Skip to content

XTB TRADEBEAT

BoE utrzymuje stopy bez zmian (9:0) + komunikat 

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Anglii pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 0,25%. Program QE również zgodnie z konsensusem został utrzymany roczny poziom skupu aktywów na poziomie 435 mld GBP.

Rozkład głosów wśród członków Komitetu Polityki Monetarnej także nie zaskoczył, gdyż jednomyślnie zagłosowali za zachowaniem statusu quo.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.