie telefonicznej ankiety przeprowadzanej wśród ponad tysiąca, losowo wybranych dorosłych Australijczyków. Indeks zaufania konsumentów jest średnią pięciu składowych indeksów, które odzwierciedlają ocenę konsumentów dotyczącą ich sytuacji ekonomicznej w ostatnim roku i przewidywań na rok następny, oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w nadchodzącym roku i w nadchodzących 5 latach, oraz perspektywy zakupowe na główne produkty AGD. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dnia raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja CPI - fin. grudzień 0,7% m/m 0,7% m/m 0,1% m/m

Inflacja CPI - fin.

Niemcy grudzień

Aktualna: 0,7% m/m

Prognoza: 0,7% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja HICP - fin. grudzień 1,7% r/r 1,7% r/r 0,7% r/r

Inflacja HICP - fin.

Niemcy grudzień

Aktualna: 1,7% r/r

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 0,7% r/r

Inflacja konsumencka HICP to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) i obliczany jest on według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
08:00
Inflacja CPI - fin. grudzień 1,7% r/r 1,7% r/r 0,8% r/r

Inflacja CPI - fin.

Niemcy grudzień

Aktualna: 1,7% r/r

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 0,8% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
08:00
Inflacja HICP - fin. grudzień 1% m/m 1% m/m 0,0% m/m

Inflacja HICP - fin.

Niemcy grudzień

Aktualna: 1% m/m

Prognoza: 1% m/m

Poprzednia: 0,0% m/m

Inflacja konsumencka HICP to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) i obliczany jest on według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Dostarcza informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
10:30
Stopa bezrobocia listopad 4,8% 4,8% 4,8%

Stopa bezrobocia

Wlk. Brytania listopad

Aktualna: 4,8%

Prognoza: 4,8%

Poprzednia: 4,8%

10:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych grudzień -10,1 tys. 5 tys. 2,4 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: -10,1 tys.

Prognoza: 5 tys.

Poprzednia: 2,4 tys.

11:00
Inflacja HICP grudzień 1,1% r/r 1,1% r/r 0,6% r/r

Inflacja HICP

Strefa Euro grudzień

Aktualna: 1,1% r/r

Prognoza: 1,1% r/r

Poprzednia: 0,6% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP grudzień 0,4% m/m 0,4% m/m -0,1% m/m

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro grudzień

Aktualna: 0,4% m/m

Prognoza: 0,4% m/m

Poprzednia: -0,1% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja HICP grudzień 0,5% m/m 0,5% m/m -0,1% m/m

Inflacja HICP

Strefa Euro grudzień

Aktualna: 0,5% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: -0,1% m/m

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
11:00
Inflacja bazowa HICP grudzień 0,9% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r

Inflacja bazowa HICP

Strefa Euro grudzień

Aktualna: 0,9% r/r

Prognoza: 0,9% r/r

Poprzednia: 0,8% r/r

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.
13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 0,8% 5,8%

Wnioski o kredyt hipoteczny

USA tydzień

Aktualna: 0,8%

Prognoza:

Poprzednia: 5,8%

Wnioski o kredyt hipoteczny to raport publikowany w każdą środę przez Mortgage Bankers Association dostarczający bieżących informacji na temat rzeczywistego finansowania rynku nieruchomości. Zawiera on m.in. informacje o średnim oprocentowaniu 30-letniego kredytu hipotecznego, kredytach na zakup domów czy indeks refinansowania. Prezentowaną składową tego raportu jest procentowa zmiana ilości nowych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego tygodnia. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez banki hipoteczne, banki komercyjne i kasy oszczędnościowe i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację.
14:00
Wynagrodzenie grudzień 2,7% r/r 3,95% r/r 4% r/r

Wynagrodzenie

Polska grudzień

Aktualna: 2,7% r/r

Prognoza: 3,95% r/r

Poprzednia: 4% r/r

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto stanowią sumę wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób, w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wynagrodzeniach zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
14:00
Zatrudnienie grudzień 3,1% r/r 3,1% r/r 3,1% r/r

