Skip to content

XTB TRADEBEAT

Banki zwiększają zmienność - poranna analiza rynków (16.06.17) - nagranie

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym nagraniem:

 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.