Skip to content

XTB TRADEBEAT

API spodziewa się rekordowego wzrostu zapasów ropy

Wczorajszy raport API był wielkim zaskoczeniem dla rynku. W tym okresie roku sezonowo powinniśmy się spodziewać wzrostu stanu ropy w magazynach. Jednakże zaraportowany przyrost o 9.3 mln brk zdecydowanie przebił oczekiwania.

 Rynek spodziewał się wzrostu zapasów o zaledwie 1.54 mln brk. Tymczasem zmiana o 9.3 mln jest największym wzrostem od marca tego roku. Również mocno wzrosły zapasy w terminalu w Cushing - o milion brk, co jest największą zmianą od 3 miesięcy. Z drugiej strony zmniejszyły się po raz 6 tydzień z rzędu zapasy destylatów (tym razem o 3.1 mln brk) oraz benzyny o 3.5 mln brk, co jest z kolei największym spadkiem od 2 miesięcy.

Tym niemniej ceny ropy naftowej zareagowały dużymi spadkami kontynuując ruch zapoczątkowany już pod koniec zeszłego tygodnia. Ropa WTI traci obecnie w skali dnia prawie 0.80% i jest notowana w okolicy 46.30 USD za brk.

link do pliku

Oczekiwania przed oficjalnymi danymi od DoE są więc duże. Jednakże warto pamiętać, że szacunki API nie zawsze pokrywają się z rzeczywistymi danymi, dlatego też nie można wykluczać zaskoczenia w postaci spadków zapasów. Konsensus Bloomberga zakłada wzrost zapasów o niemal 1.6 mln brk. Przypominamy o naszym pomyśle inwestycyjnym dla ropy Brent.

link do pliku

 Źródło: Bloomberg

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.