Zatrudnienie

Polska grudzień

Aktualna: 3,1% r/r

Prognoza: 3,1% r/r

Poprzednia: 3,1% r/r

Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione sezonowo, a także pracowników najemnych. Przedsiębiorstwa definiowane są jako podmioty w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonym przez GUS zakresie (m.in. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel).Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.
14:30
Inflacja bazowa CPI grudzień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m

Inflacja bazowa CPI

USA grudzień

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług.Jest liczony jest on na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się średnią zmianę cen dla nabywców w postaci konsumenckiej inflacji bazowej. Raport ten publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI grudzień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m

Inflacja CPI

USA grudzień

Aktualna: 0,3% m/m

Prognoza: 0,3% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

Inflacja konsumencka CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Inflacja bazowa CPI liczona jest analogicznie jak inflacja CPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja bazowa CPI grudzień 2,2% r/r 2,2% r/r 2,1% r/r

Inflacja bazowa CPI

USA grudzień

Aktualna: 2,2% r/r

Prognoza: 2,2% r/r

Poprzednia: 2,1% r/r

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług.Jest liczony jest on na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się średnią zmianę cen dla nabywców w postaci konsumenckiej inflacji bazowej. Raport ten publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu danego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI grudzień 2,1% r/r 2,1% r/r 1,7% r/r

Inflacja CPI

USA grudzień

Aktualna: 2,1% r/r

Prognoza: 2,1% r/r

Poprzednia: 1,7% r/r

Inflacja konsumencka CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Inflacja bazowa CPI liczona jest analogicznie jak inflacja CPI, z pominięciem jednak cen żywności i cen energii, ze względu na ich dużą zmienność i sezonowość. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
15:15
Produkcja przemysłowa grudzień 0,8% m/m 0,6% m/m -0,4% m/m

Produkcja przemysłowa

USA grudzień

Aktualna: 0,8% m/m

Prognoza: 0,6% m/m

Poprzednia: -0,4% m/m

Produkcja przemysłowa to publikowany przez amerykański bank centralny indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Dane służące konstrukcji tego indeksu pochodzą z amerykańskiego urzędu statystycznego a także z towarzystw handlowych i zawierają informacje zarówno o zasobach zużytych do produkcji jak i o wielkości produkcji końcowej. Z indywidualnych danych, przy użyciu formuły Fishera, wyliczany jest następnie indeks produkcji przemysłowej. Na podstawie wskaźnika produkcji przemysłowej można ustalać perspektywy gospodarcze i szacować tempo wzrostu PKB. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca
15:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych grudzień 75,5% 75,4% 75%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

USA grudzień

Aktualna: 75,5%

Prognoza: 75,4%

Poprzednia: 75%

Wykorzystanie mocy produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez amerykański bank centralny obrazujący poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego w gospodarce. Stanowi on część raportu o dynamice produkcji przemysłowej i zawiera dane o sektorze przemysłowym, wydobywczym i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Poziom 80-85% uznawany jest za granicę, powyżej której zaczyna pojawiać się groźba presji inflacyjnej. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
16:00
Decyzja BoC ws. stóp procentowych styczeń 0,5% 0,5% 0,5%

Decyzja BoC ws. stóp procentowych

Kanada styczeń

Aktualna: 0,5%

Prognoza: 0,5%

Poprzednia: 0,5%

Decyzje o wysokości stóp procentowych w Kanadzie podejmuje Rada Dyrektorów, organ banku odpowiedzialny za politykę monetarną i określanie jego strategii. Począwszy od 2000 roku, decyzje o wysokości stóp procentowych podejmowane są osiem razy w roku.
16:00
Indeks rynku nieruchomości - NAHB styczeń 67 69 70

