Skip to content

XTB TRADEBEAT

Aukcja 10-letnich obligacji sprzyja wyprzedaży USD

Wyniki aukcji 10-letnich amerykańskich obligacji nałożyły dodatkową presję na wyprzedaż amerykańskiego dolara, która trwa mniej więcej od połowy dzisiejszej konferencji prezydenta-elekta, Donalda Trumpa.

 Popyt na dzisiejszej aukcji był stosunkowo duży, co sprawiło, że rentowności 10-latek ukształtowały się na poziomie 2,342%, podczas gdy na poprzedniej odnotowano ich wynik równy 2,485%. Zdecydowanie podskoczył popyt na amerykańskie papiery ze strony inwestorów zagranicznych - ich udział w ogóle kupujących wyniósł 71%.

Niższe rentowności obligacji oznaczają niższy popyt na dolara. W efekcie na wielu parach doszło do realizacji zleceń stop loss, co tylko przyspieszyło wyprzedaż USD. EURUSD testuje obecnie opór wypadający przy poziomie 1,06.

link do pliku

 EURUSD zawitał w okolicy ważnego oporu wypadającego przy poziomie 1,06. Źródło: xStation 5

USDJPY zszedł głęboko poniżej poziomu 116 - para zameldowała się nawet w okolicy dolnego ograniczenia poprzedniej konsolidacji przy 114,50.

link do pliku

 USDJPY zameldował się w okolicy dolnego ograniczenia poprzedniej konsolidacji przy poziomie 114,50. Źródło: xStation 5

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.