Skip to content

XTB TRADEBEAT

BoC pozostawia stopy bez zmian

Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami Bank Kanady pozostawia stopy na obecnym poziomie 1%. Główne punkty z opublikowanego oświadczenia to:

  • Bank Kanady pozostaje ostrożny w podejściu do kolejnych zmian w stopach procentowych
  • Wynagrodzenia wykazały pewną poprawę
  • Stagnacja na rynku pracy trwa, jednak powoli zaczyna zanikać
  • Inflacja pozostaje nieco wyżej niż zakładano
  • Zatrudnienie wykazuje bardzo silny wzrost
  • Wyższe poziomy stóp będą konieczne w późniejszym czasie
  • Ostrożność banku centralnego wynikać będzie z "niepewnej globalnej perspektywy"

Ogólnie w oświadczeniu możemy znaleźć kilka uwag sugerujących, że na początku 2018 roku może pojawić się kolejna podwyżka, jednak forward guidence (wskazówki wyprzedzające) nie są tutaj tak silnie ugruntowane na podwyżkę jak np. w przypadku grudniowego FED. BoC pozostawił zatem sobie miejsce do bycia elastycznym w kolejnych miesiącach, nie chcąc wywierać presji na rynkowe stopy, a tym samym kurs CADa. Na ten moment dolar kanadyjski reaguje osłabieniem. Szczegółową analizę USDCAD i EURCAD można znaleźć tutaj.

link do pliku

USDCAD odbija od wsparcia, co stwarza potencjał do utworzenia się korekty płaskiej. Źródło: xStation5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.