Indeks rynku nieruchomości - NAHB

USA styczeń

Aktualna: 67

Prognoza: 69

Poprzednia: 70

Indeks rynku nieruchomości NAHB to przygotowywany przez National Association of Home Builders (Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów) wskaźnik nastrojów na rynku nieruchomości. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród członków stowarzyszenia. Zawiera on trzy rodzaje (wyrównanych sezonowo) danych statystycznych: • bieżąca sprzedaż domów jednorodzinnych, • oczekiwania wobec sprzedaży domów jednorodzinnych na najbliższe 6 miesięcy, • zainteresowanie nabywców. Indeks przyjmuje wartości w przedziale 0 – 100. Odczyt na poziomie 50 oznacza, że pozytywnych ocen sytuacji na rynku nieruchomości było dokładnie tyle ile negatywnych. Odczyt powyżej 50 oznacza, że odpowiedzi pozytywnych było więcej. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy raportowanego miesiąca.
16:30
Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej IV kw.

Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej

Kanada IV kw.

17:15
Konferencja prasowa Banku Kanady IV kw.

Konferencja prasowa Banku Kanady

Kanada IV kw.

Na konferencji po posiedzeniu Banku Kanady prezes Bank of Canada prezentuje decyzje podjęte na danym posiedzeniu, przedstawia bieżącą i oczekiwaną sytuację gospodarczą w gospodarce, a także odpowiada na pytania związane z sytuacją ekonomiczną kraju.
20:00
Beżowa Księga styczeń

Beżowa Księga

USA styczeń

Beżowa Księga to publikowany osiem razy do roku raport dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej USA oraz prognoz odnośnie najbliższych decyzji FED. Beżowa Księga zastąpiła w roku 1983 Czerwoną Księgę. Od swej poprzedniczki Beżowa Księga różni się nie tylko kolorem okładek, lecz również tym, że jest dostępna publicznie, można znaleźć ją w Internecie. Aby powstała Beżowa Księga każdy z dwunastu banków Rezerwy Federalnej gromadzi informacje na temat bieżących warunków ekonomicznych w swoim okręgu. Informacje te pochodzą z samych banków a także od ekonomistów, ekspertów, menadżerów dużych firm i z innych źródeł. Zebrane informacje przekazywane są do banku centralnego FED, który jest odpowiedzialny za przygotowanie Beżowej Księgi. Analiza w niej zawarta obejmuje podział na okręgi oraz na sektory: przemysł, górnictwo, rolnictwo, handel, usługi, finanse i bankowość, turystyka a także dotyczy wydatków konsumentów oraz sytuacji na rynku pracy. Beżowa Księga stanowi cześć przygotowań FOMC (Federal Open Market Committee) do spotkań i jest publikowana na dwa tygodnie przed każdym zaplanowanym spotkaniem.
21:00
Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)

Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)

USA

22:00
Napływ kapitałów długoterminowych listopad 30,8 mld USD 21,3 mld USD 9,4 mld USD

Napływ kapitałów długoterminowych

USA listopad

Aktualna: 30,8 mld USD

Prognoza: 21,3 mld USD

Poprzednia: 9,4 mld USD

Napływ kapitałów do USA to raport zawierający dane o transgranicznym przepływie inwestycji pomiędzy rezydentami USA (w tym amerykańskimi oddziałami przedsiębiorstw z główną siedzibą w innych krajach) a cudzoziemcami (w tym zagranicznymi oddziałami firm amerykańskich). Jego obserwacja ułatwia prognozowanie kursu dolara oraz kształtowania się stóp procentowych w USA. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.

czwartek 19.01.17

01:30
Stopa bezrobocia grudzień 5,8% 5,7% 5,7%

Stopa bezrobocia

Australia grudzień

Aktualna: 5,8%

Prognoza: 5,7%

Poprzednia: 5,7%

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. Jedną ze składowych tego raportu jest stopa bezrobocia czyli ilość bezrobotnych, wyrażona jako procent całej siły roboczej. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
01:30
Zmiana zatrudnienia grudzień 13,5 tys. 10,2 tys. 39,1 tys.

Zmiana zatrudnienia

Australia grudzień

Aktualna: 13,5 tys.

Prognoza: 10,2 tys.

Poprzednia: 39,1 tys.

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. Jedną ze składowych tego raportu jest zmiana zatrudnienia czyli zmiana ilości pracowników zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
09:00
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC styczeń 102,3 103,3

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Polska styczeń

Aktualna: 102,3

Prognoza:

Poprzednia: 103,3

Wskaźńik dobrobytu odzwierciedla ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa. Publikowany jest raz na miesiąc.
09:15
Ceny producentów i importu grudzień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m

Ceny producentów i importu

Szwajcaria grudzień

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Wskaźnik poziomu cen producentów i importu publikowany przez Swiss Federal Statistical Office obrazuje łączną zmianę cen dóbr produkcyjnych i dóbr importowanych, czyli towarów przywożonych do danego kraju.Raport ten publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po jego zakończeniu. miesiąca.
09:15
Ceny producentów grudzień 0,0% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m

Ceny producentów

Szwajcaria grudzień

Aktualna: 0,0% m/m

Prognoza: 0,2% m/m

Poprzednia: 0,1% m/m

Indeks cen dóbr produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii), który obrazuje zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Stanowi jedną z miar poziomu inflacji w danym państwie.
09:15
Ceny producentów grudzień -0,2% r/r -0,5% r/r

Ceny producentów

Szwajcaria grudzień

Aktualna: -0,2% r/r

Prognoza:

Poprzednia: -0,5% r/r

Indeks cen dóbr produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii), który obrazuje zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Stanowi jedną z miar poziomu inflacji w danym państwie.
09:15
Ceny producentów i importu grudzień 0,0% r/r -0,6% r/r

Ceny producentów i importu

Szwajcaria grudzień

Aktualna: 0,0% r/r

Prognoza:

Poprzednia: -0,6% r/r

Wskaźnik poziomu cen producentów i importu publikowany przez Swiss Federal Statistical Office obrazuje łączną zmianę cen dóbr produkcyjnych i dóbr importowanych, czyli towarów przywożonych do danego kraju.Raport ten publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po jego zakończeniu. miesiąca.
10:00
Saldo rachunku bieżącego s.a. listopad 36,1 mld EUR 29,3 mld EUR 28,4 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a.

Strefa Euro listopad

Aktualna: 36,1 mld EUR

Prognoza: 29,3 mld EUR

Poprzednia: 28,4 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a. to jeden z elementów szerokiego raportu o bilansie płatniczym, publikowanego przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny). Dostarcza on informacji o różnicach pomiędzy eksportem a importem Strefy Euro. Transakcje w bilansie płatniczym rejestrowane są na dwóch różnych kontach: na rachunku obrotów bieżących oraz rachunku obrotów kapitałowych. Zawierają m.in. informacje o saldzie wymiany towarów i usług, saldzie transferów finansowych, saldzie dochodów.Saldo rachunku bieżącego s.a. to dane sezonowo wyrównane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
13:45
Decyzja ECB ws. stóp procentowych styczeń 0,0% 0,0% 0,0%

Decyzja ECB ws. stóp procentowych

Strefa Euro styczeń

Aktualna: 0,0%

Prognoza: 0,0%

Poprzednia: 0,0%

O wysokości stóp procentowych w Strefie Euro decyduje Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, jeden z głównych organów decyzyjnych EBC, w którego skład wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów Strefy Euro. Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze z tych posiedzeń ma charakter decyzyjny. Nie ma zwyczaju publikowania protokołów z posiedzeń Rady Prezesów. Decyzje w kwestii wysokości stóp procentowych podejmowane są raz w miesiącu, ok.5 dnia każdego miesiąca.
14:00
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu grudzień 3,0% r/r 2,6% r/r 1,7% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Polska grudzień

Aktualna: 3,0% r/r

Prognoza: 2,6% r/r

Poprzednia: 1,7% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka, inflacja PPI) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Dane o cenach produkcji publikowane są w odniesieniu zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Uwaga inwestorów skupia się na tym drugim sposobie ich prezentacji. Dane te pozwalają ocenić czy na etapie produkcji pojawiła się presja inflacyjna, która mogłaby wpłynąć na wzrost cen w detalu. Nie wywołują one jednak równie dużych emocji jak inflacja konsumencka. Przede wszystkim dlatego, że wpływ na tą drugą inflację mają nie tylko ceny produkcji, ale również i ceny usług.
14:00
Produkcja budowlano-montażowa grudzień -8,0% r/r -13,3% r/r -12,8% r/r

Produkcja budowlano-montażowa

Polska grudzień

Aktualna: -8,0% r/r

Prognoza: -13,3% r/r

Poprzednia: -12,8% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.
14:00
Produkcja przemysłowa grudzień 2,3% r/r 1,8% r/r 3,3% r/r

Produkcja przemysłowa

Polska grudzień

Aktualna: 2,3% r/r

Prognoza: 1,8% r/r

Poprzednia: 3,3% r/r

Dane o produkcji przemysłowej, (inaczej: produkcji sprzedanej przemysłu), publikuje Główny Urząd Statystyczny. Są one podstawowym miernikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych. Na potrzeby zbudowania tego wskaźnika GUS bada firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Badania te obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Produkcja przemysłowa s.a. grudzień 3,9% r/r 3% r/r

Produkcja przemysłowa s.a.

Polska grudzień

Aktualna: 3,9% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 3% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inaczej: inflacja producencka lub inflacja PPI) to wskaźnik obrazujący zmiany cen w przemyśle, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu definiuje się jako kwoty pieniędzy, które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:00
Produkcja budowlano-montażowa s.a. grudzień -9,8% r/r -13,2% r/r

Produkcja budowlano-montażowa s.a.

Polska grudzień

Aktualna: -9,8% r/r

Prognoza:

Poprzednia: -13,2% r/r

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. Dane te są sezonowo wyrównane.
14:00
Sprzedaż detaliczna grudzień 6,4% r/r 6,1% r/r 6,6% r/r

Sprzedaż detaliczna

Polska grudzień

Aktualna: 6,4% r/r

Prognoza: 6,1% r/r

Poprzednia: 6,6% r/r

Sprzedaż detaliczna to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), definiowany jako sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywana przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Indeks Fed z Filadelfii styczeń 23,6 15,8 21,5

Indeks Fed z Filadelfii

USA styczeń

Aktualna: 23,6

Prognoza: 15,8

Poprzednia: 21,5

Indeks Fed z Filadelfii to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey i Delaware. Uczestnicy mają za zadanie określić kierunek zmian zachodzących w ich przedsiębiorstwach odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące m.in. zatrudnienia, godzin pracy, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), dostaw, zapasów, terminów realizacji, cen płaconych i cen otrzymywanych. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje rozwój sektora przetwórczego, co uważane jest za równoznaczne ze wzrostem gospodarczym. Spadek poniżej tego poziomu sygnalizuje spowolnienie. Badanie przeprowadzane jest od maja 1968 roku. Indeks publikowany jest raz w miesiącu, na początku drugiej połowy każdego miesiąca.
14:30
Pozwolenia na budowę domów grudzień 1210 tys. 1225 tys. 1201 tys.

Pozwolenia na budowę domów

USA grudzień

Aktualna: 1210 tys.

Prognoza: 1225 tys.

Poprzednia: 1201 tys.

Pozwolenia na budowę domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych). Obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie. Dane pochodzą z raportów składanych przez lokalne urzędy wydające pozwolenia na budowę domów. Około 9 tys. z 20 tys. takich urzędów w USA jest ankietowanych co miesiąc, pozostałe raz w roku. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Rozpoczęte budowy domów grudzień 1226 tys. 1200 tys. 1090 tys.

Rozpoczęte budowy domów

USA grudzień

Aktualna: 1226 tys.

Prognoza: 1200 tys.

Poprzednia: 1090 tys.

Rozpoczęte budowy domów to jeden ze wskaźników dot. budownictwa mieszkaniowego w USA publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA). Obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie. Dane pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 15 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB styczeń

Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB

Strefa Euro styczeń

O wysokości stóp procentowych w Strefie Euro decyduje Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, jeden z głównych organów decyzyjnych EBC, w którego skład wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów Strefy Euro. Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze z tych posiedzeń ma charakter decyzyjny. Nie ma zwyczaju publikowania protokołów z posiedzeń Rady Prezesów. Decyzje w kwestii wysokości stóp procentowych podejmowane są raz w miesiącu, ok. 5 dnia każdego miesiąca. Po każdym posiedzeniu o charakterze decyzyjnym odbywa się konferencja prasowa z udziałem prezesa ECB, na której prezentowane są informacje dotyczące bieżącej polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny.
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 234 tys. 254 tys. 247 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

USA tydzień

Aktualna: 234 tys.

Prognoza: 254 tys.

Poprzednia: 247 tys.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych to publikowany przez Departament Pracy raport zawierający informacje dotyczące liczby osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Dane publikowane są w okresach tygodniowych, w każdy czwartek. Przedstawiana wartość obliczana jest na podstawie danych z poprzedniego tygodnia. Ich znaczenie opiera się na kształtowaniu oczekiwań odnośnie miesięcznego raportu z rynku pracy.
17:00
Zmiana zapasów benzyny tydzień 5,95 mln brk 5 mln brk

Zmiana zapasów benzyny

USA tydzień

Aktualna: 5,95 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: 5 mln brk

17:00
Zmiana zapasów ropy tydzień 2,35 mln brk 4,1 mln brk

Zmiana zapasów ropy

USA tydzień

Aktualna: 2,35 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: 4,1 mln brk

Tygodniowa zmiana zapasów paliw czyli Weekly Petroleum Status Report, publikowany w każdą środę przez EIA (Energy Information Administration), dostarcza aktualnych informacji na temat popytu, podaży i wybranych cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych oraz prognoz. Jest to jedyny, pochodzący z rządowych źródeł, regularnie publikowany raport dot. danych o zasobach paliw. Raport powstaje od kwietnia 1979r., kiedy to został utworzony by dostarczać bieżących informacji w okresie niedoborów paliw spowodowanych wydarzeniami w Iranie. Dane zawarte w raporcie opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy przemysłu paliwowego i dotyczą tygodnia kończącego się w piątek poprzedzający środową publikację. Jedną ze składowych raportu o zmianie zapasów paliw, obok zmiany zapasów benzyny i destylatów, jest zmiana zapasów ropy.
17:00
Zmiana zapasów destylatów tydzień -1 mln brk 8,4 mln brk

Zmiana zapasów destylatów

USA tydzień

Aktualna: -1 mln brk

Prognoza:

Poprzednia: 8,4 mln brk

21:45
Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

USA

piątek 20.01.17

02:00
Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)

Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)

USA

03:00
Produkcja przemysłowa grudzień 6% r/r 6,1% r/r 6,2% r/r

Produkcja przemysłowa

Chiny grudzień

Aktualna: 6% r/r

Prognoza: 6,1% r/r

Poprzednia: 6,2% r/r

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Chin. Dane dotyczą przedsiębiorstw zaangażowanych w wydobycie i przetwarzanie zasobów naturalnych (w tym rolniczych) a także przedsiębiorstw zajmujących się naprawą urządzeń przemysłowych (w tym samochodów). Raport zawiera dane miesięczne, publikowane kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:00
Inwestycje w aglomeracjach miejskich grudzień 8,1% r/r 8,3% r/r 8,3% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich

Chiny grudzień

Aktualna: 8,1% r/r

Prognoza: 8,3% r/r

Poprzednia: 8,3% r/r

Inwestycje w aglomeracjach miejskich to część raportu obejmującego inwestycje w środki trwałe, publikowanego przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o wielkości, tempie i strukturze wydatków poniesionych na inwestycje. Dzieli wydatki w zależności od obszaru na jakim dokonywana jest inwestycja, jednostki inwestującej a także według przedmiotu inwestycji (inwestycje w poprawę efektywności lub zdolności produkcyjnych, inwestycje w innowacje, inwestycje w nieruchomości, inne inwestycje). Raport podaje wysokości wydatków inwestycyjnych narastająco, licząc od początku danego roku. Prezentowane dane obejmują wszystkie inwestycje trwałe na obszarach miejskich. Wartości podawane w danym miesiącu odzwierciedlają zmianę wartości inwestycji w okresie styczeń-miesiąc bieżący danego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:00
Sprzedaż detaliczna grudzień 10,9% r/r 10,7% r/r 10,8% r/r

Sprzedaż detaliczna

Chiny grudzień

Aktualna: 10,9% r/r

Prognoza: 10,7% r/r

Poprzednia: 10,8% r/r

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny), obejmujący dane o całkowitej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej. Raport nie zawiera informacji na temat surowców, paliw, narzędzi i sprzętu sprzedawanego przedsiębiorstwom, znaczków pocztowych, wody, energii elektrycznej, gazu. Raport publikowany jest raz w miesiącu, kilkanaście dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
03:00
PKB IV kw. 1,7% k/k 1,7% k/k 1,8% k/k

PKB

Chiny IV kw.

Aktualna: 1,7% k/k

Prognoza: 1,7% k/k

Poprzednia: 1,8% k/k

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Chin publikuje NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny).
03:00
PKB IV kw. 6,8% r/r 6,7% r/r 6,7% r/r

PKB

Chiny IV kw.

Aktualna: 6,8% r/r

Prognoza: 6,7% r/r

Poprzednia: 6,7% r/r

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Chin publikuje NBS – National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny).
08:00
Inflacja PPI grudzień 1% r/r 1% r/r 0,1% r/r

Inflacja PPI

Niemcy grudzień

Aktualna: 1% r/r

Prognoza: 1% r/r

Poprzednia: 0,1% r/r

09:00
Wynagrodzenia listopad 8,2% r/r 5,4% r/r

Wynagrodzenia

Węgry listopad

Aktualna: 8,2% r/r

Prognoza:

Poprzednia: 5,4% r/r

10:30
Sprzedaż detaliczna grudzień 4,3% r/r 7,2% r/r 5,9% r/r

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: 4,3% r/r

Prognoza: 7,2% r/r

Poprzednia: 5,9% r/r

10:30
Sprzedaż detaliczna grudzień -1,9% m/m -0,1% m/m 0,2% m/m

Sprzedaż detaliczna

Wlk. Brytania grudzień

Aktualna: -1,9% m/m

Prognoza: -0,1% m/m

Poprzednia: 0,2% m/m

14:00
Koniunktura gospodarcza styczeń

Koniunktura gospodarcza

Polska styczeń

Koniunktura gospodarcza to wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny obejmujący informacje dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Badania koniunktury GUS przeprowadza w oparciu o pytania ankietowe adresowane do dyrektorów wyselekcjonowanych przedsiębiorstw reprezentujących konkretne branże. Horyzont czasowy pytań wynosi 3 miesiące. Poszczególne wskaźniki koniunktury powstają w formie sald różnic pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi. Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dnia raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI grudzień -0,2% m/m 0,0% m/m -0,4% m/m

Inflacja CPI

Kanada grudzień

Aktualna: -0,2% m/m

Prognoza: 0,0% m/m

Poprzednia: -0,4% m/m

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Inflacja CPI grudzień 1,5% r/r 1,7% r/r 1,2% r/r

Inflacja CPI

Kanada grudzień

Aktualna: 1,5% r/r

Prognoza: 1,7% r/r

Poprzednia: 1,2% r/r

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 22 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
14:30
Sprzedaż detaliczna listopad 0,2% m/m 0,5% m/m 1,1% m/m

Sprzedaż detaliczna

Kanada listopad

Aktualna: 0,2% m/m

Prognoza: 0,5% m/m

Poprzednia: 1,1% m/m

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. Konstruowany jest w oparciu o informacje pochodzące zarówno z ankiet obowiązkowo wypełnianych przez przedstawicieli handlu detalicznego jak i ze źródeł administracyjnych. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 50 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
19:00
Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams)

USA